Cornelis van der Sluis

Cornelis van der Sluis is partner en advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij SluisWest Advocaten in Rotterdam en kennismanager bij het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid. Cornelis adviseert en begeleidt overheden bij procedures over onder meer de Wet open overheid en de inrichting van de bedrijfsvoering daaromtrent. Cornelis verzorgt ook regelmatig (inhouse) cursussen en lezingen en publiceert met grote regelmaat in vakbladen.
 • juridisch / Ingezonden

  Ook concepten vallen onder de Woo

  Volgens het ministerie zou het publieke debat alleen gebaat zijn bij voldragen bestuurlijke standpunten. De rechtbank denkt daar anders over

  13 februari 2024
  Ook concepten vallen onder de Woo
 • juridisch / Column

  De sleutel tot overheidsinformatie

  Los van geld en technische voorzieningen is vooral bewustzijn bij het komen tot een goede informatiehuishouding cruciaal.

  03 juli 2023
  De sleutel tot overheidsinformatie
 • juridisch / Column

  Hoe de ambitieuze wetgever zijn eigen doelen ondermijnt

  Net als bij de Omgevingswet toont ook hier de overheid zich niet de beste partij om een digitaal systeem op te zetten.

  19 oktober 2022
  Hoe de ambitieuze wetgever zijn eigen doelen ondermijnt
 • juridisch / Column

  Openbaarheid van informatie is (ook) een verdelingsvraagstuk

  Dat een Wob-verzoek wordt genegeerd of vertraagd is merkwaardig en onwenselijk, maar niet geheel onbegrijpelijk.

  19 juli 2022
  Openbaarheid van informatie is (ook) een verdelingsvraagstuk
 • juridisch / Column

  Wie mag zich wenden tot het Adviescollege Openbaarheid en informatiehuishouding?

  Het Adviescollege zal klachten over de openbaarmaking van informatie in behandeling nemen en daarover adviseren: een belangrijke taak erbij

  08 juni 2022
  Wie mag zich wenden tot het Adviescollege Openbaarheid en informatiehuishouding?
 • juridisch / Column

  Even klagen bij/over BZK over de Wet open overheid (3)

  Ook als de Wob wordt vervangen door de Woo, blijven concepten nog steeds buiten de werking van de wet vallen. Dat is niet te verdedigen.

  22 maart 2022
  Even klagen bij/over BZK over de Wet open overheid (3)
 • juridisch / Column

  Even klagen bij/over BZK over de Wet open overheid (2)

  De minister krijgt mee dat de Woo niet veel verschil zal maken, maar wordt daarmee op het verkeerde been gezet.

  23 februari 2022
  Even klagen bij/over BZK over de Wet open overheid (2)
 • juridisch / Column

  Klagen bij BZK over de Woo

  Overheden focussen zich op het afdoen van Woo-verzoeken. Actieve openbaarmaking dreigt het onderspit te delven.

  31 januari 2022
  Klagen bij BZK over de Woo
 • digitaal / Column

  De regeringscommissaris-light

  Ooit, in een ver verleden van de Wet open overheid, werd voorzien in een Informatiecommissaris (zie hoofdstuk 7 van de Woo in 2014). Vergelijkbaar met het nu in hoofdstuk 7 geregelde Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (zie uitgebreid dit blog over het Adviescollege) moest deze commissaris gaan adviseren, opleiden en voorzien in richtsnoeren.

  29 november 2021
  De regeringscommissaris-light
 • bestuur en organisatie / Column

  De Wob is dood, leve de Woo

  In een reeks aan columns (hier vindt u de laatste) is de afgelopen jaren onder meer op deze site aandacht besteed aan de Wet open overheid. De wet die de alom bekende (en soms verguisde) Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moest vervangen. Op 5 oktober jl. werd de Woo aanvaard door de Eerste Kamer.

  08 oktober 2021
  De Wob is dood, leve de Woo
 • bestuur en organisatie / Column

  De val van Rutte III: alles openbaar, iedereen blij?

  De start van Rutte III werd onder meer gekenmerkt door – volgens sommigen – het uitkleden van de destijds al door de Tweede Kamer aangenomen Wet open overheid (Woo).

  19 januari 2021
  De val van Rutte III: alles openbaar, iedereen blij?
 • bestuur en organisatie / Column

  Wob is echt iets anders dan de Grondwet en Gemeentewet

  Het ongevraagde advies van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid heeft veel stof doen opwaaien, vooral over het onderwerp informatie-uitwisseling tussen kabinet en parlement.

  09 juli 2020
  Wob is echt iets anders dan de Grondwet en Gemeentewet
 • bestuur en organisatie / Column

  De Woo: een nieuwe jas die prima past?!

  In januari 2019, anderhalf jaar geleden dus, verscheen de laatste column in een reeks over de Wet open overheid. Aanleiding toen was de novelle, het wijzigingswetsvoorstel teneinde de al door de Tweede Kamer aangenomen Wet open overheid (Woo) te wijzigen. Noodzakelijk, want de Eerste Kamer wilde er niet aan gegeven de hoge uitvoeringskosten die de Woo in de toenmalige staat met zich mee zou brengen. Dat het anderhalf jaar heeft moeten duren alvorens een nieuwe column over de Woo verscheen, lag niet aan uw columnist. 

  30 juni 2020
  De Woo: een nieuwe jas die prima past?!
 • bestuur en organisatie / Column

  Appen over de Dam. De Wob matters…

  Een vrijgegeven app-wisseling tussen de burgemeester van Amsterdam en de minister van Justitie en Veiligheid heeft menig oor doen klapperen. Kennelijk onder druk van de PVV heeft de minister gemeend de app-wisseling openbaar te moeten maken. Een zeer transparante wijze van opereren die valt te prijzen. Te meer gegeven de nieuwswaardigheid van de berichtenstroom – de krantenberichten, tweets en andere updates zijn niet bij te houden kort na bekendmaking van de informatie. Er wordt op interessante wijze inzicht gegeven in de gedachten, overwegingen en afwegingen van een bestuurder tijdens een crisis of incident.

  04 juni 2020
  Appen over de Dam. De Wob matters…
 • bestuur en organisatie / Column

  Wob, Woo en de bescherming van de ambtenaar

  Eind oktober 2018 pakt De Telegraaf groots uit met artikelen over de Wob. Specifiek over de afhandeling van verzoeken om informatie door de Gemeente Amsterdam over de crisis bij de dienst Openbare Orde en Veiligheid naar aanleiding van de ‘affaire Saadia Ait-Taleb’. Direct vormt dit ook aanleiding voor een groter artikel over de afhandeling van Wob-verzoeken door alle overheden in Nederland.

  30 oktober 2018
  Wob, Woo en de bescherming van de ambtenaar
 • bestuur en organisatie / Column

  De Woo gaat doorrrrr ...

  In oktober 2017 besprak ik in mijn laatste column in de Woo-reeks op deze site de insteek van Rutte III. Het kabinet wilde praten met de initiatiefnemers vanwege enerzijds de behoefte aan een open en transparante overheid, maar anderzijds de angst voor hoge kosten.

  09 juli 2018
  De Woo gaat doorrrrr ...
 • bestuur en organisatie / Column

  De Woo: er komt geen eind aan…

  De laatste column over de Wet open overheid gaf ik nog de titel mee “op naar het einde.” Ik zag in de kritiek van de Raad van State en de uitkomsten van de beide Quick scans aanleiding om te veronderstellen dat die Woo er niet zou komen.

  11 oktober 2017
  De Woo: er komt geen eind aan…
 • digitaal / Column

  De Woo en het extra zetje van de Raad van State

  Na enige tijd radiostilte op dit platform over de Wet open overheid, vormt het jaarverslag van de Raad van State aanleiding voor een column. Dat verslag verscheen op 6 april jl. online. Een jaarverslag dat twee thema’s kent, de strenge overheid en de open overheid.

  07 april 2017
  De Woo en het extra zetje van de Raad van State
 • bestuur en organisatie / Column

  De Woo: impact en kosten

  Deze achtste column over de Wet open overheid leent zich voor een analyse van de impact van de Wet open overheid, niet in de laatste plaats omdat minister Plasterk op 15 december 2016 een Quick scan impact Wet open overheid (Woo) aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer zond. Het eerder op deze plek hierop toegesneden wensenlijstje van te behandelen elementen is deels ingewilligd.

  27 december 2016
  De Woo: impact en kosten
 • bestuur en organisatie / Column

  De Woo en de juridisering en administratieve lasten

  In deze zevende column over de Wet open overheid is het tijd voor een moment van terugkijken en bezinnen. Niet in de laatste plaats omdat een deel van de columns vooral wat kritische kanttekeningen zet bij de wet en de Eerste Kamer in oktober weer verder zal gaan met de behandeling.

  02 september 2016
  De Woo en de juridisering en administratieve lasten