Advertentie

Functioneringsgesprek burgemeester uitgelekt

De gesprekken die de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius met de fractievoorzitters had, zijn uitgelekt. Er is inmiddels door beide aangifte gedaan.

29 december 2012

Een functioneringsgesprek van de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius is uitgelekt. Fractievoorzitters uit de gemeenteraad die het gesprek met de burgemeester hadden gevoerd, zijn daarom zaterdag naar de politie gestapt en hebben van het lekken melding gedaan.

Meer leiderschap
Dat zei een van de betrokken fractievoorzitters, Hiske Land van GroenLinks. Het verslag van het functioneringsgesprek belandde bij het AD. Volgens de krant zou de burgemeester meer leiderschap moeten tonen en zichtbaarder moeten zijn. Ook moet Bolsius beter luisteren, empathie tonen en niet meteen met een oplossing klaar staan.


Gênant en heel ernstig
De fractievoorzitter van GroenLinks noemt het ,,gênant en heel ernstig’’ wat er is gebeurd. De melding bij de politie is volgens haar het voorstadium van aangifte. ,,De politie kijkt nu of de zaak vervolgbaar is.'' Behalve zijzelf waren ook de fractievoorzitters Rob van Muilekom (PvdA) en Manfred Vogels (VVD) bij het gesprek in november betrokken. ,,Ook wij voelen ons in onze integriteit aangetast nu dit op straat ligt’’, aldus Land.


Vertrouwen geschonden
Voor zover zij weet is het verslag alleen naar de drie fractievoorzitters gegaan. ,,Ik weet niet wat er in de rest van de keten zit, maar iemand moet hebben gelekt.'' Land zegt dat het artikel niet de sfeer van het overleg weergeeft. Burgemeester Bolsius (CDA) laat in een schriftelijke verklaring weten ,,geschokt’’ te zijn. ,,Het resultaat van dat gesprek moet zijn dat de raad en de burgemeester elkaar beter begrijpen, dat we signalen over en weer met elkaar delen.’’ Volgens hem was het ook dit jaar ,,een open en goed gesprek waar iedereen aan tafel zich vrij voelde om te spreken en er begrip was voor elkaars beelden en posities.'' ,,Ik ben dan ook geschokt dat op deze manier het vertrouwen van alle gesprekspartners aan tafel is geschonden.’’

Reacties: 20

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Caroline Raat / jurist en onderzoeker
Zie over dit onderwerp ook:http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/de …In de rechtspraak is uitgemaakt dat lang niet alles dat door mensen als 'vertrouwelijk' of 'geheim' wordt gekenschetst dat ook is, en openbaarmaking daarmee strafbaar. Er moet een goede, inhoudelijke reden voor zijn.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Het is niet integer, maar een verkalkt systeem vraagt er als het ware om dat zoiets gebeurt. In een echte democratie vindt een functioneringsgeprek met de burgemeester plaats via verkiezingen ! In Duitsland en Vlaanderen verbaast men zich over ons verkalkte, regentensysteem. Niet gek dat burgemeesters in Nederland steeds vaker in opspraak komen. Gek genoeg stappen burgemeesters wel op als er iets niet klopt met declaraties, maar zelden als ze bestuurlijk niet functioneren of wanneer er sprake is van een gezagscrisis, zoals in Delft of Utrecht.
Henri Okken / Hoogeveense burger.
Beste lezers, met alle respect!. Er zijn de laatste jaren al wat burgemeesters versleten in de gemeente Hoogeveen. Zeer integere bestuurders! . burgemeesters dienen te worden gekozen door de bevolking. Dat men kan oordelen wat voor vlees men in de kuip heeft!. Zolang de ambtenaren baas zijn,en alle regels aan hun laars lappen!, houd er geen burgemeester zijn regie op peil. Wie word hier de dupe van, de bevolking. Een burgemeester moet zich niet laten misleiden door rotte appels in de mand!. Deze hoort hij onmiddelijk te vervangen. Ik wens de nieuwe burgemeester van Hoogeveen heel veel sterkte. Dit zal hij nodig hebben om zijn rug recht te houden!. Een gezond bedrijf mag geen criminelen in dienst hebben!!. Een gevaar voor de onderneming. De eerste schurk ontslagen, wie volgt !. Vriendelijke groet. Henri Okken, Klokkenluider misbruik praktijken Alescon Gemeente Hoogeveen.
Jan Aerts / Bedrijfsadviseur
Functioneringsgesprek? Is dat nodig dan bij de kliek ongekozenen? Wat moeten ze kunnen laten zien dan in zo'n gesprek? Tranen met tuiten kunnen produceren bij mogelijke calamiteiten? Radeloos de burgerij om hulp vragen als je het niet meer weet?Niet te veel van wanten en vooral geen bekwaamheden etaleren.

Toegeven gebeld, gepolst, gevraagd, gepusht, geduwd, aanbevolen en aan het beurtje zijn, qua vacature? Mandaat te hebben uit je nek te kunnen kletsen en veel geboden en verboden uit te kunnen vaardigen? Nooit uitvoeren wat de wet u gebiedt? Platformpje voor de ambitieuzen of gemankeerde kneuzen? Wordt je zo burgemeester? Uw lobby is mijn hobby? Uit de reactie van de raad valt het niveau af te leiden en ook de doodgebaande onthutsingen die men kreet nu Bolsius op straat ligt. Gut, gut, wat regent ut. Moeten wij als lezer van dit dorpsgeroddel kennis nemen? Schrijft u nog eens over werkelijke zaken? Schrijf eens dat er verschrikkelijk wordt gestolen uit de pensioenpotten. Ze groeien maar de inkomens moeten snoeien. Dat is drama, het drama van de afbraak van onze beschaving. Dat is nieuws krant!
loe / zelfstandige
Openheid is kwaliteit!
Daan Vosskuhler / betrokken burger
Het is nog maar enkele maanden geleden dat Twijnstra en Gudde met een confronterend onderzoeksrapport kwam over scheefgroei in de verhoudingen van ambtenarij, raad en college In Amersfoort. Het gevaar van een bestuurlijke verlamming doemt op, uitgerekend in een periode waarin gedeelde dadendrang en coöperatie essentieel zijn rond een aantal dossiers die alle Amersfoorters gaan raken. Het lekken van vertrouwelijke informatie en het bewust beschadigen van bestuurders is een uiterst destructieve daad en zet Amersfoort ook in de landelijke pers in een negatief daglicht.

Dat het college moest vallen over een besluit rond een 'spoorwegovergang', terwijl mega issues als Vathorst-tekorten en nieuwbouwprojecten de deskundigheid en inzet van alle partijen vragen, is een indicatie voor de diepgaande verdeeldheid binnen de Amersfoortse politiek,

Recent heeft het burgerinitiatief 'Het nieuwe Samenwerken' een poging ondernomen om meer transparantie te brengen in onze stedelijke politiek ,mede door de betrokken burger meer invloed te geven. Maar als de interne verhoudingen binnen het gemeentehuis zo onder druk staan,doemt de vraag op of wij als Amersfoorters wel voldoende zijn toegerust om de vraagstukken en uitdagingen van 2013 met vertrouwen tegemoet te treden.

Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
niet iedere CDA man/vrouw is per definitie capabel genoeg om burgemeester te zijn. dit lekken zal wel niet voor niets hebben plaatsgevonden. want soms is de waarheid gewoon de waarheid.
L.Nierkes / oud ambtenaar
Dit was maar een functioneringsgesprek.Dat gesprek stelt in mijn ogen niet zo veel voor.Het wordt straks aardiger bij het beoordelingsgesprek, voor zijn herbenoeming over 2 jaar !Caroline Raat / jurist en onderzoeker
Hier is het de vraag of het 'lekken' wel strafbaar was. Als er op het verslag officieel geen geheimhouding was gelegd, is dat op basis van de Gemeentewet niet het geval, en daar ligt een koppeling met art. 172 Wetboek van Strafrecht. Er is ook een link te trekken met de Wet openbaarheid van bestuur, en dan is de vraag of dit stuk wel zo intern en geheim is als het in eerste instantie lijkt. Gaat het om een stuk voor intern beraad, waarin ook nog eens persoonlijke beleidsopvattingen staan? Dat is bij bestuurders zoals de burgemeester en politici zoals raadsleden lang niet altijd het geval. En dan nog moet worden volstaan met het weglakken van namen etc, de rest van het stuk is gewoon Wob-abel. Bovendien: ook al wordt dit stuk als functioneringsverslag bestempeld, officieel is de burgemeester niet in dienst van de raad, en het is dus arbeidsrechtelijk geen functioneringsverslag. Misschien in het vervolg maar gewoon geen verslag meer maken?
Hans Terlouw / Gewoon BPA-lid en kiezer
Ieder kiest zijn of haar eigen invalshoek bij het beoordelen van deze zaak. Kennelijk was er een afspraak gemaakt over de status van dit gesprek want twee deelnemers spoeden zich naar de politie om aangifte te doen van "lekken". Maar als je een gespreksverslag maakt van een functioneringsgesprek met de Burgemeester en dat vervolgens ter inzage legt

voor de overige Raadsleden, dan vraag ik me af hoe vertrouwelijk is dat dan. De Burgemeester doet zelf geen aangifte maar spreekt zich alleen maar uit in de pers. Voor niet Amersfoorters mag niet onvermeld blijven dat we hier ter plaatse steeds te maken hebben met allerlei onverkwikkelijke zaken waar een Burgemeester met ervaring, en die heeft Bolsius niet, heilzaam werk zou kunnen doen. In brieven aan de Burgemeester heb ik als burger ook een en ander maal zijn, in mijn ogen, zwakke optreden naar voren gebracht. Dus verrast was ik niet over de onderwerpen van het functioneringsgesprek. Wat wel buiten beeld blijft is het totale verziekte politieke klimaat in Amersfooort. Je zou haast denken dat deze "rel` sommigen wel goed uitkomt om de aandacht van het eigen falen even uit het nieuws te houden. Met inmiddels al twee vertrokken wethouders en momenteel geen college dat steunt op een meerderheid omdat de VVD het vertrouwen in een GL wethouder heeft opgezegd, bovendien een advies van een buitenstaander om met een aantal politieke avonturiers als gedoogpartners maar verder te gaan. tot aan de volgende verkiezingen. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel, 2014 dan kunnen wij eindelijk als burgers het functioneringsgesprek over de raadsleden houden in het stemhokje.
E Versluis / Adviseur
Buitengewoon jammer dit is niet wat bedoeld wordt met transparantie. Goede dingen gebeuren ook wel eens in stilte. Dit vraagt dus om een onderzoek.
Cor / inwoner
Evaren als wethouder maar onervaren als burgemeester wat gelijk aantoont dat grote steden stevige bestuurders nodig heeft.
Gert Rebergen / Sociaal entrepreneur
Wat voegen de publicatie in het AD en daarna deze bekendmaking + reacties nou wezenlijk toe? Benutting van de vrije meningsuiting en het recht van spreken geeft toch niet vanuit zichzelf verbetering?
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
juist zo'n zwak college als in Amersfoort heeft een stevige ( CDA ) bestuurder nodig! Valt er niet te ruilen met iemand?
O. ten Hove
Ach, gut. En de politie heeft het al zo druk met wezenlijke zaken. Als de burgemeester zo slecht functioneert is het gewoon einde verhaal, simpel.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Sneu voor Bolsius, maar zo krijgt ieder zijn of haar portie shit in het leven. Deze meneer zaaide als raadslid van Rotterdam in 1999 volkomen ten onrechte grote paniek naar aanleiding van het kampioensfeestje van Feyenoord op de Goalsingel. Ulrich van Gobbel was zo onhandig om in zijn euforie een paar maal "en wie niet springt..." te roepen, waarna het Legioen gretig de geuzennaam "jood" uitsprak, een fenomeen waar de Ajax-supporters zelf maar al te graag gebruik van maken, inclusief Israelisch vlagvertoon. Nederland was weer eens te klein, er werden vragen gesteld in de Tweede Kamer enzovoorts enzovoorts. Een briesje in een borrelglaasje water, maar Bolsius wilde maar al te graag scoren over de rug van een intellectueel matig begaafde voetballer. In de Feyenoord-krant werd destijds door een vaste columnist al geschreven: Bolsius, een naam om nooit te vergeten. Voilà, daar is ie weer....
Menting / Directeur
Ook hier zou de risicomatrix-BZK schade hebben kunnen voorkomen. Zoals het bestuurlijk niveau weet wordt met deze risicomatrix o.a. de omgangsvormen en bestuurlijke risico's (tussen en binnen B&W en Raad) gezamelijk besproken en in beeld gebracht. Een uitstekend werkdocument voor iedere B&W en Raad die als doel heeft er 4 jaar wil voor de burgers te willen zijn.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
OPLOSSING. -- Gewoon heldere en juiste Griffie procedures (en deze in de praktijk ook door de Griffier bewaken!) voor Vertrouwlijke en Geheime stukken. -- En dat soort zaken zeker niet via de e-mail. - Dat moet in 2013 toch gaan lukken ?
P.M. de Goede
Wat lijkt die Bolsius toch Donner, toch?
Mark / jurist
En dat terwijl Bolsius laatst bij BMC een lezing hield waarin hij vertelde dat hij altijd goed kwam luisteren en kijken als iemand bezwaar maakte. Vond het toen al niet geloofwaardig omdat hij vertelde over zijn ogen goed de kost geven in bordelen, maar nu helemaal niet meer. Misschien niet goed dat dingen in de krant naar buiten komen, maar laten we wel concentreren op wat er naar buiten komt.
Advertentie