Advertentie

Extra raadsvergadering Westland blijft een mysterie

Het blijft vooralsnog een mysterie waarom de raadsleden van de gemeente Westland van reces moeten terugkeren om een extra raadsvergadering bij de wonen.

14 augustus 2018

Het blijft vooralsnog een mysterie waarom de raadsleden van de gemeente Westland van reces moeten terugkeren om een extra raadsvergadering bij de wonen. 

Urgente kwestie

Het enige dat tot nu toe duidelijk is, is dat de vergadering, die dinsdagavond plaatsvindt, over een urgente kwestie gaat rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Verdere details ontbreken nog. Ook de fractievoorzitters in de raad van de Zuid-Hollandse gemeenten hebben vooralsnog geen idee waarover de ingelaste vergadering zou moeten gaan. Tegenover Omroep West toont Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland, zich zowel verbaasd als geïrriteerd. 'Dit heb ik in al die jaren dat ik actief ben in de politiek, bijna 21 jaar, nog nooit meegemaakt.'

Openbaar of niet

Een woordvoerder van de gemeente zei maandagochtend nog dat er in de middag meer duidelijkheid zou komen. Een dag later is die duidelijkheid er nog steeds niet. Zeer waarschijnlijk wordt de vergadering niet in het openbaar gehouden. Zeker is dat nog niet. De raadsleden krijgen pas dinsdagavond inzicht in de stukken. De gemeenteraad moet dan beslissen over de vergadering openbaar zal zijn of niet. Bekend is dat in Westland een grote opvang voor arbeidsmigranten moet komen, met in totaal zo’n 2000 plaatsen. De gemeente telt naar schatting 12.000 arbeidsmigranten uit voornamelijk Oost-Europa.

Ongehoord

Niet alleen de gemeenteraad is verbaasd over de gang van zaken. John Bijl, directeur van het Periklesnstituut en de Mystery burger, vindt het op deze manier een vergadering uitschrijven ‘ongehoord’. Volgens Bijl worden democratische fatsoensnormen overschreden. ‘Niet voor niets staat in het eigen Reglement van orde van Westland dat de gemeenteraad tenminste 48 uur van tevoren op de hoogte moet worden gesteld,’ weet Bijl. ‘En de Gemeentewet schrijft voor dat een vergadering kan worden uitgeschreven ‘met opgaaf van reden’. De gemeenteraad heeft nu niets van dit alles.’

Stoom en kokend water

Het college zal de fractievoorzitters vanavond om 18.00 uur pas informeren over het onderwerp van de vergadering. ‘Waarschijnlijk gaat het om een rechterlijke uitspraak waar de gemeente de kans krijgt voor een deadline een bestemmingsplan te repareren,’ denkt Bijl. ‘ maar dat zijn ook geen kwesties waar je even gauw met stoom en kokend water een besluit over neemt. Daar wil je wel even op inlezen, maar het college gunt de gemeenteraad geen enkele voorbereidingstijd.’ Het verklaart overigens niet waarom het college vindt dat de vergadering in beslotenheid moet plaatsvinden. ‘Het college presenteert met de uitnodiging geen agenda, maar een mistwolk,’ aldus Bijl


Rechter
Volgens de Perikles-directeur loopt de gemeente ook nog het risico dat een rechter de gang van zaken als onzorgvuldig zal beoordelen, met als gevolg dat een eventueel raadsbesluit wordt vernietigd. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.de Niet / Strat.Adviseur
Het Westland profiteert enorm van buitenlandse werknemers en moet dus ook voor fatsoenlijke huisvesting van die groep zorgen. Maak er een combiplan van 3/7 starters, 3/7 arbeidsmigranten en 1/7 urgentie/status personen. Oplossen a la studentenhuisvesting Amsterdam in containerunits.
Advertentie