Advertentie

'Financiële bevoordeling Barneveld is omkoping'

In ruil voor instemming met de fusie van Barneveld en Scherpenzeel is Barneveld financieel bevoordeeld door de provincie Gelderland. Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. ‘En dat is omkoping.’

21 juli 2021
verschillende eurobiljetten

In ruil voor instemming met de herindeling van Barneveld en Scherpenzeel is Barneveld financieel bevoordeeld door de provincie Gelderland. Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. 'En dat is omkoping’. 

Visie veranderen

‘Ik heb genoeg indicatoren dat ik kan zeggen dat financiële bevoordeling zwaarder heeft gewogen dan inhoudelijk rationele argumenten. En dat is omkoping. Niet in strafrechtelijke zin, maar wel in de betekenis van iemands visie veranderen door hem financieel te bevoordelen’, aldus De Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De Vries reageert hiermee desgevraagd op de brief van rector magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit Nijmegen aan de Gelderse commissaris van de koning John Berends, en de reactie daar weer op van Berends in een persverklaring.

 

Beklag

Berends deed op 6 juli bij Van Krieken zijn beklag over uitlatingen van De Vries tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten van medio juni, over de door de provincie gewenste herindeling van Barneveld en Scherpenzeel. ‘In deze hoorzitting heeft hij (De Vries, red.) mijn college van Gedeputeerde Staten (GS) en het college van de gemeente Barneveld beschuldigd van omkoping. Het college van Barneveld zou bij GS “om een stationnetje hebben gevraagd en om extra financiële middelen”’, aldus Berends in zijn brief aan Van Krieken. ‘De aantijgingen dat GS zou omkopen en het college van Barneveld omkoopbaar is, zijn serieuze aantijgingen die het aanzien van openbaar bestuur aantasten.’ Die aantijgingen werden tijdens de hoorzitting niet door De Vries onderbouwd, hetgeen Berends hem als wetenschapper zwaar aanrekent.

 

‘Stevige kwalificatie’

Omkoping is ‘een stevige kwalificatie die een juridische lading kan hebben en daarom vraagt om een gedegen onderbouwing’, reageert Van Krieken in een brief die dinsdag aan Berends is verstuurd. ‘Vanuit zijn rol als hoogleraar mag verwacht worden dat de heer De Vries die stelling dus ook kan onderbouwen. Tijdens het gesprek dat ik met hem voerde heeft hij bij mij aangegeven dat hij die onderbouwing ook kan geven, maar dat hij daar tijdens de vergadering vooralsnog onvoldoende gelegenheid voor zag.’ In de persverklaring van Berends, als reactie op het antwoord van Van Krieken, stelt de cdk dat er tijdens de hoorzitting wel gelegenheid was om een onderbouwing te geven. ‘Bovendien zijn altijd andere manieren om een onderbouwing in te dienen.’

 

Voorzieningen of geld

De Vries wil desgevraagd de onderbouwing van zijn aantijgingen met Binnenlands Bestuur delen. De eerste indicator van financiële bevoordeling is voor hem de raadsbijeenkomst van 4 juni vorig jaar in Barneveld, waarin cdk Berends en gedeputeerde Jan Markink de Barneveldse raad informeerden over hun voornemen een herindelingsprocedure (arhi-procedure) te starten. Diverse raadsleden vroegen in die bijeenkomst aan GS wat zij Barneveld te bieden hebben. ‘U vraagt, what’s in it for us. Dat is een terechte vraag’, aldus Markink op 4 juni. ‘We willen daarover met u in gesprek, over een manier waarop we jullie kunnen helpen. Dat kan voorzieningen betekenen, of geld. U moet dat niet als verleiding zien, maar we willen daar wel wat mee doen.’

 

Openingsbod

Beide gemeenten krijgen van het rijk 5,6 miljoen euro aan frictiekosten. Daar bovenop willen GS van Gelderland drie miljoen euro aan beide gemeenten geven, zoals ze dat eerder ook bij andere herindelingsgemeenten hebben gedaan. Niet alleen de colleges van Scherpenzeel en Barneveld vinden dat een te gering bedrag. De Barneveldse VVD-fractievoorzitter Theo Bos noemde de drie miljoen in de eerdergenoemde hoorzitting van PS ‘een openingsbod.’ Bos gaf toen onder meer aan een extra station te willen en een oostelijke rondweg. Het raadslid stelde dat er vijf miljoen euro van de provincie nodig is om de door de provincie gewenste herindeling te laten slagen.

