Advertentie

Krikke: 'Wet nodig tegen ontwrichtende boodschappen'

Rijk en gemeenten moeten beter gaan samenwerken om te kunnen optreden tegen ontwrichtende boodschappen die bijvoorbeeld worden verkondigd in een moskee. De Haagse burgemeester Pauline Krikke pleitte in Nieuwsuur daarom voor een nieuwe wet, die ministers en burgemeesters meer mogelijkheden geeft om onwenselijke invloeden 'die met buitenlandse financieringen meekomen naar instellingen in Nederland' een halt toe te roepen.

29 april 2018
geld-moskee.JPG

Rijk en gemeenten moeten beter gaan samenwerken om te kunnen optreden tegen ontwrichtende boodschappen die bijvoorbeeld worden verkondigd in een moskee. De Haagse burgemeester Pauline Krikke pleitte in Nieuwsuur daarom voor een nieuwe wet, die ministers en burgemeesters meer mogelijkheden geeft om onwenselijke invloeden 'die met buitenlandse financieringen meekomen naar instellingen in Nederland' een halt toe te roepen.

Ondermijnende standpunten

Buitenlandse financiering vindt ze op zich niet problematisch. Dat wordt het wel als met het geld ook boodschappen of standpunten meekomen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Als voorbeelden noemde zij de komst van veel buitenlandse predikers, vrouwenbesnijdenis of het op straat aanspreken van vrouwen dat hun kleding degelijker moet.

Onvoldoende middelen 

'Het gaat me niet om de islam, maar om het tegenhouden van ontwrichtende boodschappen', aldus Krikke. 'Die haaks staan op wat wij in Nederland met elkaar nastreven en in wetten hebben vastgelegd, die willen wij niet in onze wijken en buurten. Maar we hebben nu onvoldoende middelen om ertegen in actie te komen.'

Zeer ernstig en zeer zorgwekkend

De burgemeester reageerde onder meer op uitlatingen over vrouwenbesnijdenis van voorgangers in de Haagse As Soennah Moskee. Die moskee zou worden gefinancierd door een omstreden investeerder uit Koeweit. Als dat klopt, is dat 'zeer ernstig en zeer zorgwekkend', stelde Krikke eerder. (ANP)

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bartho / Rotterdam
Zo'n VVD-mevrouw, weet niets beters te bedenken dan een verbod, vervat in de zoveelste wet. En wie gaat die handhaven ? Altijd gedacht dat de liberalen voor vrijheid van mening en godsdienst waren. Weer een illusie armer.
Heukers
@Barend den Ouden: het was de voorganger van Krikke, tevens partijgenoot, die de As Soennah moskee alle ruimte bood om vrouwonvriendelijke en homohatende teksten te spuien. Helemaal griezelig is dat deze man, Jozias van Aartsen, nu wnd. burgemeester van Amsterdam is. Ook weer dankzij een partijgenoot, CdK Remkes.

Er is helemaal geen wet nodig. We hebben krachtige bestuurders nodig, en die vind je niet bij de VVD.
Hoekstra / Ambtenaar
Ben geen jurist maar we hebben volgens mij een heel arsenaal aan wettelijke bepalingen die het vervolgen van iemand mogelijk maken nadat deze een 'ontwrichtende' uitspraak heeft gedaan. Niet eenvoudig en dat is ook terecht. Let wel, wat ontwrichting is in de ogen van de ene is in de ogen van de andere het begin van een nieuwe lente. Waar het vervolgen vanwege dergelijke 'ontwrichtende boodschappen' begint is meestal wel duidelijk, waar het mee eindigt doorgaans niet.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@de vries (ambtenaar). u stelt geen jurist te zijn maar dan bent u zo te lezen minsten een politicus want met veel omhaal zegt u in feite niets nieuws. Jammer, maar als niet werkende kan ik me dat toch wel voorstellen.

