Advertentie

College zet BING op 'klokkenluidend' raadslid

Het Hilversums college heeft het particuliere onderzoeksbureau BING, gespecialiseerd in integriteit- en rechtmatigheidskwesties, opdracht gegeven om een verkennend onderzoek te doen naar aanleiding van twee klachten over een kritisch raadslid. VVD-raadslid Frans van Osch eiste een correcte afhandeling van WOB-verzoeken en noemde in de nasleep daarvan de naam van een Hilversumse ambtenaar die de verzoeken niet correct zou hebben afgehandeld. 

20 oktober 2009

WOB-procedure
Frans van Osch, naast raadslid registeraccountant, organisatieadviseur en universitair docent bestuurlijke informatieverzorging, kwam er in juli van dit jaar achter dat de gemeente nog steeds niet had geantwoord op een door bewoners aangespannen WOB-procedure. Dit ging over de vestiging van een dak- en thuislozencentrum, Cocon. ‘Ik ben erin gedoken en heb vastgesteld dat het verzoek is blijven liggen, het was niet doorgestuurd naar de afdeling Juridische Zaken, zoals de procedure aangeeft, maar lag nog bij de ambtenaar die de Cocon behandelt, bij diens chef en bij de wethouder,’ zegt Van Osch.

Dom of met opzet
Ook een ‘herinnering’ werd niet behandeld door Juridische Zaken, maar bleef op de tafels van de behandeld ambtenaar en wethouder liggen, volgens Van Osch. ‘Dan maak je mij niet wijs dat het per ongeluk is. Het is in ieder geval of niet-per ongeluk, of ongelooflijk dom om drie keer zo’n WOB-verzoek niet naar de juiste afdeling door te sturen.’

 

Man en paard
Nadat Van Osch in de regionale krant, De Gooi en Eemlander, zijn verontwaardiging over de trage WOB-afhandeling had geuit, stelde de verantwoordelijk wethouder in dezelfde krant dat het raadslid dan maar ‘man en paard’ moest noemen. Toen Van Osch vervolgens de naam van de behandelend ambtenaar noemde, waar de WOB-verzoeken volgens hem waren verzand, kreeg hij daarop veel kritiek. ‘Het is ook ongebruikelijk om namen van ambtenaren te noemen, maar het was geen geheim om wie het ging en ik werd uitgedaagd door de wethouder,’ zegt Van Osch. Het raadslid noemt het ‘wel vervelend’ hoe de krant kopte: ‘Dat was in de trant van ‘Van Osch wijst rotte appel aan’, dat vond ik niet zo’n mooie kop, maar daar is de krant verantwoordelijk voor.’

 

Bureau Integriteit
Nadat de gemeente alsnog het WOB-verzoek had gehonoreerd bleek dat er informatie ontbrak, maar ook die is inmiddels verstuurd. Ook heeft Van Osch samen met zijn fractievoorzitter een verklaring doen uitgaan dat de manier waarop hij kritiek leverde niet gelukkig was. ‘Voor mij was daarmee de kous af,’ zegt Van Osch. Maar tot zijn verbazing kreeg hij onlangs een brief van het college dat BING, ofwel Bureau Integriteit, een onderzoek naar hem zou beginnen rond deze kwestie en dat hij gehoord zou worden.

'Klokkenluider'
Inmiddels heeft Van Osch een tweede brief gekregen, waarin wordt gesteld dat BING eerst onderzoek doet naar een klacht van twee personen over Van Osch en dat het raadslid zelf (nog) niet gehoord wordt. ‘Ik vind het vreemd dat ik nu net als in de middeleeuwen als postbode of "klokkenluider" onderwerp word van onderzoek in plaats dat de gemeente onderzoekt hoe zij kan voorkomen dat WOB-verzoeken worden getraineerd.' De gemeente Hilversum en Bureau Integriteit wil niets kwijt over de precieze aard van het onderzoek.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Newswatcher
Er komt een onderzoek naar Frans van Osch als wethouder. Eerst een feitenonderzoek, gevolgd door een integriteitsonderzoek. En anders brengen we nog wel wat informatie naar buiten.In een dossier dat hem als raadslid bekend was voordat hij wethouder werd heeft hij geblunderd. Beginnend met strafbaar handelen, gevolgd door WOB verzoeken traineren, argumenten verzinnen voor onzinnige juridische procedures ... tot de gemeenteraad het niet meer pikte.Zijn partij steunt hem nog vanwege partijpolitieke redenen, maar of dat lang duurt? Er gaat meer fout. Je kan nog zo vernuftig zijn met dossiervorming en dossiermanipulatie, als men graaft geldt: al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans van Osch / raadslid Hilversum
Beste mensen,
Ter afronding van dit onderwerp meld ik op deze plaatst dat het verkennende onderzoek van BING (BING is de werknaam van Bureau Integriteit BV, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ) is afgekapt. De gemeente Hilversum heeft in goed overleg met mij een persverklaring opgesteld:
"Op verzoek van burgemeester Ernst Bakker heeft bureau BING een verkennend onderzoek gedaan naar een melding van een vermoeden van integriteitsschending door een raadslid. Dit oriënterende onderzoek is afgerond.
De burgemeester heeft, mede op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek, geconcludeerd dat geen aanleiding bestaat een nader onderzoek in te stellen."

De verklaring is "gênant kort" en mij dunkt zegt dat genoeg. Uit overwegingen van mildheid acht ik het niet nodig om van de gemeente Hilversum en/of de klagende ambtenaren nog excuses of iets dergelijks te verlangen. Zie voorts http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/hilversumplassen/article5454200.ece/Hilversum-kapt-'g%C3%AAnant'-onderzoek-naar-VVD-raadslid-af

Inmiddels is wel helder dat BING het verzoek tot een (verkennend) onderzoek nooit had mogen/moeten aanvaarden. Ter zake hebben zowel Hilversum als BING steken laten vallen. Ik lees in de krant dat Hilversum nog geen factuur heeft gehad maar de kosten van het onderzoek worden op enkele duizenden Euro's geschat. Mij dunkt zou het wel zo fair zijn als Hilversum en BING de lasten daarvan gezamenlijk dragen. Het zou BING sieren als zij Hilversum gelijk met de debet-factuur voor pakweg 50% een credit-factuur zendt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Slappe Zuigvis
Nou Frans, het verzoek tot horen naast je neer leggen en de herinnering "vergeten". Succes!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.Wilkens
Zo hoort het!
Dit soort interne spionagebureaus zijn er inderdaad voor in het leven geroepen om democratiscg gekozenen terecht te wijzen als ze een misstand aan de orde stellen.
Snel geleerd van BIBOB en AIVD en nu maar wachten op nog meer van deze goed Vaderlandse initiatieven!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. van Boven
Laat dat een les zijn voor alle kritische raadsleden en ook voor de media. Wie misstanden aan de orde stelt, krijgt er gelazer mee. Op deze manier kunnen bestuurders en ambtenaren nooit ongestoord hun gang gaan. Laat die mensen toch in alle rust hun werk doen, ze zijn tenslotte heel aardig en ze bedoelen het best goed, en daar gaat het uiteindelijk om, toch?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. van Boven
Bovendien is het ook weer een goed argument om de gemeenteraad af te schaffen. Zij werken storend in het ambtelijke proces.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Newswatcher
De integriteit van Frans Van Osch is weer hot nieuws. Dit keer als wethouder.

In 2010 publiceerde Frans Van Osch in de lokale krant een artikel dat hij zo slim is dat hij de gemeente en de gemeenteraad alles kan wijs maken en te alle tijde zijn wil kan opleggen.Dat hij iedereen kan manipuleren probeert hij als wethouder op meerder manieren in de praktijk te brengen. Maar hij doet dat iets te vaak.

De integriteit van Frans van Osch staat weer ter discussie en ditmaal onweerlegbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
C. Riticus
Het lijkt dat dit geen aanleiding kan zijn om een integriteitsonderzoek te verrichten naar een raadslid. Het is staatsrechtelijk wel de omgekeerde wereld indien een college onderzoek kan doen naar een haar onwelgevallig raadslid. College is verantwoording schuld aan de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging en niet andersom.

Daarnaast lijkt mij een dergelijk onderzoek volkomen onrechtmatig, zonder enige wettelijke basis. Trouwens BING is een bureau gelieerd aan de VNG, niet echt commercieel

Dat dit toch allemaal maar mogelijk is!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kees Cornelder / strateeg
Met de natuurlijk alléén maar broodnuchtere burgemeester van Hilversum, D66er Ernst Bakker, was het altijd al dolle pret op het plaatselijke stadhuis. En met Jan Nagel als wethouder was het er never a dull moment.
Maar nu wordt de Gooise bestuurskolder voortgezet door het 'vervolgen' door B&W van een gekozen Raadslid die de kat de bel aanbond over falen en feilen betreffende een WOBprocedure door datzelfde College, dat zich als de spreekwoordelijke paling in een emmer vol snot heeft gerold om vooral en voor alles géén (rechtmatige) openbaarheid te betrachten.
Bestaat er zoiets als een 'mentale artikel 12-status' voor een dolgeworden gemeentebestuur?
Nee, dan dit svp zo spoedig mogelijk in het leven roepen. Mooie klus voor 'Den Haag'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Goed dat er raadsleden zoals Frans van Osch zijn, die als volksvertegenwoordiger opkomen voor een transparante overheid.

Wel heeft hij inderdaad een fout gemaakt door de naam van een ambtenaar in de media te noemen. Hij had beter op de stupide uitdaging van de wethouder kunnen reageren met een vertrouwelijke brief aan B&W plus een publieke mededeling dat hij in deze brief de naam van de betrokken ambtenaar had genoemd, zodat B&W zelf "collegiaal" konden beslissen of zij de naam openbaar wilden maken.

Dat een aan de VNG gelieerd bureau als BING zich laat gebruiken voor dit soort "onderzoeken", is droevig. Het lijkt op een - opnieuw stupide - poging tot intimidatie. Nu die op Van Osch een heel ander effect blijkt te hebben, lijken B&W al enkele terugtrekkende bewegingen te maken (Van Osch wordt opeens alleen "gehoord").

Het zou mooi zijn als de Hilversumse gemeenteraad straks beslist dat BING ook wordt ingeschakeld om de handelwijze van B&W te "onderzoeken". BING als balletje dat over het speelveld heen en weer rolt, totdat het op de laagste plek blijft liggen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
O ja, nog even dit. Wat betekent het woord "klokkenluiden" nog als iedereen die ergens kritiek op levert of kritische vragen over stelt, meteen een "klokkenluider" wordt genoemd? Alle parlementariërs, statenleden en raadsleden zouden op die manier "klokkenluiders" zijn zodra ze hun werk goed doen. Of wordt elke vorm van kritiek tegenwoordig gezien als een "schending" van "het geheim van politiek-bestuurlijk Nederland"?

In plaats van er een containerbegrip van te maken, zou je het woord "klokkenluiden" moeten reserveren voor het onthullen van een (vermoede) misstand door een (ex-)medewerker van de organisatie waarin die misstand (vermoedelijk) heeft plaatsgevonden. Een "misstand" kun je definiëren als: "een gemaakte fout waardoor redelijkerwijze twijfel kan ontstaan over de integriteit van een of meer functionarissen in de betreffende organisatie."

Daarmee voorkom je niet alleen allerlei juridisch geharrewar voor echte klokkenluiders, maar het helpt ook ter preventie van een overbelaste BING. In deze zaak kan aan de integriteit van Frans van Osch bijvoorbeeld redelijkerwijze geen twijfel zijn ontstaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie