Advertentie

Te weinig actie bij schending integriteit

Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die over de schreef gaan, worden te vaak niet aangesproken op hun gedrag. Hier moet een einde aan komen, vinden minister Plasterk (BZK) en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen.

12 december 2012

Te vaak nog wordt in het openbaar bestuur gesjoemeld met bijvoorbeeld vergoedingen en declaraties. Ook wordt te weinig ingegrepen. Aan de non-interventie van deze en andere integriteitsschendingen moet een einde komen.

Deuk in status

Dat is de gedeelde opvatting van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en de voorzitters van de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. ‘Elke schending van de integriteit is een grote deuk in de status van het openbaar bestuur’, stelde Plasterk in een eerste reactie op de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012. Het onderzoek naar het integriteitsbeleid en –beleving binnen het openbaar bestuur is uitgevoerd door het Bureau Integriteit Openbare Sector (BIOS) van het CAOP en is woensdag gepresenteerd.

Wettelijke aanpassing

Integriteit wordt speerpunt van zijn beleid, zo kondigde Plasterk aan. Hij komt begin volgend jaar met voorstellen om de rol van burgemeesters, Commissarissen van de Koningin (CvK) en voorzitters van waterschappen in integriteitsbeleid bij wet te verankeren.

Misbruik

Belangenverstrengeling, het misbruiken of lekken van vertrouwelijke informatie, het niet melden van (neven)functies en het misbruiken van vergoedingen en declaraties door raads- en Statenleden komen met de regelmaat van de klok voor, zo blijkt uit het onderzoek. Griffiers grijpen in lang niet alle gevallen in. Een op de vier griffiers stelt dat zij zich in een lastige positie bevinden om de volksvertegenwoordigers op hun misstap aan te spreken. Zij vinden dit meer een taak van burgemeester of de CvK.

Moreel bewustzijn

Eén op de tien ambtenaren (rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) heeft ‘duidelijke twijfels’ over de integriteit van hun collega’s, zo blijkt verder uit het onderzoek. Eén op de tien bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen durft voor zijn of haar collega’s de hand niet in het vuur te steken. Een op de vier bestuurders heeft in het afgelopen jaar meegemaakt dat een collega over de schreef ging. Bestuurders in grote gemeenten signaleren vaker schendingen van de regels en minder moreel bewustzijn bij collega’s dan wethouders en burgemeesters in kleine gemeenten.

Niet overal beleid

Nog lang niet alle ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen voldoen aan de sinds 2006 vastgestelde wettelijke- en basisnormen op het gebied van integriteit. Maar ook al staat alles netjes op papier, dan nog blijken de regels met voeten te worden getreden, zo blijkt het onderzoek.

Strenger optreden

Al met al niet een rapport om blij van te worden, stelden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen in een eerste reactie. Er is veel werk aan de winkel en er moet blijvend aandacht worden besteed aan integriteit van ambtenaren en bestuurders. IPO-voorzitter Johan Remkes vindt dat er strenger moet worden opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag. ‘Hier en daar wordt er te begripvol geacteerd. Het is dodelijk voor een organisatie als je ‘twijfel’ laat gaan.’

Magere respons

De weliswaar wetenschappelijke verantwoorde, maar toch magere respons onder ambtenaren (41%), politieke ambtsdragers (34%), secretarissen (39%) en griffiers (56%) baart de koepels zorgen. Er kan niet worden geconcludeerd dat de non-respondenten iets te verbergen hebben, maar bij de volgende editie van het onderzoek zullen de koepels hun achterban nadrukkelijk oproepen deel te nemen.

Lees de Monitor integriteit openbaar bestuur 2012 in de whitepaperbibliotheek.