 

Dorpenbeleid

Gedeputeerde Markink heeft Barneveld daarnaast – tijdens een commissievergadering in Barneveld van 10 juni dit jaar− een bedrag van ‘tussen de twee en drie ton’ toegezegd, om het zogeheten dorpenbeleid 2.0 van de grond te krijgen. Dat dorpenbeleid is het plusje dat GS op de gedwongen herindeling hebben gezet, maar dat beide gemeenten zelf moeten maken. ‘Daar heeft Barneveld helemaal geen zin in’, aldus De Vries. Om Barneveld tevreden te houden, is de provincie volgens De Vries met dat extra geld over de brug gekomen.

 

Geheim verlanglijstje

Daarnaast schijnt er een geheim Barnevelds verlanglijstje te zijn, aldus De Vries. Dat is ook Binnenlands Bestuur eerder ter ore gekomen. Dat verlanglijstje is vastgesteld in een geheime vergadering van het presidium. ‘Daarin schijnt Barneveld te zeggen: “Provincie, jullie willen dat we herindelen, dan moeten jullie over de brug komen”. Ik kan dit niet hard maken, want Barneveld wil dit stuk niet openbaar maken, zelfs niet na een Wob-verzoek.’

 

Onbespreekbaar

Maar dit is nog niet alles, aldus De Vries, die in de Spiegelgroep zat die op verzoek van GS het open overleg van het herindelingsproces heeft bewaakt. ‘Als Spiegelgroep hebben we onder meer het college van Barneveld geïnterviewd. Het college zei tegen ons dat ze openstonden voor meer samenwerking met Scherpenzeel op strategische vraagstukken. Een week later, toen ook GS aan tafel zaten, zeiden ze opeens dat dit onbespreekbaar was. Dat vind ik raar.’

 

Verscherpt toezicht

Uitermate curieus vindt De Vries ook dat GS Barneveld toestemming hebben gegeven om ruim twee miljoen euro uit te trekken voor de verplaatsing van de fietscrossvereniging Flying Bikes. Barneveld staat, net zoals Scherpenzeel, sinds de start van de arhi-procedure onder verscherpt toezicht. Een deel van het benodigde bedrag wordt uit de algemene reserve van Barneveld gehaald. ‘Dit zou niet moeten kunnen vanuit de provinciale rol als toezichthouder, maar de provincie heeft er wel toestemming voor gegeven.’

 

Deze optelsom maakt het dat De Vries van omkoping spreekt. Financiële voordelen, toegezegd door de provincie, zijn volgens hem doorslaggevend geweest voor de Barneveldse steun voor herindeling. Scherpenzeel is fel gekant tegen de fusie en wil zelfstandig blijven.

 

Framen

Naar aanleiding van de brief van Berends aan rector magnificus Van Krieken heeft Van Krieken vorige week een gesprek gehad met De Vries. De hoogleraar heeft Van Krieken bovenstaande punten op basis waarvan hij tot zijn conclusie komt dat er sprake is van omkoping, niet met Van Krieken besproken. ‘Hij (Van Krieken, red.) heeft gezegd zich niet te willen bemoeien met inhoudelijke punten, omdat dat mijn expertise als hoogleraar bestuurskunde is. Hij wilde mijn kant van de zaak horen en hij heeft zijn steun uitgesproken. Dat heeft hij met zijn brief aan Berends ook gedaan, hoe GS dat ook framen.’

