Advertentie

Steden en regio’s krijgen meer invloed op EU-beleid

Steden en stedelijke regio’s krijgen op een aantal terreinen meer invloed op Europees beleid. Het gaat onder meer om leefbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid en armoede. Dit is de kern van het Pact van Amsterdam dat vandaag onder voorzitterschap van minister Plasterk (BZK) door de EU-ministers voor stedelijk beleid is aangenomen.

30 mei 2016

Steden en stedelijke regio’s krijgen op een twaalftal terreinen meer invloed op Europees beleid. Het gaat onder meer om leefbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid en armoede. Dit is de kern van het Pact van Amsterdam dat vandaag door de EU-ministers voor stedelijk beleid is aangenomen.

Pact

‘De top-down benadering vanuit ‘Brussel’ gaat plaatsmaken voor partnerschappen, waarin steden en of stedelijke regio’s lidstaten en de Europese Commissie samen werken aan verbetering van EU-beleid’, verduidelijkt de woordvoerder van minister Plasterk (BZK), onder wiens voorzitterschap het Pact van Amsterdam is aangenomen.


Europese Agenda Stad

Naast meer invloed, krijgen Europese steden ook betere toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. De Europese Agenda Stad - met twaalf prioritaire thema’s die voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden essentieel zijn - is daarbij leidend. De partnerschappen tekenen voor de uitwerking van de thema's en de formulering van verbetervoorstellen voor bestaand EU-beleid. In een partnerschap werken altijd vijf steden/stedelijke regio’s, vijf lidstaten, de Europese Commissie, Europese instellingen (zoals de Europese Investeringsbank) samen met andere betrokkenen. In het Pact van Amsterdam is vastgelegd dat de voorstellen van die partnerschappen worden betrokken bij de verbetering van bestaande EU-regelgeving, toegang tot fondsen en kennisontwikkeling en -uitwisseling.


Ruimte stedelijke gebieden

Als voorzitter van de Raad van ministers van de EU heeft Nederland het initiatief genomen, omdat het kabinet stelt dat steden steeds meer het verschil maken. Menselijk kapitaal, ondernemerschap en economische groei concentreren zich in toenemende mate in stedelijke gebieden, aldus Binnenlandse Zaken. Niet alleen Nederland, maar ook de EU moet inspelen op en ruimte geven aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden.


Vluchtelingen

De belangrijkste uitdagingen voor Europese stedelijke gebieden zijn in de Europese Agenda Stad vertaald in prioritaire thema’s. De komende tijd worden onder meer luchtkwaliteit, armoede, migranten en vluchtelingen, huisvesting, lokale werkgelegenheid, circulaire economie, klimaat en mobiliteit onder de loep genomen. De burgemeesters van de Europese hoofdsteden, alle  lidstaten, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Europese Investeringsbank ondersteunen de aanpak en uitvoering van de Europese Agenda Stad.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie