bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Een bespreking van diverse rechterlijke uitspraken.

19 september 2022
Arresten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van september 2022 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

 1. Geen vuistregel ernstige verwijtbaarheid bij grensoverschrijdend gedrag

Hoge Raad 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:950

Werknemer was werkzaam als docent bewegingsleer bij een Hogeschool. Na vermeend grensoverschrijdend gedrag jegens studentes heeft de werkgever een ontbindingsverzoek ingediend. Dit is toegewezen inclusief een transitievergoeding: de werknemer zou verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. Werkgever vecht dit aan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad houdt vast aan het uitgangspunt dat een werknemer recht heeft op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Dit is niet het geval bij ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer. Dat is in dit geval niet aan de orde. De Hogeschool had zelf (ook) meer zorg moeten dragen voor een veilige omgeving.

2. Terugvordering teveel betaald wachtgeld

Centrale Raad van Beroep 14 juli 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1642

Aan een ambtenaar wordt in 2007 ontslag verleend waarna hij heeft verzocht om wachtgeld. Bij de toekenning van het wachtgeld is werknemer expliciet gewezen op de verplichting om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de wachtgelduitkering, zoals een wijziging in de inkomenssituatie, door te geven. Werknemer voldoet niet aan deze verplichting, omdat hij een te lage bezoldiging doorgeeft en geen opgave doet van extra inkomsten als gevolg waarvan hem teveel wachtgeld is betaald. Dit is van hem teruggevorderd. De Raad oordeelt dat de staatssecretaris bevoegd was het teveel betaalde wachtgeld van de voormalig ambtenaar terug te vorderen.

3. Terecht ontslag verleend aan werknemer die medewerking weigert inzake zijn re-integratie

Centrale Raad van Beroep 30 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1490

Lees verder op de website van Capra Advocaten

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.