Reacties: 20

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ipe van der Deen / adviseur Strategioe en Professionalisering
Regels en wetten zijn er genoeg. Openheid over wat wel/niet kan veel te weinig. Ga gewoon het gesprek aan met elkaar over wat je doet en of dat kan of niet. NIeuwe regels en wetten staan leuk, maar dat is slechts een papieren realiteit. Er is een recent vernieuwde klokkenluidersregeling, pas die gewoon toe. Zolang we elkaar niet durven spreken of aanspreken over wat wel niet door de beugel kan zullen er nieuwe wetten en regels komen. Dat is namelijk het veiligste, stelt velen tevreden en dan is het namelijk weer geregeld, want er is beleid gemaakt:-). Uitgangspunt is heel simpel: Als ik iets doe waarover ik het niet met mijn collega's durf te hebben of het valt in de categorie: wat gij niet wilt dat u geschiedt dan is er iets niet in de haak.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Ach, als je in Den haag een integriteitsmelding doet neemt men het niet eens in behandeling. Kun je naar de gemeentelijke ombudsman die het schoothondje van de Bestuursdienst is. Ik kreeg zijn brief met motivatie, wilde daarover praten ging hij niets eens op de inhoud van de brief in maar hanteerde weer andere argumenten. Maar ik snap het wel, je moet nooit een ombudsman uit de eigen organisatie nemen want zijn kracht is ook zijn zwakte: kennis van de organisatie is ook mensen kennen in die organisatie. Neen, deze man dekt misstanden in de gemeente Den haag af en heeft een eigen verantwoordelijkheid dis hij misbruikt. En omdat hij onafhankelijk is is hij niet aan te pakken...Kortom, hef de gemeentelijke ombudsman op en sluit je aan bij de Nationale Ombudsman, of als je echt nog een gemeentelijke ombudsman wilt hebben, neem dan een persoon die wel bekend is met de gemeente als organisatie maar niet afkomstig uit de iegen organisatie. Dus een Utrechtse ambetaanr kan dan onafhankelijk en obectief zijn. Een Haagse ambtenaar kan dat niet...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
huisman / gemeente
Op zich is het niet vreemd dat ambtenaren de misstanden niet melden. Wie wil er een werkloze klokkenluider zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janske / Schaduwfractielid
Geachte LS, mij wordt steeds weer onder de neus gewreven dat ik niet zo'n hoge opleiding heb, maar die wel een hogere opleiding hebben genoten en zich zelf hebben verrijkt en de mensen waarom het ging hebben laten spartelen, ik ben voor mensen die met hun hart en niet met hun beurs besturen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Tja, op papier is het goed geregeld, dus om integriteit speerpunt te maken gaat dhr plasterk, jawel, het in de wet verankeren... Geweldig toch?

Maar een onafhankelijke klokkenluidersregeling, nee, dat komt veel te dichtbij.

Dat zou wellicht echte verandering kunnen veroorzaken...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
De griffiers grijpen niet in, nee, die positie heeft een griffier niet. Hij/zij kan slechts adviseren. Zelf heb ik ooit geen handtekening gezet als griffier onder een declaratie die volgens mij niet kon, maar de burgemeester tekende.

Regelmatig, minstens 1 x per jaar, een sessie wijden aan wat er gaande is dat de integriteit aangaat om te zien wat een ieder daar van vindt. Dit biedt geen garantie, maar help wel. Bespreekbaar maken. Helaas gaat nog al eens de meerderheid mee met degene die uitstraalt dat het echt wel kan. De burgemeester heeft hier een taak om te zorgen dat iedereen zich realisseert welke keuzes men maakt. Een soort checklist biedt wellicht een handvat. Met personen praten buiten de eigen kring kan een mogelijkheid zijn om het eens van een andere kant te belichten, de frisse blik. Dit vooral, als de burgemeester het lastig vindt om de rol van geweten te spelen.

Helemaal integer is een utopie, maar het streven om het integer handelen te vergroten zal zeker het vertrouwen verbeteren in de politiek en vooral de geloofwaardigheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
Naast gesjoemel met reiskostendeclaraties en belangenverstrengeling zijn er nog meer vormen van integriteitsschending en grensoverschrijdend gedrag, waaraan minister Plasterk en het bureau BIOS aandacht zouden moeten geven. Bijvoorbeeld:1. Corruptie (omkoping, bevoordeling vrienden, familie, partijgenoten);

2. Fraude of diefstal (interne diefstal, misbruik bedrijfsmiddelen, declaratiefraude);

3. Dubieuze giften en beloften (cadeaus, reizen, toekomstige baan);

4. Belangenverstrengeling (rolvermenging, onverenigbare activiteiten en contacten);

5. Misbruik van bevoegdheden (dwang, machtsmisbruik, wegpesten);

6. Misbruik van informatie (lekken, liegen, bedriegen, doofpotterij);

7. Ongewenste omgangsvormen (pesten, intimidatie, psychische terreur, discriminatie);

8. Verspilling en wanprestatie (alcohol op het werk, tijdverspilling); en

9. Wangedrag in privé tijd (huiselijk geweld, dronken achter het stuur etc.).Aan ongewenste omgangsvormen (pesten, intimidatie, psychische terreur e.d.) wordt door BIOS en minister Plasterk te weinig aandacht besteed, hoewel het binnen de overheid al jarenlang een ernstig en serieus te nemen probleem is dat desastreuze gevolgen heeft voor de slachtoffers en hun omgeving, maar ook voor de organisaties zelf.Vaak wordt pesten door leidinggevenden en gemeentebesturen bewust als managementinstrument gebruikt om medewerkers zo goedkoop mogelijk uit de organisatie te verwijderen. Pesten gebeurt niet alleen op school, maar ook op het werk.Zie: http://wijdoendatzo.wordpress.com
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / burger
Als je zoek is er altijd wel een stok om de hond te slaan.

En integriteit is een makkelijke stok, dus ook daar dient goed controle op te zijn. Zonder goed (bestuurlijke) controle is het soms ook een vorm van vriendjes en niet vriendjes en hoe pakken we die laatste.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
Wat is er de laatste jaren aan de hand? Zijn de bestuurders minder integer geworden omdat er steeds meer schendingen lijken te zijn? Nee de verhoudingen binnen het openbaar bestuur zijn dermate verhard en verziekt dat integriteit te pas en te pas wordt misbruikt als wapen om de ander uit te schakelen. Er is altijd wel iets over iemand of zijn omgeving te vinden waarmee je die persoon in een kwaad daglicht kan stellen. En als niets bewezen is moet je ook opstappen want je heb de schijn tegen je. De huidige integriteitshype zal juist tot het tegenovergestelde doel leiden. Juist heel gemene en valse mensen zullen dit wapen zonder scrupules inzetten. Er wordt meer dan ooit in de politiek op de man gespeeld. Alle wetenschappelijke publicaties wezen tot voor kort op een zeer gering percentage bestuurders in Nederland die de fout in gingen. Nu zien integriteitsinquisiteurs achter elke boom een corrupte zakkenvuller staan. what you see is what you get. We hebben in Nederland hard een onafhankelijke autoriteit nodig die integriteitschendingen onderzoekt. Nu is het wild west en dat prutswerk van die particuliere bureaus draagt ertoe bij dat de burger ten onrechte een volstrekt verkeerd negatief beeld.krijgt van de overheid. Vaak is het keihard werken voor weinig geld en weinig waardering. Getalenteerde mensen zullen op deze manier niet meer voor de overheid als werkgever kiezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@Johan:

Alle wetenschappelijke publicaties wezen tot voor kort op een zeer gering percentage bestuurders in Nederland die de fout in gingen.""

Dit zegt niets over de daadwerkelijke integriteit van bestuurders, het zegt alleen maar iets over wat de pak- en strafkans is (was)...

Het is eenzelfde redenering als "al jaren neemt het aantal fietsdiefstallen af, want er komen steeds minder aangiften binnen." terwijl al jaren bekend is dat de aangiftebereidheid van mensen daalt.

