Advertentie

Nieuw college Alphen a/d Rijn integer bevonden

Voor burgemeester en wethouders van de fusiegemeente Alphen aan den Rijn zijn geen integriteitsrisico’s ontdekt. Wel wordt een aantal maatregelen genomen om misstappen te voorkomen. Hiertoe is besloten na een integriteitsscan die recent is uitgevoerd.

20 februari 2014

Voor het kersverse college van de fusiegemeente Alphen aan den Rijn zijn geen specifieke integriteitsrisico’s ontdekt. Wel wordt een aantal maatregelen genomen om uitglijders of misstappen te voorkomen. Hiertoe is besloten na een integriteitsscan die recent is uitgevoerd.

Risico’s in kaart

De scan is op verzoek van het college uitgevoerd onder burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris. Door bureau Berenschot is gekeken naar nevenfuncties, financiële belangen en risicovolle activiteiten. Voor niemand zijn ‘risico’s voor de invulling van het ambt geconstateerd’, aldus de brief van Berenschot aan B&W. Wel is een aantal aanbevelingen gedaan over onder meer declaraties en nevenfuncties. De aanbevelingen zijn door het college overgenomen.


Dubbele petten

Een daarvan is ‘bij twijfel niet inhalen’: mogelijke dilemma’s over het al dan niet onthouden van stemming of het niet deelnemen aan beraadslagingen zullen op de collegetafel worden gelegd en besproken. De keuze om wel of niet aan de beraadslagingen deel te nemen als ‘dubbele petten-problematiek’ dreigt, blijft een individuele keuze. In het collegeverslag wordt een aantekening gemaakt.


Declaraties

Besloten is bij een mogelijk risico van schending van de integriteit, de behandeling van het betreffende dossier aan een collega-wethouder over te laten. Ook is afgesproken dat collegeleden terughoudend zullen zijn in het onderhandelen met individuele organisaties. Bij voorkeur wordt op ambtelijk niveau overleg gevoerd, of in ieder geval in het bijzijn van een ambtenaar. Tevens is besloten dat collegeleden niets declareren, behalve reiskosten buiten de gemeentegrenzen. Daarnaast wordt elk jaar bekeken of de nevenfuncties nog actueel zijn.


Controleerbaar

‘Het is belangrijk dat het handelen van het college transparant en controleerbaar is. Wij moeten alert zijn op handelingen of gedragingen die het aanzien en de integriteit van het college kunnen schaden’, schrijven B&W over de integriteitsscan in een brief aan de raad. Het gaat er volgens het college om dat de gemeentebestuurder herkent en voorkomt dat hij in een situatie terechtkomt dat hij de schijn tegen heeft. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij ieder collegelid persoonlijk.


Eerste stap

De scan is een eerste stap in de integriteitsagenda van het nieuwe college. ‘Integriteit kan het vertrouwen van inwoners in hun overheid maken of breken’, stelde het college bij de aankondiging van het onderzoek (kosten: 10.000 euro) op de gemeentelijke website. ‘De overheid moet dus extra prioriteit geven aan integriteit, temeer omdat zij werkt met publieke middelen en op veel terreinen een monopoliepositie heeft.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K. de Beer / organisatie adviseur
Integriteit is voor mij vooral het doen en laten in functie. Dat nevenfuncties in kaart zijn gebracht is mooi, maar het zegt me niet zoveel. Er zijn talloze bestuurders met nevenfuncties die er prima mee omgaan. Er zijn ook bestuurders zonder nevenfuncties die corrupt bleken te zijn of advieswerk via de bankrekening van hun echtgenote lieten lopen. Het onderwerp integriteit moet constant een rol spelen. Het houdt niet op bij het onderzoek van Berenschot.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pipadekloon / Voorlichter
Nu nog een deskundigheid check .Al die miljoenen die hun kant op komen.Je kan wel zeggen jeugdzorg naar gemeente.Maar als ze dat niet aankunnen gaat het geld ergens anders naar toe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Helemaal eens met Nobby, Berenschot heeft niet meer als een nulmeting verricht; situatie op dit moment dus prima. De tijd zal leren hoe men met situaties omgaat die op het pad komen. Integriteit is geen tij gelimiteerde bezigheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst / ambtenaar
De moderne kijk op integriteit kwalificeert de handeling, niet de persoon. Een college kan dus niet integer zijn, wel integer handelen. Bij aanvang weet je dus niets. Berenschot heeft integriteitsrisico's in kaart gebracht. Dat is op zichzelf nuttig omdat het een bewustwording op gang brengt. Als Berenschot achter de kop van dit artikel staat, doen ze dat met deze utspraak direkt weer teniet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie