Advertentie

Lokale handhavers missen steun burgemeester

De burgemeester is sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de lokale handhaving. Van de toezichthouders geeft 22 procent aan zich niet of slechts soms gesteund te voelen door de burgemeester als hij handhaaft. Ze vermoeden dat dat komt omdat in veel gevallen ‘de belangen in de gemeente ergens anders liggen’ en daardoor te veel gewaarschuwd wordt en te weinig sancties volgen.

28 oktober 2016

Bijna een kwart van de gemeentelijke toezichthouders op overtredingen van de drank- en horecawet geeft aan zich niet of niet altijd gesteund te voelen door de burgemeester. ‘Meestal omdat de belangen in de betreffende gemeenten ergens anders liggen.’

Dat staat in een evaluatierapport van de Drank- en Horecawet dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten opstellen drie jaar na de overdracht van de handhavingstaak aan de gemeenten. In het kader van de evaluatie werd een enquête gehouden onder de verantwoordelijke toezichthouders. In totaal zijn er 157 reacties gegeven op de enquête. Dat betreft ruim een kwart van het totale aantal DHW-toezichthouders.

Weinig sancties
De burgemeester is sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de lokale handhaving. Van de toezichthouders geeft 22 procent aan zich niet of slechts soms gesteund te voelen door de burgemeester als hij handhaaft. Ze vermoeden dat dat komt omdat in veel gevallen ‘de belangen in de gemeente ergens anders liggen’ en daardoor te veel gewaarschuwd wordt en te weinig sancties volgen. ‘Ook wordt er in veel gevallen geen actie ondernomen door het bestuur’, aldus de onderzoekers van het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid. Een aantal toezichthouders geeft aan dat het al dan niet ondernemen van actie vaak afhankelijk is van de (lokale) ondernemer. ‘Het is nog te vaak afhankelijk van welke lokale ondernemer over de streep gaat. Als het bestuur en de burgemeester het goed kunnen vinden met de betreffende ondernemer dan willen zij nog wel graag afwijken van de te nemen maatregel zoals die is vastgesteld in het handhavingsbeleid’, zo staat in het rapport.

Belangenverstrengeling
Sommige toezichthouders signaleren volgens de onderzoekers ‘een gemeentelijke belangenverstrengeling’. Met name door de decentralisatie zou het voor sommige toezichthouders lastig zijn geworden om een onafhankelijke positie in te nemen. ‘Dat speelt voornamelijk in de wat kleinere gemeenten’, aldus het rapport. Een van de aanbevelingen is daar nader onderzoek naar te doen.

Testkopers
Uit de enquête blijkt verder dat bijna alle gemeenten toezicht houden op verstrekkers van alcohol en ook wordt er toezicht gehouden op minderjarigen (18-). In bijna de helft van de gemeenten worden testkopers ingezet bij de handhaving van de DHW. Volgens ongeveer de helft van de toezichthouders geeft de DHW voldoende mogelijkheden om handhavend op te treden. Gemiddeld is er 28,8 uur beschikbaar voor toezicht op en handhaving van de DHW waarvan 8 uur plaats vindt in de avond/nacht.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K. de Beer / Adviseur
Dit is een herkenbaar probleem. Vooral in de wat kleinere gemeenten zijn burgemeester en horeca twee handen op 1 buik. In plaats van handhaving zijn vriendjespolitiek en een gratis flesje wijn de maatstaf al dan niet gecombineerd met een veel te overdreven belang als de lokale economie. Het is beter om de gemeentelijke handhaving juist niet onder te brengen bij het lokale bestuur maar bij de provincie b.v. Of een landelijk werkende D&H unit die zonder aanziens des persoons opereert.
Advertentie