Advertentie

Onderzoek maatregelen tegen meeuwenoverlast toegestaan

De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar mogen onderzoek doen naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan. Met die uitspraak draait de Raad van State een eerder verbod daarop door de rechtbank Amsterdam terug.

17 augustus 2016

De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar mogen onderzoek doen naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan. Met die uitspraak draait de Raad van State een eerder verbod daarop door de rechtbank Amsterdam terug.

Ontheffing

De gemeenten dienden in november 2013 een Plan van aanpak in bij de staatssecretaris van Economische Zaken om gedurende drie jaar onderzoek te kunnen doen naar oplossingen om overlast van meeuwen aan te pakken. De toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma verleende in 2014 ontheffing van de Flora- en faunawet om onderzoek te doen naar manieren waarmee de overlast van meeuwen in de steden tegengegaan kan worden. Die ontheffing was nodig, omdat onderzoek op grond van deze wet gericht moet zijn op de instandhouding van de soort. Dat was dan ook de reden voor de rechtbank Amsterdam om een streep door de ontheffing te zetten. De Flora- en faunawet voorziet niet in het aanpakken van overlast door meeuwen, oordeelde de rechter.

Instandhouding
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt echter dat de staatssecretaris ook een ontheffing voor onderzoek mag verlenen als dat onderzoek betrekking heeft op de ‘uitwerking en ontwikkeling van ecologische methoden ter preventie van door vogels toegebrachte schade’. Een onderzoek hoeft dus niet altijd de instandhouding van de soort op het oog te hebben, zoals de rechtbank Amsterdam eerder oordeelde. Daarom vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak de uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
 

Berekening
Wel tekende de Raad daarbij aan dat een onderzoek geen afbreuk mag doen aan de instandhouding van de soort.  Dat zal met feiten en cijfers aangetoond moeten worden. De staatssecretaris heeft pas tijdens de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak een berekening ingediend waaruit blijkt dat het onderzoek in Leiden, Haarlem en Alkmaar geen afbreuk doet aan de 'gunstige staat van instandhouding' van de vier meeuwensoorten. Deze berekening ontbrak nog op het moment dat de zaak bij de rechtbank in behandeling was. Daarom heeft de rechtbank het besluit van de staatssecretaris terecht vernietigd, oordeelde de Raad van State. Uit deze berekening blijkt echter dat de desbetreffende meeuwenpopulaties stabiel zijn door het aantal en het broedsucces van meeuwen buiten deze gemeenten. De Afdeling bestuursrechtspraak vindt dat de staatssecretaris het besluit daarmee alsnog voldoende heeft gemotiveerd.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie