Advertentie

Cao kost gemeenten 160 miljoen

De loonsverhoging in de CAO voor gemeenteambtenaren van 2% kost de gemeenten dit jaar 160 miljoen euro. Dit is inclusief de eenmalige toeslag.

16 mei 2012

De loonsverhoging voor gemeenteambtenaren van twee procent kost de gemeenten dit jaar 160 miljoen euro. Dit is inclusief de eenmalige toeslag, maar exclusief het verwachte inverdieneffect van een procent.

Zelf ophoesten

Dit heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) berekend. Dit bedrag moeten de gemeenten zelf ophoesten omdat demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken (CDA) weigert de kosten van de loonsverhoging voor haar rekening te nemen.


Ingrijpen

Het is nog niet duidelijk of Spies alsnog gaat ingrijpen in de cao en daarmee de gemeenten gaat dwingen de lonen toch te bevriezen. Bijvoorbeeld via een strafkorting op het gemeentefonds of het inzetten van de loonwet. ‘Dat is op dit moment niet aan de orde’, stelt woordvoerder Tijs Manten namens de minister. Op de vraag of ingrijpen nog aan de orde kan komen, omdat het bijvoorbeeld nog in beraad is, wil de woordvoerder van Spies niet ingaan.

Achttien miljoen

Voor de gemeente Amsterdam betekent de loonstijging voor 2012 een extra uitgave van minimaal achttien miljoen euro, zo laat woordvoerder Marleen Nieuwenhuis namens wethouder Eric van der Burg van personeel en organisatie (VVD) weten. De loonsom voor Amsterdam, inclusief de stadsdelen, bedraagt ongeveer 900 miljoen euro. Een loonstijging van twee procent betekent een extra uitgave van achttien miljoen. Hoe de kosten van de incidentele toeslag voor Amsterdam uitpakken, is nog niet duidelijk. ‘Dat vergt meer rekentijd’, aldus de woordvoerder. Werknemers tot schaal zeven krijgen een eenmalige uitkering van vierhonderd euro en ambtenaren met een hogere schaal 200 euro. Amsterdam gaat in 2013 en 2014 de nullijn hanteren, zo twitterde wethouder Lodewijk Asscher (PvdA, financiën) dinsdag, voorafgaand aan de presentatie van de kadernota.  

 
Cao-acties

De gemeenteraad van Utrecht heeft het college via een motie opgeroepen zich publiekelijk uit te spreken vóór het principeakkoord. Ook moet het college andere gemeenten oproepen dat te doen, vindt de raad. Utrecht waarschuwt dat bij het uitblijven van een cao-akkoord grote kans is op cao-acties. De motie is op aanraden van wethouder Jeroen Kreijkamp (D66, personeel en organisatievernieuwing) aangehouden. Kreijkamp staat weliswaar positief tegenover de motie en het cao-akkoord, maar wil de cao eerst in het college bespreken. Utrecht heeft nog geen beeld van de kosten van de nieuwe cao.

Niet tornen

De Centrale Ondernemingsraden van de vier grote steden (COR G4) storen zich mateloos aan de bemoeienis vanuit de regering met het arbeidsvoorwaardenbeleid van gemeenteambtenaren. Ook ergeren de COR G4 zich aan de onjuiste beeldvorming over de loonontwikkeling van gemeenteambtenaren. ‘Die loonontwikkeling loopt al jaren achter op de inflatie en staat voor 2012 dus al op de nullijn. Rekening houdend met de inflatie is dat een minlijn’, stellen de COR G4 in een gezamenlijke verklaring.

 

Verkeerd signaal

Spies vindt de loonstijging voor gemeenteambtenaren een ‘verkeerd signaal op een verkeerd moment.’ ‘Het is niet uit te leggen dat een deel van de ambtenaren wel op de nullijn zit, zoals de politie en de rijksambtenaren, en een ander deel niet’, aldus de woordvoerder van Spies. De overheid zet daarnaast alles op alles om de financiën op orde te krijgen. Bovendien staat het haaks op het Lente-akkoord.’ Minister Spies noemt het ‘goed nieuws’ dat de VNG in 2013 wel een nulllijn voor gemeenteambtenaren wil. 


Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mark de Vries / Adviserend Partner
De loonkosten van de 180.000 gemeenteambtenaren stijgen dus met nog geen € 900 per ambtenaar per jaar. Slechts een gedeelte daarvan verdwijnt in de portemonnee van de ambtenaar zelf. Een ander gedeelte verdwijnt weer terug in de overheidskas, onder meer als sociale afdrachten. Dus ‘netto’ kost het de overheid veel minder dan die 160 miljoen...

Uitgaande van loopbaandrijfveren hoop ik dat dit de demotiverende werking van ‘te laag salaris’ verminderd. In ieder geval zal dit de discussies over de langdurige onderhandelingen verminderen, zodat men meer met het werk aan de slag kan waar men voor staat opgesteld.

Echter denk ik dat de gemeenten – als werkgever- de uitdaging heeft om er voor te zorgen dat deze investering zo goed mogelijk wordt benut. Door in te spelen op andere belangrijke loopbaandrijfveren, zodat de motivatie van een ambtenaar hoger wordt. Daardoor gaat de kwaliteit van het werk mee omhoog. Dit leidt weer tot lagere verkeerd benutte kosten en scheelt daardoor ‘herstelwerkzaamheden’. En –door meer successen- bovenal meer positieve energie en motivatie!

2 voordelen:

1. De gemeente is minder geld kwijt, terwijl doelen vaker behaald worden.

2. Dankzij effectiever werken heeft de gemeente uiteindelijk minder personeel nodig om het zelfde werk te realiseren.

Zou men daarmee die 160 miljoen alsnog besparen?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Dus Ascher / PVDA wijkt af van het "Lenteakkoord". Dat ziet immers op de jaren 2012 en 2013.Zit die Ascher er dan nog steeds? Of twittert hij zich zo naar het pluche? Leuk stel daar in 020. Je zou je nek er elke dag voor moeten uitsteken! Mij echt niet gezien. Wegwezen folks!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Collega
Ik hoor inmiddels van gemeenten die tijdens bezuiningsreorganisaties het hele loongebouw in elkaar drukken: leidinggevenden 2 rangen omlaag, beleidsambtenaren 1 rang omlaag. Daar sta je dan met je 2% CAO-loon erbij en 10% salaris eraf... (en een tijdelijke loongarantie voor zo lang als het duurt).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / financiën
Wellicht dat de meeste gemeenten in de begroting 2012 "gewoon" rekening hebben gehouden met een loonstijging. De "pijn" is dus al eerder genomen. In Hillegom hebben we rekening gehouden met 1%...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem Kamps
Mevrouw Spies moet zich nergens mee bemoeien. De ene nullijn is de andere niet. Zoals de COR G4 terecht stelt, lopen we al jaren achter. We halen eindelijk iets in. Bovendien is de afspraak gemaakt vóór haar 'lenteakkoordje'. Als mevrouw een signaal wil afgeven, levert zíj salaris in (van de exorbitante verhoging waarmee de dames en heren politici elkaar niet zo heel lang geleden gefêteerd hebben). Ik weet het, het zou niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat zijn, maar dan laat je echt zien dat het je menens is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique / juridisch medewerker
Minister Spies vergeet dat Rijksambtenaren in het verleden zowat altijd meer loonsopslag erbij hebben gekregen dan de gemeenteambtenaren. Dus hoezo verkeerd signaal????
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Ik verwacht toch dat de auteur van dit stukje enig research doet voor hij dit schrijft. Het is een groot misverstand dat loonsverhogingen voor gemeenteambtenaren worden gecompenseerd in het gemeentefonds. Wel worden we gecompenseerd voor de salarisverhogingen van RIJKSambtenaren.,En zoals iedereen weet zijn die er jarenlang fors meer op vooruit gegaan dan gemeenteamntebaren. Toen heb ik ook niemand gehoord dat de gemeenten daar aan over hielden. Dus laten die nu niet zielig doen dat het ze geld kost.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dr. Framoes
Ik ben het geheel met Paul eens, natuurlijk is er rekening gehouden met een stijging, deze is immers in de CAO van 2010 al toegezegd in de vorm van een sociale leidraad. Bovendien geeft de VNG zelf aan dat de gehele CAO, dus niet alleen het looncomponent, geld gaat opleveren de komende tijd. Oftewel er wordt belastinggeld bespaard, waarom hoor ik mevrouw Spies daar niet over? Waarom spreekt zij slechts over het looncomponent? Als je een auto koopt dat kijk je toch ook niet alleen naar de prijs, maar ook naar het verbruik? Oftewel naar de totale kosten? Ik schat mevrouw Spies slim genoeg in om dit zelf ook te kunnen bedenken, dus er kan maar één andere reden zijn. Namelijk weer het publiekelijk ambtenaartje pesten, hetgeen in Nederland beloond doorgaans wordt met zetels.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Spies heeft met haar domme voorbarige niet van enige kennis van zaken getuigende opmerking al voldoende aandacht gehad. Zij is inmiddels de vallende ster binnen het CDA en dat is haar eigen schuld.