Een drogredering en daarmee dus onwetenschappelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
Beste Jan, dat aspect klopt ook maar op basis van mijn vele jaren ervaring in de top van diverse overheden kan ik je verzekeren dat het aantal zaken die ik van dichtbij heb meegemaakt zeer klein is. Natuurlijk komt het voor maar mijn signaal is laten we ons niet gek maken en doorslaan. De laatste tijd lijkt er echt sprake van een hype en nog even en we gaan vertellen dat het hier erger is dan in SWit Rusland.Er hoeft maar 1 persoon of gek of gefrustreerde iets over je te roepen en je bent als bestuurder of ambtenaar het haasje. Willen we die kant met zijn allen op? Ik pleit voor een strikt integriteitsbeleid, maar ook voor een toets door een onafhankelijke instantie die net als de rechter de feiten weegt en tot een afgewogen oordeel komt.Geen rechter acht zich nu bevoegd of geroepen er iets van te vinden en bliojft er liever buiten waardoor de beschadigde persoon feitelijk vogelvrij is. Ik hoop dat de 2e kamer mijn bericht leest want zoals nu de praktijk is doet het me veel denken aan de heksenprocessen uit de 15e eeuw. Je kan iedereen uitschakelen met de zinsnede u heeft de schijn tegen want dat klopt altijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ Johan:

ik onderschrijf uw stelling niet. Je hoeft als bestuurder helemaal niet het haasje te zijn, als je integer bent. probleem is dat men het haasje is, als men zich (te vaak, te lang) in een schemergebied begeven heeft. En dat is nu net waar integriteit om draait bij politici: zorg dat je uit die schemerzone blijft. Boven alle schijn verheven zijn, een voorbeeld functie hebben, het moreelkompas zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
In theorie klopt je verhaal Jan en natuurlijk moet je als bestuurder integer zijn, maar het gaat in de praktijk vaak om heel complexe zaken die niet zwart of wit zijn en die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Als bestuurder kan je niet buiten dit schenergebied functioeneren, zeker niet in een grote stad met veel belangen. Toen de overheid in de jaren 80 van de vorige eeuw het pad van het marktdenken op ging heeft men zich onvoldoende gerealiseerd dat dit spanning kan geven. Ik denk dat een gedegen onderzoek wat er nu precies aan de hand is waardevol kan zijn. Er is volgens mij veel meer aan de hand dan bestuurders die vaker over de schreef gaan. En nogmaals laat integriteitsonderzoeken uitvoeren door instanties die geen belang hebben bij de uitkomsten. Commerciele bureau's hebben dat nadrukkelijk wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
2 Vragen:1. De politicus staat al jaren lang nummer boven aan op het lijstje van minst betrouwbare beroepen (naast de autoverkoper). Waarom dan verbaast over fraude?

2. De politiek is de hoogste leiding binnen het overheidsbedrijf. Hoeveel hoogste leidinggevenden worden door hun medewerkers aangesproken op hun declaratiegedrag en zou dit goed voor je carriere zijn? Noem eens eens een paar voorbeelden in het bedrijfsleven?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
Ander Geluid, het is niet netjes een vraag met een tegenvraag te beantwoorden. Maar weet je het verschil tussen de Maffia en de overheid? De Maffia is georganiseerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JH Tiemens / ontslagen per 1-6-2008
Hoewel ik hard en onweerlegbaar bewijs heb (mailverklaring ex-wethouder) dat burgemeester, gemeentesecretaris en hoge ambtenaren van Weesp consequent en in vereniging valse brieven, besluiten en besluitenlijsten opstellen (over een zogenaamd door het voltallig college genomen besluit), doet Justitie (OM) er niets mee, rechters negeren het bewijs (willen hun vingers er niet aan branden) en zelfs de vm. hoofdofficier OM A'dam (mr. Bolhaar) weigert de verplichte doorzending van aangifte wegens 225 Sr. aan de Rijksrecherche.Iedereen heeft zijn mond vol over integriteit, maar als je als klokkenluider wordt gelynched dan ben je in dit land een roepende in de woestijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
Beste Martien ik ben het met je verhaal eens. Wat mij betreft moeten we in dit land dan maar integriteitsvraagstukken bij de Nationale Ombudsman beleggen want dat is een van de weinigen die zich in de materie bijt en die neemt geen blad voor de mond en lijkt mij onafhankelijk. Er gaat in de praktijk te veel mis met particuliere bureaus en een gedupeerde moet vertrouwen kunnen hebben in de rechtsgang.Het vertrouwen is nu compleet zoek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Egel / Burger
De genoemde punten (declaraties, reiskosten, e.d.) waar het gebrek aan morele integriteit in de omgang met overheidsgeld tot uiting komt, zijn slechts het topje van de ijsberg. De echte fraude, de echte zware gevallen blijven onder de pet. Dit is alleen politiek correct gefluister.