@Heukers. U stelt dat we krachtige bestuurders nodig hebben. Waar wilt u die vinden? Zodra ze maar de indruk van een begin van verandering geven, worden ze al afgebrand. Zijn ze krachtig te noemen dan verkondigen ze het EU-evangelie nl. meer van hetzelfde. Het gaat niet om mogelijk ontwrichtende uitspraken van de ene groep maar om het gedogen van ontwrichtende uitspraken van de andere groep d.w.z. er is geen eenheid van beleid waarneembaar.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
We hebben al veel te lang die haatpredikers getolereerd. Laten we hopen dat er dan ook voldoende gehandhaafd kan worden en hier ook extra gelden voor komen.
Heuvelman
Al in 2006 stelde Geert Wilders vragen over de haatpreken in de As Soenah moskee. Toenmalig Minister van Justitie Hirsch Ballin (die zich tot op de dag van vandaag negatief uitlaat over Wilders) wuifde het luchtigjes weg.Na 12 jaar gaan een paar journalisten luisteren (wat deden de Regering en de Kamer al die jaren?) en komen tot de ontdekking dat Wilders gelijk had. Vervolgens is Den Haag woest en overweegt het CDA (ja, de partij van Hirsch Ballin) om vragen te gaan stellen.De hypocrisie van de (Haagse) politici kan niet beter in beeld gebracht worden.
C.F. de Graaf / directeur/eigenaar Consultancy De Graaf
Er mag alleen nog maar in het Nederlands worden gepredikt. Dat is goed en snel te controleren. En is er sprake van "haatprediken" of anderszins preken die indruisen tegen de waarden en normen die wij in ons land betamelijk achten, dan keihard aanpakken. Zo moeilijk hoeft dit niet te zijn. Krijgt Wilders via de achterdeur toch nog gelijk. En is er sprake van "duistere" of onduidelijke en niet transparante financieringsconstructies, dan geen bouwvergunning afgeven. Eerst maar eens aantonen of er wel behoefte is aan nog een moskee!
van Gemeren / stemmenteller
2 jaar geleden nog maar hield burgemeester Van Aartsen (toentertijd Den Haag, nu waarnemer in Amsterdam) een hartstochtelijk pleidooi om de samenwerking tussen gemeente Den Haag en As Soenna moskee in stand te houden.

Krikke moet eerst maar eens met haar voorganger gaan praten, voordat ze allerlei populistische uitspraken doet.
van Gemeren / stemmenteller
De bron van mijn vorige mail.

https://www.trouw.nl/home/burgemeesters-willen-b …
criticus
Als ik mevrouw Krikke was, zou ik eens contact leggen met Assad, Poetin of Erdogan. Die hebben een hele reeks maatregelen waarmee ongewenste boodschappen, standpunten en meningen aangepakt worden...
Wim den Boer / gepensioneerd en maatsch. actief
Ik vind sommige boodschappen van de overheid ook ontwrichtend. De boodschappen (1) dat ouderen - te - rijk zijn, (2) dat de kas van het pensioenfonds armlastig is. zijn beide onjuist. En er wordt nota bene ook regelmatig wetgeving op gebaseerd.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Drie decennia lang keek de politiek weg en staken ze hun kop in het zand. Pim Fortuijn werd vermoord en nu het spuigaten uitloopt en het electorale gevolgen krijgt, beginnen een paar bestuurders machteloos te kakelen.Deze baarddragende, vreugdeloze haatpredikers laten zich al heel veel jaren horen en de gevestigde partijen toonden zich totaal doof.
Toine Goossens
Alleen uitlatingen die strijdig zijn met de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat zijn te vervolgen. En dat is maar goed ook. Dat geeft politieke bewegingen en geloofsgemeenschappen de vrijheid om het met al het andere niet eens te zijn.

Openlijke discussie over dat soort uitspraken is HET mechanisme om niet wenselijke uitspraken die niet verboden zijn te weerleggen en tegen te spreken.Het verbieden van niet wenselijke uitlatingen an sich is in strijd met de democratische beginselen. Wie dat wil die tast de rechtsstaat aan.
Janneke
Ik ben nooit geen voorstander geweest van vrijheid van godsdienst. Maar wil in een vrij land leven en respecteer daarom dat geloven een persoonlijke keuze is van velen. En gelukkig leven we in een land waar dit kan. Maar een godsdienst heeft de mens nog nooit vooruitgang geboden. De beperkingen die het oplegt aan de gelovigen staan persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de hele gemeenschap in de weg. Kijk naar landen waar de godsdienst bloeit en bepalend is in het dagelijks leven.

Met de vrijheid die we onszelf en anderen gunnen, zullen we ook de uitwassen moeten accepteren. In Europees verband zullen we moeten streven naar een Europese vorm van de islam met voormannen leiders uit de Europese islamgemeenschap die een eigen interpretatie kunnen geven op het geloof zoals dat beleeft kan worden in Europese landen. Dat is dus absoluut niet hetzelfde als in het Midden-Oosten.

Geef daarom geen enkele toestemming predikers uit die landen.
Advertentie