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Vlaanderen / pensionado
Keer op keer blijkt gewoon dat belangrijke informatie door de CvdK en GS en ook Barneveld wordt achtergehouden. Verzoeken om e.e.a. openbaar te maken worden simpelweg niet beantwoord. Het worst steeds duidelijker waarom het gevraagde integriteitsonderzoek resoluut werd afgewezen. er stinkt gewoon veel te veel mbt deze herindeling en daarin speelt de CvdK en Dhr Markink een heel dubieuze rol. Als je toch niets te verbergen hebt is een integriteisonderzoek het ideale middel om je gelijk te bewijzen. Juist door dat niet te accepteren bevestig je de verdenking dat je iets te verbergen hebt. Zelfs nu blijkt dat er per abuis een e/mail bericht is verstuurd teneinde de gemeente Scherpenzeel is een neagatief daglicht te plaatsen tav de financien, Dit terwijl diverse

experts hebben aangegeven dat dit totaal niet het geval is. in Arnhem heeft men de mond vol van openheid, transparantie en overleg. maar ook hier blijkt telkens maar weer dat dit loze kreten zijn, die op geen enkele wijze worden bevestigd door het doen en laten van de Arnhemse politici. Duidelijk is dat kost wat kost de herindeling door moet gaan en daarvoor mogen we gerust liegen en bedriegen, info achterhouden, achterkamergesprekjes voeren etc . Hiermede worden dus wel de 82% van de Scherpenzeelse burgers, die falikant tegen een herindeling zijn, totaal genegeerd en

zij zijn tenslotte be slachtoffers van de Arnhemse willekeur
Mark
Als je er zo naar kijkt, is de 1e kamer één en al omkoping
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Mark: De heer De Vries heeft blijkbaar al zijn intellect ergens in een ravijn verloren. Bij herindelingen is het volstrekt te normaalste zaak van de wereld dat met de provincie afspraken worden gemaakt over investeringen en financiering van toekomstige ontwikkelingen. Het lijkt er eerder op dat de heer De Vries boos is dat de provincie niet doet wat hij vertelt en zich daarom uit diepe frustratie geschaard heeft in het leger van Don Quichottes en met valse argumenten de wereld bestookt.
Hans / afdelingsmanager
Kennelijk is Gelderland niets te dol om zijn (m/v) zin door te drijven. En het gehucht Rozendaal is kennelijk wel bestuurskrachtig genoeg om zelfstandig te blijven: heel vreemd! Benieuwd wie daar wie in de tang heeft....
Petra
@Rood Hesje Uw reactie bewijst dat u het een doodnormale zaak vindt dat er rondom herindelingen handjeklap plaatsvindt zonder dat er kennelijk sprake is van een level playing field voor alle partijen. Door dit soort opvattingen is een fatsoenlijke bestuurscultuur tanende of zelfs al verdwenen. U bent wellicht ook aanhanger van 'het nieuwe leiderschap' dat met zoveel moeite door D666 wordt nagestreefd?
ambtenaar / ICT
@Rood Hesje. Volstrekt de normaalste zaak van de wereld? Stiekem in geheim verklaarde vergadering(en) allerlei douceurtjes uitdelen om een gemeente maar over de streep te trekken? en daar niet transparant over willen zijn? We zijn toch geen bananenrepubliek hoop ik. Het is geen geheim dat GS koste-wat-kost Scherpenzeel wil laten herindelen. Blijkbaar is het nodig om zich tot dit soort praktijken te verlagen. Toegeven, het zal in dit land wel vaker gebeuren zo. En dat er dan op hoge poten een brief gaat naar de baas cc naar de andere bazen?... wat een droeftoeter die CvK. Hij kan het blijkbaar niet met tegenargumenten weerleggen.
Hans / afdelingsmanager
Allemaal een heel fijn Offerfeest toegewenst!
H. Wiersma / gepens.
Als lid van de Spiegelgroep gedraagt De Vries zich steeds meer als luis in de pels. Enige mate van afstandelijkheid gedurende het proces zou hem sieren. Bij iedere herindeling moeten nou eenmaal voor redelijke frictiekosten financiële oplossingen worden gevonden. Je kunt niet verwachten dat die altijd door de desbetreffende gemeenten kunnen worden opgebracht. Dit heeft niets met omkoping te maken., maar is bedoeld om noodzakelijke processen soepel te laten verlopen. Op onredelijke eisen van gemeenten hoeft overigens niet te worden ingegaan en dat zullen hogere Overheden vanwege de precedentwerking ook nooit doen.
Petra
@Spijker:"Op onredelijke eisen van gemeenten hoeft overigens niet te worden ingegaan en dat zullen hogere Overheden vanwege de precedentwerking ook nooit doen."Ik zou willen dat ik zo goedgelovig was, sta tegenwoordig nergens meer van te kijken.Redelijke frictiekosten worden volgens mij door niemand hier betwist.Rood Hesje / zomerzonnetje
@Robin de non influencer: wat is de link met het Offerfeest. Of valt deze binnen de marge van je flauwekul onderschriften;

@Petra: ben jij niet goedgelovig? op 19 augustus 2020 om 10:06 verwees je bij 'VERSCHERPT TOEZICHT OP NALEVING CORONAMAATREGELEN' nog iedereen door naar cafeweldschertz. Een kanaal war alleen de goedgelovige burger zich door complotwappies laat informeren.

@Amb te Naar: Dat 'Naar" is vast de weergave van uw gemoedstoestand en niet uw woonplaats. Waar leest u dat ik het heb over geheime vergaderingen. herindelen is ook een onderhandelingsproces. Dus daar is wat te winnen en te verliezen. daar is echt niets abnormaals aan.Tot slot blijkt uit de brief die Van Krieken aan Berends heeft gestuurd helemaal niet dat laatstgenoemde De Vries steunt. Hooguit valt daar uit af te leiden dat van Krieken de CdK meedeelt dat De Vries op persoonlijke titel heeft gesproken. Voor al de aantijgingen die hij heeft gedaan is De Vries nog met geen enkel steekhoudende onderbouwing gekomen of de door hem aangekondigde bewijsstukken. Het bkljift dus bij de persoonlijk opvatting van een hoogleraar, die zich door de provincie miskend voelt.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Petra: ik ben aanhanger van elk integer nieuw leiderschap, zolang het niet van de PVV, FvD en Ja21 komt. Die twee eersten zijn gewoon staatsgevaarlijke xenofobe partijen die terug willen naar de middeleeuwen en de laatste, tsja ach......
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ook D66 zou je als staatsgevaarlijk kunnen zien. Die partij doet alle mogelijke moeite om onze zelfstandigheid over te leveren aan Brussel en is nauwelijks nog democratisch te noemen als het gaat over onze soevereiniteit. Mevrouw Kaag stelt zich zelfs letterlijk op het standpunt dat Europese verdragen te belangrijk zijn om aan de bevolking voor te leggen. Zo zijn we de unie en de Eurozone in gerommeld. En wat het nieuwe leiderschap betreft, sinds die schaamteloze van belastinggeld betaalde propagandafilm en het gejokkebrok daarover, weten we wat dat nieuwe leiderschap inhoudt. “Hier scheiden onze wegen”.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Luther: mijn advies is om eerst eens boekje met elementaire kennis van het internationaal en nationaal staatsrecht tot je te nemen voordat je klinkklare kletskoek schrijft. Staatsgevaarlijk zijn parijen die onze vrijgheden en democratie afnemen: PVV wil gewone Nederlanders hun stemrecht afnemen als zij een dubbele nationaliteit hebben. Ongrondwetteljik dus. De PVV ziet leiever dat wij in een Orban-dictatuur terechtkomen waar de staat bepaalt wat wij mogen zien en lezen Tsja FvD is afgegleden naar een xenofobe anitsemitsiche comploetdenkers partij. Dat heioft gen betoog: staatsgevaarlijk. D66, een partij waar ik niet op stem, staat pal voor onze grondrechten en grondwettelijke vrijheden.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Rood Hesje: Ik heb niets met de PVV en FvD maar nog minder met D66. Vreemd dat je daar niet op stemt want de arrogantie van die partij komt aardig overeen met de jouwe. Dat je de soevereiniteit van je land wil weggeven zonder de bevolking daar over te willen raadplegen kun je als staatsgevaarlijk betitelen. D66 heeft het referendum afgeschaft nadat een paar keer de uitslag ze niet beviel. Heel eng.
Advertentie