Advertentie

‘Rijk moet kosten Wet open overheid vergoeden’

Gemeenten, provincies en waterschappen willen van het rijk volledige compensatie voor de kosten van de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid, Woo. Dat vragen koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

08 januari 2021
geld delen
Shutterstock

Gemeenten, provincies en waterschappen willen van het rijk volledige compensatie voor de kosten van de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid, Woo.

Dat vragen koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

 

Hoge kosten

Eerder al lieten de koepels weten ervan uit te gaan dat de middelen voor het wetsvoorstel voor de Tweede Kamerverkiezing van maart geregeld zouden zijn. Dat  wetsvoorstel brengt volgens hen namelijk hoge kosten met zich mee. ‘Zonder compensatie is het onmogelijk om de wet goed en voortvarend te implementeren en uit te voeren’, zo houden ze de minister voor.

 

Coronacrisis

Tijdens het laatste Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen met het kabinet, medio december, was er nauwelijks tijd over om het onderwerp te spreken. Dat overleg stond noodgedwongen vrijwel volledig in het teken van de afkondiging van een nieuw pakket aan maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden en de financiële effecten daarvan op de medeoverheden. Afgesproken werd de andere agendapunten, waaronder de compensatieregeling voor de Wet open overheid, schriftelijk af te doen.

 

Miljoenen

In een brief aan de minister schrijven de koepels nu ervan uit te gaan dat de middelen voor dit wetsvoorstel voor de Tweede Kamerverkiezing van maart geregeld zijn. Zij vragen om een volledige compensatie van de kosten. De koepels herinneren Ollongren eraan dat ze in 2019 met Binnenlandse Zaken een gezamenlijk beeld van de kosten zijn overeengekomen: gemeenten: 164 miljoen euro waarvan structureel  42,1 miljoen per jaar en incidenteel 121,9 miljoen; provincies: structureel 5,4 miljoen per jaar en incidenteel 7,9 miljoen; waterschappen: structureel 3,6 miljoen per jaar en incidenteel 6,6 miljoen euro. Verder zijn er volgens de koepels ook principe-afspraken gemaakt over bedragen voor implementatiesteun (voor gemeenten, provincies en waterschappen respectievelijk 3 miljoen, 938.000 en 375.000 euro.

De koepels hechten eraan vóór de verdere behandeling van het wetsvoorstel een en ander schriftelijk te zien bevestigd door de minister.

 

 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Extra uitvoeringskosten van deze nieuwe wetgeving moeten natuurlijk door het Rijk aan 'de lagere Overheden' worden vergoed. Bij iedere te behandelen nieuwe wet behoort aan dergelijke aspecten aandacht te worden besteed in een financiële paragraaf (vooraf overeenstemming over de hoogte inclusief inflatie, toekomstige toename etc.). Houd de vinger aan de pols gemeenten!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rienk Jonker
Wat jammer dat de regels van de bijvoorbeeld de Bijstandswet, de Wet werk en inkomen en de WMO niet op gemeenten, provincies en waterschappen van toepassing zin. Dan was er nu reden voor boetes, kortingen en/of inhouden van uitkeringen wegens het jarenlang niet houden aan de regels en het veslonzen van de eigen informatiehuishouding,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Caroline Raat / jurist en onderzoeker
Openbaarheid van bestuur en open overheid horen tot de core business van de overheid - Rijk, gemeenten en provincies. Het hoeft niet veel meer te kosten als de overheid haar informatiehuishouding op orde krijgt. Deze brief is dus vooral een brevet van onvermogen. Om deze reden is het informatieregister al uit de Woo gehaald. Maar met goede technologie is het aan de overheid te bewijzen alle informatie goed te bewaren en te verstrekken. Vandaar dit amendement 'Zoekslag': https://carolineraat.nl/amendement-open-overheid/
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie