Advertentie

De Woo gaat doorrrrr ...

In oktober 2017 besprak ik in mijn laatste column in de Woo-reeks op deze site de insteek van Rutte III. Het kabinet wilde praten met de initiatiefnemers vanwege enerzijds de behoefte aan een open en transparante overheid, maar anderzijds de angst voor hoge kosten.

09 juli 2018

In oktober 2017 besprak ik in mijn laatste column in de Woo-reeks op deze site de insteek van Rutte III. Het kabinet wilde praten met de initiatiefnemers vanwege enerzijds de behoefte aan een open en transparante overheid, maar anderzijds de angst voor hoge kosten. Ik sloot af met de vraag of die opmerking in het regeerakkoord een opmaat was voor een goed Haags gebruik, “we gaan een en ander onderzoeken en het verdwijnt langzaam in een la”. Dat blijkt een onjuiste inschatting. Want de gesprekken tussen initiatiefnemers en kabinet, waar 23 mei jl. al over werd gesproken bij SC online, hebben resultaat opgeleverd.

Een recente brief van de initiatiefnemers laat dat zien. Die initiatiefnemers zijn overigens inmiddels de leden Snels en Van Weyenberg van Tweede Kamer. Snels heeft Linda Voortman – begonnen als wethouder in Utrecht - opgevolgd. De brief leert dat anders dan door velen – waaronder ik zelf – gedacht geen novelle zal volgen. Gesproken wordt immers van een wijzigingswetsvoorstel dat dit najaar aanhangig gemaakt wordt bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel zal bepalingen bevatten die moeten leiden tot verduidelijkingen en verbeteringen. Dit alles teneinde de hoge uitvoeringskosten, waarover ABDTOP al had gesproken in haar rapportages en waarover de Eerste Kamer ook wel de nodige vragen had, te voorkomen zonder dat een ‘open overheid’ in het geding komt.

Een goede ontwikkeling die rechtdoet aan mijn eerdere opmerkingen over de Woo in columns en publicaties. Ik omarm immers de insteek van de wet, maar vind de Woo in algemene zin op veel punten onduidelijk, ongewenst of onvolledig. Te denken valt alleen al aan het documentenregister, het wegvallen van structuurbepalende begrippen als “bestuurlijke aangelegenheid” en het als gevolg daarvan in potentie in de hand werken dat alle documenten onder de Woo vallen (en dus in het register moeten worden opgenomen). Geen novelle dus tot aanpassing van het in de Tweede Kamer al aangenomen wetsvoorstel maar een wijzigingswetvoorstel. Een extra te bewandelen weg met de nodige doorlooptijd. Of dat een teken is dat de wijzigingen van aanzienlijke omvang zijn, is mij niet duidelijk. Gegeven mijn eerdere analyses van de Woo is daar wel aanleiding voor. We gaan het afwachten.

Cornelis van der Sluis

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie