Advertentie

Koning: Nederland weer in kopgroep

Nederland staat er volgens koning Willem-Alexander beduidend beter voor dan een aantal jaren geleden. Dat heeft hij dinsdag uitgesproken in de troonrede. Volgens de koning doet Nederland weer mee in de kopgroep van Europa. Hij noemt dat een 'collectieve prestatie'.

20 september 2016

Nederland staat er volgens koning Willem-Alexander beduidend beter voor dan een aantal jaren geleden. Dat heeft hij dinsdag uitgesproken in de troonrede. Volgens de koning doet Nederland weer mee in de kopgroep van Europa. Hij noemt dat een 'collectieve prestatie'.

Tegenstellingen overbrugd
'Politieke tegenstellingen werden overbrugd en verschillende maatschappelijke belangen zijn met elkaar verenigd. Nog niet eerder waren zoveel grote hervormingen tegelijk in gang gezet. Vaak met de steun van oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties.'
 

Crisis achter ons
De koning sprak uit dat de financiële crisis achter ons ligt. Hij herinnerde eraan dat verworvenheden enkele jaren geleden onder druk stonden. Hij noemde de krimpende economie, het stijgende begrotingstekort en de toenemende werkloosheid. Daarbij daalden de huizenprijzen, dreigde de AOW onbetaalbaar te worden en stegen de zorgkosten rap.

Hard optreden
Mensen die in Nederland willen wonen, moeten bereid zijn de taal te leren en een actieve bijdrage te leveren, zei de koning in zijn troonrede. 'Iedereen die in ons land wil wonen, moet deze waarden respecteren en naleven', zei de koning. 'Aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd en tegen intimidatie en geweld wordt hard opgetreden.'

Democratische waarden 

Nederland is een sterk land in een instabiele wereld, meent de koning. 'In Nederland is lang gestreden voor een aantal democratische waarden, waaronder de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. In ons land zijn mannen en vrouwen gelijk voor de wet en maken we geen onderscheid naar ras, geloof of seksuele geaardheid.'

Vluchtelingen 

De koning noemt het 'logisch' dat in de samenleving ongerustheid bestaat over de komst van grote groepen vluchtelingen. 'We vragen ons af of de verschillen in cultuur en normen en waarden niet te groot zijn en voorzieningen niet te zeer onder druk komen te staan.' Van niemand wordt gevraagd de eigen herkomst of cultuur te verloochenen, benadrukt Willem-Alexander. 'In de laatste jaren zijn gezamenlijk resultaten bereikt die maken dat wij met vertrouwen vooruit mogen kijken.'Lees hier de integrale tekst van de Troonrede.  

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Ik verwachtte niet anders dan dat deze regering flink de loftrompet zou blazen over haar beleid. Een goede, kritische beschouwer weet dat deze regering de economie alleen maar meer schade heeft toegebracht door de draconische bezuinigingen. Beide regerings- partijen hebben voor mij afgedaan
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
August Biels / gewezen ambtenaar
De koning kraait onzin uit. Dat doet hij in opdracht van zijn Hoofd Onzin, Mark Rutte. Maar Onzin blijft het.https://www.ftm.nl/artikelen/de-rekening-van-rutte
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Huh? Economische crisis is achter de rug? Zeker alleen voor de grootverdieners want ik merk er helemaal niets van. Alles wordt steeds duurder en ik heb dus steeds minder te besteden. Terwijl de rijken rijker worden. En er steeds meer mensen dakloos zijn. Afschaffen die koning. E n het kabinet die deze troonrede schrijft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel
Grondwettelijke normen kunnen gewoon veranderd worden, net als verdragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie