Advertentie

Eindelijk cao voor ambtenaren

Ook de leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben massaal ingestemd met de cao voor gemeenteambtenaren. Deze geldt tot eind dit jaar.

28 juni 2012

Negen gemeenten hebben tegen de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren gestemd. De overige leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ingestemd, waarmee deze definitief is. De vakbonden stemden al eerder massaal in met de afspraken die voor 180.000 ambtenaren gelden. De cao kent een looptijd van juni 2011 tot eind dit jaar.

Uitwerking

De leden van de VNG konden zich tot 25 juni uitspreken over het principeakkoord. Negen gemeenten stemden tegen en 134 voor. De gemeenten die niet expliciet hebben gereageerd, geven daarmee aan in te stemmen met de afspraken, zo laat de VNG weten. De VNG en de bonden gaan nu spoedig aan de slag met de verdere uitwerking van de afspraken. De loonafspraken worden zo snel mogelijk verwerkt.

Vernieuwing

Jantine Kriens -voorzitter van de werkgeversdelegatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)- is 'blij met dit resultaat omdat het nieuwe kansen biedt voor goed werkgeversschap', zo laat ze desgevraagd via twitter weten. Volgens Kriens, wethouder financiën van Rotterdam, hebben de negen gemeenten 'verschillende redenen' gehad om tegen te stemmen. De vraag welke redenen dat zijn geweest, is vooralsnog niet beantwoord.

Ook AbvaKabo FNV is verheugd dat de cao eindelijk een feit is. ‘Deze cao zorgt voor vernieuwing van de sector en dat is in het belang van zowel gemeenten als werknemers’, stelt bestuurder Bert de Haas in een schriftelijke reactie. ‘Door werktijden te flexibiliseren en werkzekerheid te bieden, komen zij beide sterker de crisis door.’     

Loonsverhoging

Gemeenteambtenaren krijgen met terugwerkende kracht stapsgewijs twee procent loonsverhoging. Afhankelijk van de salarisschaal wordt eenmalig 200 of 400 euro uitgekeerd. Boventallige medewerkers worden voortaan 24 maanden begeleid naar ander werk. Ook zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van het aantal externen.    

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Is ook bekend welke gemeenten tegen hebben gestemd?
A.W.Duijs / raadslid
hoe kunt U dit maken tegenover uw bewoners van Uw gemeente ,waar u een verlengstuk van bent, om aan hun vele offers te vragen en dan Uw eigen organisatie 2% verhoging te geven...?
henk
Raadslid duijs weet nog niet dat: a. De gemeente een bedrijf is waar goed werkgeverschap bijhoort en b. Dat een raadslid niet behoort te bemoeien met het bedrijfsdeel. Immers na de volgende verkiezingen zit er weer een andere voorbijganger op zijn stoel.
Gerrit
Alle achtkerkdorpen van Winterswijk en Winterswijk zelf?
Criticus - NL
@ DuijsU weet ook niet dat ambtenaren ook bewoners zijn van een gemeente? Moeten zij dubbel bloeden in deze tijden? Er zijn voldoende bedrijven waar beduidend meer wordt gedaan aan inflatiecompensatie...
Andre / beleidsadviseur P&O
Waarom zouden we moeten weten wie er niet voor heeft gestemd? Interessanter is om te constateren dat we in deze tijd een mooi resultaat hebben gehaald met een nieuwe cao waarin instrumenten voor een moderne bedrijfsvoering staan opgenomen die passen bij een goed werkgeverschap.
henk
Dat doen ze bij ING beter.... je weet wel de bank die we overeind houden!. +9% CAO
Dirk / vergunningverlener Leefomgeving
Ned. kent dus niet minimaal 415 personeels-functionarissen die voor de 180duizend collega's het bij de colleges B&W voor elkaar krijgen dat deze via de VNG hun ambtenaren boven de nullijn weten te krijgen. Overigens is dat onze vakbonden ook niet gelukt. Veel gepraat en weinig wol van alle zijden dus. Daar had dus flink op bezuinigd kunnen worden! Of deden die 272 stilzwijgers dat nou juist?
Andre / beleidsadviseur P&O
Ned kent wel personeels- en beleidsadviseurs P&O die de "P" als de "O" kant bedienen. Deze adviseurs kijken verder dan "boven de nul lijn" voor medewerkers, omdat het om veel meer gaat in deze tijd. In deze tijd van bezuinigingen door de rijksoverheid op uitgaven aan gemeenten, en daarnaast ook nog het meer taken bij de diezelfde gemeenten neerleggen door diezelfde rijksoverheid, is het een kunst om binnen die grote uitdagingen met grote ombuigingen de gemeentelijke organisatie kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Zeker gelet op de grote uitstroom van de na-oorlogse geboortegolg de komende jaren, en de gelijklopende ontgroening. Dat is een belangrijkere missie dan 0,5% extra loon. Want dat is korte termijn denken...
Advertentie