Gesjoemel met geoormerkt geld dat besteed wordt aan andere zaken, veel te dure opdrachten aan het bedrijfsleven, kansen op kwaliteitsverbetering laten liggen, kansen op serieuze besparingen laten lopen omdat dat niet past in het 'beleid', zinnig advies negeren en toch doorgaan op het ingeslagen destructieve pad, etc., etc.. Als ex-ambtenaar en thans ondernemer kan ik er wel een boek over schrijven. En alleen al wat ik de loop van mijn eigen carriere heb gezien is al voldoende om bij openbaring het volledig vertrouwen in de overheid permanent tot het absolute vriespunt te doen dalen.

Zoals Al Capone, berucht gangster in de 30-er jaren in Chigaco, al zei: 'Een vent met een pak en aktetas, kan meer stelen dat 100 van mijn mensen met een revolver in de vuist.' En zo is het nog steeds.

Zelfs de rechtsgang is gecorrumpeerd als het gaat over het bestuurlijk recht. Dat is niet eens in overeenstemming met het Europees recht. Verder is het nog zo dat criminele handelingen van de staat (fraude, corruptie, etc.) door de Hoge Raad zijn geabsolveerd middels het Pikmeer-arrest. Dergeljke kwesties zijn een zaak voor de volksvertegenwoordiging aldus de Hoge Raad. Aangifte tegen hoge bestuurders kan alleen gedaan worden door hun gelijken. Alsof dat gaat gebeuren want ze hebben allemaal vuile handen.

Er is een wet die klokkenluiders moet beschermen. Alsof die wet nodig zou zijn wanneer de basis van ons bestuur integer en solide zou zijn! Not!

De Nationale Ombudsman legt met chirurgische precisie de vinger op de zere plek maar er wordt geen lering uit getrokken. Windowdressing die ombudsman.

En dan gaat Plasterk bonnetjes laten controleren. Als ik ooit nog een bevestiging nodig had gehad over het gebrek aan kwaliteit en integriteit van de overheid, dan zou het deze wel zijn.

Nee, de conclusie is duidelijk. De burger is overgeleverd aan de willekeur van politiek en ambtenarij zonder enige mogelijkheid hier echt iets aan te doen behalve revolutie. Andere wegen zijn vakkundig dichtgetimmerd door........ politiek en ambtenarij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
Beste Martien je hebt gelijk cynisme leidt tot niets. Ik hoop en ben ervan overtuigd dat 2e kamer dit serieus aanpakt. Daarnaast hoop ik dat zij serieus willen kijken hoe je kan voorkomen dat een paar fanatici anoniem op een internetforum personen straffeloos kunnen beschadigen en besmeuren. Als justitie Schiedam veel eerder had ingegrepen wegens smaad en laster was het nooit zo geescaleerd. Vrijheid van meningsuiting is volledig doorgeslagen. Ik denk dat deze hele affaire nog jaren de publiciteit zal halen omdat er veel te veel zaken domweg niet kloppen en te veel verantwoordelijke mensen wegkeken, terwijl zij wisten dat het onderzoek niet in de haak was. De enige oplossing is een contra-onderzoek door mensen met gezag om deze zaak voor eens en altijd te kunnen laten rusten. Op leugens rust geen zegen en het BING-rapport lijkt meer op Story/Prive en staat bol van verdachtmakingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
De vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar als er sprake is van leugens, smaad en laster moet Justitie ingrijpen want in het huidige internetijdperk kan je iemands leven zo verwoesten. Mij is altijd geleerd dat je alles mag zeggen maar dat je wel achteraf daarover verantwoording moet afleggen. Dat laatste schijnt men bij Justitie te zijn vergeten. Heel gevaarlijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie