Advertentie

Minister Van der Steur grijpt in bij reorganisatie politie

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) neemt maatregelen om de problemen bij de reorganisatie van de politie aan te pakken. Hij geeft de politie fors meer tijd en geld voor de reorganisatie.

31 augustus 2015

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) neemt maatregelen om de problemen bij de reorganisatie van de politie aan te pakken. Hij geeft de politie fors meer tijd en geld voor de reorganisatie, schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Te veel te doen

De bewindsman constateert dat er te veel tegelijkertijd moest gebeuren. De benodigde kennis en kunde voor de reorganisatie is onvoldoende aanwezig. Het gat 'in kwaliteit en kwantiteit in de opsporing' is nog niet gedicht, stelt hij ook over de recherche. 'Al met al is de stapeling van ambities te veel gebleken om tegelijkertijd te realiseren in de vijf jaar die gepland waren voor de vorming van de Nationale Politie.'

Meer realisme nodig

Hij is het eens met de toezichthouders op de politie en de Kamer dat er 'meer realisme' nodig is bij het tempo van en de ambities voor het vormen van de Nationale Politie. 'Dat de prestaties van het korps ondanks het bovenstaande op peil zijn gebleven, is te danken aan de inzet van de medewerkers die zich hier 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar voor inspannen', is te lezen in de zogeheten herijkingsnota.

Basis op orde

Allereerst krijgt de politie meer tijd om 'de basis op orde te krijgen'. Hiermee bedoelt Van der Steur dat de personele reorganisatie op orde wordt gebracht en de harmonisatie van de bedrijfsvoering bij de politie. 'De noodzakelijke verbeteringen en veranderingen in de politieorganisatie zelf kunnen daardoor grotendeels pas starten na de vijf jaar die zijn uitgetrokken voor de vorming van de Nationale Politie, te weten in 2018', schrijft hij.

Welzijn van politiemensen

Een ander belangrijke maatregel is dat er meer aandacht komt voor het welzijn van de politiemensen. 'Ook de kwaliteit van de opsporing vraagt serieuze versterking', benadrukt Van der Steur. 'Dit is van dusdanig belang dat ik hiermee niet wil wachten tot na 2017.' Korpschef Gerard Bouman heeft de opdracht gekregen om voor de begrotingsbehandeling de contouren van een versterkingsprogramma voor opsporing te schetsen. Het budget voor de reorganisatie is opgehoogd van 230 miljoen naar 460 miljoen euro. De politie krijgt daar geen extra geld voor. 'Deze eenmalige kosten zijn binnen de begroting van de politie verwerkt'. (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans de Bruyn
Onvoldoende kennis en kunde? Er is écht wel voldoende voor de hand. Dat deze minister graag ziet dat er meer zaken opgelost worden, is een mooi streven. Echter, dan moeten de politiemensen wel meer bevoegdheden krijgen en meer mogen doen.

Laat hij beginnen de aanbevelingen van de Commissie Van Traa in te trekken. Politiemensen kunnen niet De Cock en Vledder zijn die alles in 50 minuten oplosten!
Hannes Haganum / kritisch lezer
Mee eens dat de politie vooral ruimere bevoegdheden moet krijgen met een effectieve controle achteraf. Als de politie eerder en preventiever mag ingrijpen, dan zal het aantal ernstige schietincidenten juist afnemen. Het moet paniek- en stresssituaties verminderen. En verder moeten er op laag niveau convenanten worden opgesteld voor crisishulpverlening. Nu besteden politiemensen in de steden veel tijd aan psychisch verwarde mensen op straat. dat kan anders.
Advertentie