Wij gaan gewoon weer lekker aan het werk. Er is zat te doen bij de gemeenten!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Voor P&O wel, om al het vertrek in goede banen te leiden en een draaiboek op te stellen voor na deze zinsloze ontslagronde. Had Ascher in 2010, 2011,

2012 niks meer in zijn begroting staan? Benieuwd waar dat geld gebleven is? Wachtgeld schat ik in of andere bestuurlijke onvoorziene uitgaven?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Daar gaan we weer. Yolanda de Koster, zelf behept met weinig kennis van zaken, schroomt niet om ongenuanceerde kreten van vng en spies aan elkaar te plakken. Mevrouw Yolanda, de kop van dit artikel moet zijn: de werkgever bij de overheid heeft geen geld meer over voor goed personeel en gaat zelf niet goed met geld om.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans
Dat is ongeveer € 10 per Nederlander voor 19 maanden (looptijd CAO), dus zo'n € 0,50 per maand. Daar krijg je wel een ordelijk Nederland voor terug. Waar hebben we het eigenlijk over?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
klaas beekman
Van Binnenlands Bestuur verwacht ik dat de scribenten toch wel weten hoe een en ander werkt. De Algemene Uitkering uit het gemeentefonds stijgt en daalt met de Rijksuitgaven. Dus krijgen de rijksambtenaren meer betaalt dan de gemeenteambtenaren dan profiteren de gemeenten van deze systematiek en komt er meer geld in de gemeentekas. De vorige minister Guusje ter Horst wilde in 2009 de langlopende rijks CAO niet openbreken bij uitbreken van de kredietcrises, waardoor de gemeenteambtenaren nu zo'n 7% achter lopen op de Rijksambtenaren. Terwijl ze de gemeenten met hun kortlopende CAO min of meer verplichte geen verhoging toe te passen, hetgeen aardig is gelukt, nietwaar met bovenstaand verschil tot gevolg!!! Dus het geld hebben de gemeenten al ontvangen voor de CAO, of beter gezegd hadden ze kunnen reserveren. De non discussie in de artikelen over de CAO gaan er dus over of de gemeenteambtenaren nog eens extra ten opzichte van de Rijksambtenaren 'gepakt' moeten worden. Mijn antwoord is ondubbelzinnig zeker niet! Het is toch niet te verkopen dat je als vrachtwagenchauffeur bij Rijkswaterstaat in schaal 5 en bij de gemeente in schaal 5, voor hetzelfde werk de ene chauffeur ca. 70 euro netto meer per maand krijgt dan de ander!!! Zo liggen de zaken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
"Amsterdam gaat in 2013 en 2014 de nullijn hanteren, zo twitterde wethouder Lodewijk Asscher (PvdA, financiën) dinsdag, voorafgaand aan de presentatie van de kadernota."

In een tijd waarin de economie slecht draait omdat de burgers teweinig uitgeven is het altijd slim om je locale economie te remmen door alvast op de komende jaren vooruit te lopen. Het vooruitzicht nullijn voor 2013 en 2014 betekent met de (stevige) aankomende lastenstijging dat een gemeenteambtenaar van Amsterdam zijn uitgaven al extra gaat beperken met ingang van 2012. Tja je kunt wethouder van financien zijn, maar dat betekent nog niet dat je een slimme wethouder van financien bent die begrijpt dat dit soort berichten twitteren slecht is voor de economie van je stad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
@Klaas. Zeer correct en volkomen mee eens. De VNG, minister en politiek doen aan pure volksverlakkerij. De kosten van deze salarisverhoging hebben de gemeenten allang geincasseerd. In feite houden ze met deze t.o.v. rijksambtenaren karige salarisverhoging nog geld over.

Een groot probleem is tegenwoordig dat de VNG en de politiek nauwelijks meer weet of wil weten waar ze het over hebben!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie