Advertentie

Fusie gemeenten verhit gemoederen

Voor- maar vooral tegenstanders van ambtelijke fusies hebben zich de afgelopen tijd flink geroerd. Ook het onderzoek dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) laat doen naar de effecten van ambtelijke fusies op de participerende autonome gemeenten, valt niet bij iedereen in goede aarde

14 augustus 2015

Voor- maar vooral tegenstanders van ambtelijke fusies hebben zich de afgelopen tijd flink geroerd. Ook het onderzoek dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) laat doen naar de effecten van ambtelijke fusies op de participerende autonome gemeenten, valt niet bij iedereen in goede aarde.

Het onderzoek zelf – dat moet leiden tot een algemeen beeld over het functioneren en presteren van ambtelijke fusies in de praktijk – is niet het punt. Wel het bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren.

Ambtelijke fusie

De afgelopen weken hebben zeker achttien gemeenten laten weten ambtelijk te fuseren. Tegenstanders zien dit vooral als een manier om aan een bestuurlijke fusie (herindeling) te ontkomen. Fiscale belemmeringen leiden tot financiële nadelen, omdat de btw over de loonkosten van de nieuwe ambtelijke organisatie, die de loonkosten met btw doorfactureert aan de samenwerkende gemeenten, niet helemaal via het btw-compensatiefonds kan worden gecompenseerd. Voorstanders roeren zich minder; maar in onder meer Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is men dik tevreden over de ambtelijke fusie.

Functioneren samenwerkingsverbanden

Op verzoek van Plasterk gaat SeinstravandeLaar onderzoek doen naar het functioneren van ambtelijke samenwerkingsverbanden. Het onderzoek gaat onder meer in op de hoofdmotieven en doelen van gemeenten om ambtelijk te fuseren. Ook de aansturingsmogelijkheden van ambtelijke fusieorganisaties worden in beeld gebracht. De uitkomst laat zich daarmee raden, meent een lezer, omdat dit bureau aan de wieg staat van veel ambtelijke fusies. Het bureau begeleidde onder meer de ambtelijke fusieprocessen van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, Boxtel en Sint-Michielsgestel en nu Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Efficiencyvoordelen

Binnenlandse Zaken onderzoekt tevens de mogelijkheden voor gemeenten om voor, tijdens en na het herindelingsproces actief te sturen op efficiencyvoordelen. Efficiencyvoordelen kunnen behaald worden door te sturen op betere prestaties van de nieuwe gemeente, of op kostenvoordelen – en alle combinaties daartussen. Dat onderzoek hoopt Plasterk volgend voorjaar aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden en zal zoveel mogelijk concrete handelingsperspectieven bevatten voor gemeenten die een herindeling overwegen.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marcel / criticus
@Jaap Mol: nou nou....dat het onderzoek door dit bureau een wassen neus is, is voor iedereen duidelijk; dat decentralisaties nooit zonder slag of stoot gaan eveneens net als het feit dat er altijd voor- en tegenstanders en voor- en nadelen zijn. Maar om nu te zeggen dat dóór de decentralisatie/participatie technieken ook nog eens van DE (???) gemeente (wie dringt nu decentralisatie op...de (??) gemeenten zaten er niet op te wachten) dágelijks zelfmoorden tot gevolg heeft??? In 2013 waren er 1.854 zelfdodingen en daarvan is een vijfde (!!!) het gevolg van de decentralisatie/participatie opgedrongen aan de gemeenten? Ik denk dat hier andere frustraties ten grondslag liggen aan je post. "Iedereen vindt het leuk"??????? waar haalt u - zonder bezwaard te zijn met enige kennis over degenen waar u over spreekt met "iedereen"- die generalisaties vandaan zeg...respectloos!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Krijn van Stenis
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en zijn minister Plasterk in het bijzonder, slaagt er telkens glansrijk in om zijn eigen overbodigheid te bewijzen. Ambtelijke fusies zijn aan de orde van de dag. Maar BiZa gaat nu onderzoek doen naar hun functioneren. En dan ? Waarschijnlijk belandt het rapport in de bureaulade, die al overvol zit met overbodige studies. Beetje geld weggeven aan bevriende adviesbureaus. Dat is nog het enige wat BiZa doet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
addy rutgers / verbinder
Ambtenaren en bestuurders reageren veel te traag in onze snel veranderende samenleving. Nieuwe vormen van overleg en besluitvorming zijn zeer dringend gewenst voor onze overheden. Snel en simpel hervormen van bestuurslagen ontstaat bottom up en kan top down in wetgeving worden gefaciliteerd. Raden, dorpsbelangen en ondernemers voldoende invloed en zeggenschap meegeven en klaar is Kees. Leg de verantwoordelijkheid voor richting minder bij adviesbureau's, maar neem zelf een beslissing en verschuil je niet achter een rapport bij een mislukking. Corrigeer de koers continu, want we zitten met elkaar in een organisch proces.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mathilde
Ook voor de burgers zal dit zeer nadelig zijn door de decentralisatie.

Weer minder veiligheid en privacy de wijkteams krijgen zo nog meer macht om de burgers te vernederen.

De burger lijkt te zijn vergeten die doet er niet meer toe zo lijkt het wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JJMoes
Wat weer een stof tot eindeloos praten!

Wees verstandig, doe net als Provinciale Staten:

samenvoegen en dan opdoeken

dat bespaart het naar Grieks geld zoeken.

En de burger heeft toch niets in de gaten.

Defensie en politie samensmelten en zeg : Pang!

Meer komt er niet uit en wij zijn niet bang.

Rutte liegt, Dijsselbloem jokt

Plasterk rommelt en Kamps gasopbrengst stokt

Waarom duurt het tot de volgende verkiezingen zo lang?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John Nagel
De ministers en de gemeenteraden worden allemaal zo slap.

Ik mis de grote sterke kopstukken die spijkers met koppen sloegen Paul Rosenmuller,Fred Teeven,Jan marijnissen en Femke Halsema.

Die met de vuist op tafel slaan en voor ophef zorgen en doorzetten en wisten wat belangrijk was.

Die wisten wat wetten en regels waren.

De huidige ministers en gemeenteraden kennen de wet niet meer.

Ze doen niets anders dan praten praten praten en bedenken plannen die in hun voordeel zijn.

Alles is zo slapjes.

Jullie zitten daar niet voor jezelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Gewoon FF 'n vraag: Welk voordeel voor de gewone burgers levert een bestuurlijke fusie (herindeling) werkelijk op ?

Flipper

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Als er geen antwoorden komen op m'n post van 16 augustus 2015 (22:27) ? Dan kun je er dus van uitgaan dat er bij herindeling, geen voordelen voor die 'gewone' burgers zijn ! Duidelijker kan het antwoord t.a.v. het niet... geven van antwoorden... eigenlijk ook niet zijn !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem / Bezorgde burger
Stelletje lemmingen. Het modeverschijnsel is groot, groter.... Net als vroeger in het onderwijs gebeurde. Nu komt men daarop terug. Geen binding, onbestuurbaar, teveel managementlagen, organisatiepolitiek etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
O ja, Ronald Plasterk. Lang niets van gehoord. Maar nu met ongekende daadkracht een onderzoek laten doen naar het democratische gat door een club die het ontstaan van die gatenkaas begeleidt. Uitkomst gegarandeerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jaap Mol
Er zijn dagelijks burgers die zelfmoord plegen door de decentralisatie/participatie techniek van de gemeente.

Is het niet beter en veel belangrijker om daar eens iets mee te doen ?

Het loopt daar niet helemaal bij de gemeente en ze hebben daar al net zo'n laconieke houding als u.

Burgers worden gepest in een hoek gedreven en belachelijk gemaakt in wijkendor het samen verbinden dus een fusie lijkt me niet aan de orde.

De slachtoffers die geen andere uitweg meer zagen dan zelfmoord verdienen respect en een excuses omdat u niet op de hoogte was van alles en het u niet interesseerde net als de gemeenten.

Burgers die zijn aangemeld bij de wijkteams worden met complete gegevens openbaar gemaakt.

Zonder toestemming en iedereen heeft er maling aan en vindt het leuk.

Dat is onze huidige maatschappij meneer Plasterk waar bent u ?

Aan het vergaderen en aan het koffie drinken ?

Terwijl er weer een burger in elkaar wordt geslagen of uit gelachen door zijn plaatselijke bewoners ?

Ze doen dit ook bij kinderen.

Waar is uw verantwoordelijkheid ?

En waarom laat iedereen dit gewoon gebeuren ?

Zelfs kinderen van 14 plegen hierdoor zelfmoord omdat iedereen in de gemeente weet dat hij misbruikt isen is hem niet gevraagd wat hij daar van vindt.

Nee jongens we gaan participeren !Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost / gemeente ambtenaar
Een kwestie van "wij van wc-eend adviseren wc-eend". Laat zo'n onderzoek dan uitvoeren door een bureau dat niet al door het hele land fusieprocessen heeft begeleid. De uitkomst staat door deze opdrachtverlening al vast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk / proces-keten manager bedrijfsleven
ambtelijke samenwerking = verzelfstandigde ambtenaar organisatie = meerdere gemeentebesturen als baas = geen eenduidig verantwoordelijke bestuurder dus ambtenaar organisatie is nergens meer voor verantwoordelijk = democratie in het afvoer putje!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie