Advertentie

SGP mag vrouwen niet meer weigeren

De SGP moet vrouwen accepteren op kieslijsten. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten voor de Mens (EHRM) in Straatsburg.

20 juli 2012

De SGP moet vrouwen accepteren op kieslijsten. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten voor de Mens (EHRM) in Straatsburg.

Klacht De Hoge Raad in Nederland was eerder tot een zelfde conclusie gekomen, maar daartegen diende de SGP in oktober 2010 een klacht in bij het Hof in Straatsburg. Dat heeft de klacht nu verworpen.
Gelijkheidsbeginsel

De SGP betreurt de uitspraak erg. ,,Deze uitspraak is ingrijpend en zal, doorgeredeneerd, verstrekkende gevolgen kunnen hebben, niet alleen voor de SGP. De uitspraak komt erop neer dat het gelijkheidsbeginsel nu zó absoluut wordt gemaakt, dat andere klassieke politieke en religieuze vrijheden erdoor worden weggedrukt'', aldus de partij in een reactie.

Consequenties

De SGP wil de uitspraak nu ,,eerst bestuderen en op zich in laten werken om daarna te kunnen nagaan wat de mogelijke consequenties van de uitspraak zijn''. Daarbij is ook de reactie van het kabinet van belang. Dat liet eerder weten met een reactie te wachten tot na de uitspraak van het Hof in Straatsburg.

Andere organisaties

Volgens de SGP zal de redenering van de rechters in Straatsburg er in de praktijk toe leiden dat ook de vrijheid voor andere christelijke organisaties en kerken in het gedrang gaat komen. ,,Het belang van deze zaak overstijgt daarmee dat van de SGP'', aldus de partij.

Spies

Nadat de SGP naar Straatsburg was gestapt, stelde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner dat hij die behandeling wilde afwachten. Donner is inmiddels opgevolgd door Liesbeth Spies. ,,Wij bestuderen de uitspraak'', laat een woordvoerder van Spies vrijdag weten. Een inhoudelijke reactie volgt later. Spies is zelf momenteel op vakantie.

Grondwet

De Hoge Raad oordeelde in 2010 dat de SGP vrouwen het passief kiesrecht (het recht om je te kandideren) niet mag onthouden. De staat moest van de Hoge Raad maatregelen nemen om dat te bewerkstelligen. De opstelling van de SGP was volgens de Hoge Raad in strijd met het VN-vrouwenverdrag en met de Nederlandse grondwet.

Strijd

De uitspraak van de Hoge Raad was het gevolg van een jarenlange strijd tegen de SGP door het Clara Wichmann Proefprocessenfonds.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
Ach het is net zoals met demannenbroeders van Martijn. Je mag het wel vinden, maar niet ten uitvoer brengen.Zo problematisch zal het overigens niet zijn toch? Zijn er vrouwen die indachtig het gedachtengoed zichzelf op de lijst zien?
Rens Mulder
Ik vind dit een kwalijke zaak. Ik vraag me af waar het Clara Wichmannfonds zich mee bemoeit. Mochten er SGP-vrouwen zijn die graag op de lijst wensen te staan, dan kunnen zij toch eenvoudig een SGP-vrouwen oprichten? Wie lid is van de SGP conformeerd zich aan dat gedachtegoed, dus ook aan de regel dat vrouwen niet gekozen horen te worden. Grote inbreuk en inperking van vrijheid van vereniging. Overigens ben ik het niet eens met het gedachtegoed van de SGP, maar desondanks kan ik mij totaal niet vinden in deze uitspraak en ondersteun ik volledig de reactie van P
Sandra / adviseur
Sorry?! Een inbreuk en inperking van vrijheid van vereniging? Ben erg blij met de uitspraak. Prima dat er clubjes mogen bestaan waar mannen, vrouwen of weet ik veel wie niet aan deel mogen nemen. Maar een politieke partij zal zich toch aan bepaalde regels moeten houden. Zeker omdat met een politieke partij ons samenlevingsgeld gemoeid is.
Gerrit / ambtenaar
Het betreffende instituut is de vrouwenclub van de PvdA. Deze is dus ook onwettig? Als emancipatie de PvdA werkelijk zoveel zorgen baart kunnen ze hun koers ook verleggen naar een andere religie.

Je ziet of hoort ze dan niet terwijl discrimninatie van vrouwen daar wel een probleem is.
Paul / projectleider
@ Gerrit-Het betreffende instituut is in beroep gegaan tegen een subsidie van de Nederlandse staat aan een politieke partij, omd deze partij via interne regels mensen verbiedt om hun grondrechten uit te oefenen.Het instituut zelf legt geen beperkingen op aan vrouwen, maar streeft naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen en zoals je terecht opmerkt, er is nog steeds een noodzaak om dit te doen.Overignes ben ik wel nieuwsgierig hoe dit doorwerkt op andere kroonjuwelen van de zwarte kousen. Het niet hoeven te vaccineren en het bijbehorende gevaar hierdoor voor de algemene volksgezondheid. Of het niet willen verzekeren van auto's etc.
S
Van belang is niet alleen wat de SGP in haar statuten heeft staan maar ook de Verdragsverplichtingen die Nederland in het verleden is aangegaan,

Als Nederland zich daar niet aan wil houden, had het dat niet moeten tekenen.
Janet / beleidsadviseur
Prima uitspraak. Nu ook nog zorgen dat zogenaamde partijen die geen leden dulden ook verboden worden als politieke partij.
True
Wanneer verwerpt het EHRM nou eindelijk eens de racistische en haatzaaiende koran?
Bas / logicus
Als het bij de SGP verboden is dat vrouwen op de lijst staan dan kunnen - in het kader van gelijke behandeling - de manlijke leden ook niet samenwerken met de vrouwelijke leden van andere partijen. De zonden van anderen mag je namelijk nooit tolereren of erger nog bevorderen. Het gevolg is dat de gekozen mannelijke SGP leden op nooit zetel mogen nemen, om niet in conflict te raken met hun geloof. En daarmee komt het SGP handelen in strijd met hun eigen regels. Is iemand die een loopje neemt met de eigen regels wel een serieuze gesprekspartner voor de kandidaten van de andere partijen? Want die andere partijen zijn het er tenslotte over eens dat vrouwen gelijk zijn aan de man. Indien je dan spreekt met die SGP confirmeer je dus hun rechtsongelijkheid en leg je toe op de eigen waarden en normen. Zo’n situatie kan enkel het landsbelang schaden. Het SGP mag zijn regels hanteren met de consequentie dat ze niet mogen participeren met het land regeren. Heimelijk doet het SGP het wel . Maar dat zal m.i. met de hoogte van de financiële beloning te maken hebben. Want principes hebben en handhaven past niet bij politici.
PP
Waar maakt iedereen zich druk over. Zijn er uberhaupt vrouwen die zich geroepen voelen om op de kieslijst te staan van de SGP? Ik denk zeer weinig. Waarom dan al die comotie, alleen om iets wat goed functioneert kapot te maken.

@bas, even referend naar je eerste opmerking, je bent niet verantwoordelijk voor de keuzes die anderen maken, ook al kun je daar zelf niet achter staan.

J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
In de katholieke kerk mag een vrouw geen priester zijn. Ook in de islam is slechts een bijrol weggelegd voor vrouwen.In een moskee is een speciale vrouwenruimte.

Dat zou dan allemaal verboden moeten worden.

Met dank aan het Europese hof is ook positieve discriminatie uit den boze.Vrouwen en mannen zijn immers gelijk of gaan wij nu weer uitzonderingen op de regel maken?

Ik ben bang dat deze uitspraak meer kwaad dan goeds teweeg zal brengen.
Bas / logicus
Als de SGP stelt dat vrouwen, de man volgzaam dienen te zijn of ondergeschikt zijn aan de man dan zijn de twee seksen dus niet gelijkwaardig aan elkaar. Als de vrouw in het algemeen -door het minderwaardig zijn – dus niet geschikt is om op de SGP kieslijst te staan dan kunnen en mogen de verkozen SGP mannen vanuit hun eigen partijprotocol ook nooit vrouwen die vanuit andere partijen gekozen zijn als gelijkwaardig gesprekspartner accepteren. En juist dit belemmert hun functioneren binnen onze rechtsstaat. En gaan ze wel op basis van gelijkwaardigheid in dialoog dan verloochenen de SGP heren hun partijprogramma/religie en leveren ze in, in hun geloofwaardigheid. En in hoeverre moeten andere partijen de SGP serieus nemen indien ze vooraf weten dat de SGP Kamerleden discrimineren en onbetrouwbaar zijn? Ieder heeft het recht op eigen keuze maar dan moeten ze wel de consequenties zelf dragen. Je doet mee of je doet het niet.
Paul / projectleider
@Johannes dat er in meer geloven gediscrimeerd wordtis grondwettelijke geen probleem. Je hebt tenslotte vrijheid van godsdienst en recht die te beleven zoals jij wil. Maar als je bepaalde dingen doet in de publieke ruimte- politieke partij zijn (en hiervoor subsidie aanvragen aan de staat!)- dan dient er een afweging gemaakt te worden met de publieke waarden (man en vrouw zijn gelijk).Overigens wanneerd e SGP geen subsidie had gekregen van de Staat dan had er niet kunnen worden geprocedeerd...
KK / relativist
http://www.hpdetijd.nl/2012-07-20/sgp-vonnis-daa …

J. de Vries
Gaan nu de dames van de Clara Wichmann...... ook op de SGP stemmen? Dat zou wel moeten want zij vonden het zo belangrijk dat een politieke partij die ver van hun mening afstaat toch naar hun pijpen danst. Erg intolerant. Het is linkse drammerij, dictatuur.
Advertentie