Advertentie

VNG: nu loonsverhoging, volgend jaar niet

'De afspraken over de modernisering van de cao zijn noodzakelijk gezien de reorganisaties waar gemeenten voor staan', aldus voorzitter van de werkgeversdelegatie van de VNG Jantine Kriens. Minister De Jager is 'teleurgesteld'.

11 mei 2012

Met een positief advies wordt het cao-principeakkoord voor gemeenteambtenaren voorgelegd aan de leden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit heeft het VNG bestuur unaniem besloten. Volgend jaar moeten de ambtenaren waarschijnlijk weer loon inleveren.

Korting Gemeentefonds

Het gemeentefonds wordt dit jaar met -in ieder geval- 160 miljoen euro naar beneden bijgesteld, wat betekent dat gemeenten zelf voor de kosten van de loonsverhoging moeten opdraaien. Volgens Jantine Kriens, voorzitter van de werkgeversdelegatie van de VNG, is echter geen sprake van een extra korting op het gemeentefonds. ‘Die neerwaartse bijstelling zou sowieso worden doorgevoerd en staat los van het principeakkoord waarin we een loonsverhoging hebben afgesproken.’

Meicirculaire

De verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds heeft volgens de Rotterdamse wethouder financiën Kriens (PvdA) te maken met de eerder afgesproken nullijn voor rijksambtenaren. Volgens het gehanteerde ‘trap op trap af-principe’ bij de vaststelling van de hoogte van het gemeentefonds, wordt hierdoor de component koopkrachtontwikkeling in het gemeentefonds naar beneden bijgesteld. ’Ook al zouden we geen cao-akkoord sluiten met een loonsverhoging, dan nog wordt de uitkering uit het gemeentefonds op dit onderdeel verlaagd.’ Dat zal, samen met mogelijk andere kortingen op het gemeentefonds, in de meicirculaire komen te staan.

Geen gehoor

Aan de oproep van minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken om de lonen voor gemeenteambtenaren te bevriezen, heeft het VNG-bestuur met het besluit het cao-akkoord aan de leden voor te leggen geen gehoor gegeven. Of Spies dit accepteert of alsnog met een strafkorting komt, is nog niet duidelijk.

‘Minister Spies heeft ons gewezen op de verslechterde financiële situatie en het feit dat gemeenten zelf de loonsverhoging moeten betalen', aldus Kriens. Daar zijn we ons van bewust, maar leggen het principeakkoord desondanks met een positief advies voor aan onze leden. De afspraken over de modernisering van de cao zijn noodzakelijk gezien de reorganisaties waar gemeenten voor staan. Het is echt een belangrijk akkoord voor de toekomst van gemeenten.’

Positieve reacties

Kriens verwacht dat het akkoord vanaf volgende week aan de leden kan worden voorgelegd. Die krijgen zes weken de tijd om te reageren. Tot nu toe heeft Kriens overwegend positieve reacties ontvangen. ‘Het gaat gemeenten nu geld kosten, maar op de lange termijn levert het geld op.’

Als de leden instemmen, geldt de cao met terugwerkende kracht van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. De cao gaat voor bijna 180.000 gemeenteambtenaren gelden. Alle gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging van 1 procent per 1 januari 2012 en nogmaals 1 procent per 1 april 2012. Daarnaast krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 400 of 200 euro, afhankelijk van de salarisschaal.

Loonsverlaging

Mogelijk dat gemeenteambtenaren in 2013 al weer loon moeten inleveren. Kriens: ‘Voor 2013 is het niet waarschijnlijk dat we dan gaan inzetten op loonstijging, maar maximaal de nullijn.’ Dat betekent dus dat de werkgevers gaan inzetten op loonsverlaging? ‘Dat zou kunnen’, aldus Kriens.

Teleurgesteld

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) is teleurgesteld dat de VNG vasthoudt aan een loonsverhoging voor gemeenteambtenaren, terwijl het kabinet de salarissen wil bevriezen. ‘Ik heb hier grote bezwaren tegen', aldus De Jager na een overleg met fracties over de begroting van volgend jaar. ‘Dit is geen goede uitkomst.’

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Cees
"Meneer de Jager". Ook al zo'n walgelijke "bestuurder"op het Haagse pluch. Wel miljarden beschikbaar om frauduleuze europese landen proberen te redden (wat toch niet gaat lukken), wel miljarden beschikbaar om de bonuscultuur bij de banken in stand te houden, wel miljarden beschikbaar om de zakkenvullers in de Europese Unie te blijven onderhouden. Wel genoeg geld voor rijksambtenaren (lees ook ministers c.a.).Maar geen geld meer voor ons eigen gespaarde pensioentje en zelfs geen geld voor het met terugwerkende kracht iets compenseren (fooi) van de al jaren durende koopkrachtvermindering van personeel bij de gemeente. Riekt dit niet naar discriminatie (het stigmatiseren van gemeentepersoneel als tweederangs werknemers). Hetzelfde verhaal als voor "mevrouw"Spies. Stem straks zeker niet dus op PvdA en CDA. Zeer onbehoorlijk en onverantwoord bestuur dat ten koste zal gaan van ons mooie landje. Gaan we ervoor om Spies een een boerka cadeau te doen en de Jager wat aandelen in failliete Spaanse of Italiaanse banken (hoeveel miljard zullen daar weer naar toe gaan!!??) en beiden een one way ticket to....?

Wie roept dit soort mensen met een salaris van toch zo'n slordige twee ton per jaar eens tot de orde.
André van Dijk / afdelingshoofd
Laat meneer "Kees" eens op zijn taalgebruik letten.

Fatsoen moet je doen
henk
Volgend jaar geen loonsverhoging wordt nu een nieuw onderdeel van deze cao. Dit is niet afgesproken. De Jager en Spies: wat hebben jullie ingeleverd afgelopen jaren ??? Eerst jullie dan wij!!!! Bonden, zo kunnen we niet akkoord gaan met deze onbetrouwbare bestuurders.
Peter / sr. adviseur
Schandalig als de werkgever het salaris weer gaat verlagen (het al enige jaren niet volledig compenseren van de inflatie is ook al een verlaging!!). Als de bonden dit zouden accepteren dan weet ik al hoe ik weer een paar tientjes meer te besteden krijg: dag bond!!. Ik denk dat de oplossing kan zijn massaal iedere maand een bezwaarschrift indienen tegen de verlaging (kan volgens mij alleen maar als strafkorting). Ongetwijfeld kunnen al die bezwaarschriften niet binnen de (eventueel) verdaagde termijn worden afgedaan. Dus niet instemmen met een verdere verdaging, een simpele ingebrekestelling sturen en na twee weken verbeurd de gemeente een dwangsom tot max. € 1260. Als dat een paar maanden achtereen in een groot aantal gevallen gebeurt, dan kost dat meer dan een loonsverhoging. Voor ons levert het meer op dan een loonsverhoging. Sterkte allemaal de komende tijd.
jansen
Geweldig idee: "iedere maand massaal een bezwaarschrift indienen tegen de verlaging" . Dit kunnen we ook voor allerlei andere gemeente dingen doen: bouwaanvragen, bestemmingsplannen, OZB, etc. Of we slepen onze bestuurders voor de rechter wegens smaad.......
Van het Schip / juridisch adviseur
helemaal eens met Cees, Henk en de boze ambtenaar. Ik word langzamerhand ook een beetje ziek van die onderwaardering, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik krijg het gevoel dat de (gemeente-)ambtenaren steeds een makkelijke prooi zijn om weer eens op te bezuinigen. Ze kunnen toch geen kant op, lijkt men in Den Haag te denken. En steeds maar weer nieuwe taken -vaak zonder geld - naar die gemeenten schuiven. En ons steeds maar blijven vermoeien met bezuinigingn, reorganisaties, nieuw beleid en nieuwe regels. En als er dan fouten worden gemaakt, hebben die suffe gemeente-ambtenaren het natuurlijk weer gedaan. Aan de andere kant is er in Den Haag blijkbaar wel geld voor allerlei totale nonsens. Ik zit al jaren op het maximum in mijn salarisschaal en ga er per saldo voortdurend op achteruit, omdat iedereen er maar vrolijk op los graait.. Wacht maar tot de economie weer aantrekt, want mijn loyaliteit aan de gemeente is zo langzamerhand wel ten einde....
henk
in Trouw overzichtje van CAO''s van de afgelopen jaren staat te zien dat gemeentambtenaren na 2 jaar nullijn en 1 jaar 0,5 % (=verwaarloosbaar) er na 3 jaar dus weer een beetje prijscompensatie bijkrijgen. Ook aardig het volgende:

- EU ambtenaren (gemiddeld inkomen 6500) krijgen er per 1-1-2012 1,7 % bij

- ministers hebben zich in 2008 10% verhoging gegeven op de al zeer forstelijke salarissen (Een commissie onder leiding van oud-VVD-leider Hans Dijkstal heeft onderzoek gedaan en concludeert dat ministers er dertig procent bij moeten krijgen: hun inkomen moet stijgen van bijna 10.000 euro naar ruim 14.000 euro per maand, nog los van de riante onkostenvergoedingen. De vergoedingen van provinciale bestuurders, burgemeesters en wethouders, van Kamerleden, Statenleden en raadsleden worden verbonden aan het ministersalaris en gaan dus ook omhoog) Hiervoor blijven Spies en de Jager maar niets zeggen!!!!!!! Dame en heer in den Haag: schaam je!--------------------------------------------------------------------------------

Leo / beleidsmedewerker SoZaWe
@André (ambtenaar). Speel nu even niet de pedagoochemerd (ook geen goed ned.) Daar hebben we wel als laatste behoefte aan nu. Kijk liever naar de inhoud. Oh ja, hij heet trouwens Cees en niet Kees
John van der Walle / Vergunningverlener
Het is jammer dat de gemeenteambtenaren weer in een slecht daglicht worden gesteld. En als je dan leest dat de gemeenteambtenaren in 2013 mogelijk weer loon moeten inleveren en dat de werkgevers gaan inzetten op loonsverlaging is schandalig. Laten de werkgevers zich eens gaan inzetten om het bedrag wat is onttrokken aan de financiele reserves van ons ambtenarenpensioenfonds ABP terug te gaan vorderen (met rente). Zie onderstaand bericht:De overheid, de grootste werkgever van het land, heeft in de jaren negentig zo'n 25 miljard euro onttrokken aan de financiële reserves van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat zegt Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP, in de televisierubriek KRO Reporter van zaterdagavond.Jarenlang heeft de overheid volgens Frijns te weinig premie afgedragen aan het ABP. Bij de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996 was de achterstand opgelopen tot zo'n 15 miljard euro, aldus Frijns, die van 1993 tot 2005 directeur beleggingen was. Volgens hem is de overheid daarmee medeverantwoordelijk voor de huidige financiële problemen van het ABP.Frijns, tegenwoordig hoogleraar beleggingsleer aan de VU in Amsterdam, zegt verder dat ,,ook een groot deel van de vut-regeling'' door de overheid is gefinancierd met geld dat het ABP had gereserveerd voor de reguliere pensioenen. Daarmee zou een bedrag van 10 miljoen euro zijn gemoeid.Als je het bovenstaande leest heb je de indruk dat onze werkgever onbetrouwbaar is en niets geeft om ons terwijl een hoop ambtenaren zich voor meer dan 100% inzetten.

peterjansen
Dit jaar geven en volgend jaar weer terugnemen. De overheid is een zeer slechte en onbetrouwbare werkgever geworden. Jongeren.... ga NOOIT BIJ DE OVERHEID werken. Ga in dienst bij een andere bedrijf en laat je inhuren voor 80 euro per uur.
criticus
Ik ben voor salarisverlaging, maar alleen op de volgende wijze:

Alle ambtenaren naar een eindejaarseindkering van 6,5%!
True


Logisch dat de rekening van het euro fiasco bij ambtenaren en uitkeringstrekkers wordt gelegd, ze vreten net als Griekenland uit dezelfde staatsruif.

Zelfs een waardeloze euro kun je maar één keer uitgeven.
Leo / beleidstrateeg gemeente
Ik adviseer ook niemand meer om bij de overheid te gaan werken. Een hoger opgeleide jongere met een beetje ambitie vergooit er zijn toekomst. Het is heel hard werken voor amper perspectief en een aalmoes. Voor een eindejaarsuitkering van 6,5% teken ik overigens wel, dat is een vorstelijke verbetering voor gemeenteambtenaren, ik begrijp niet wat Jan precies hiermee bedoeld. De rijksambtenaren zitten wat dat betreft wel beter, die hebbeen voor mijn begrippen prachtige CAO tijden gekend en zitten op 8% eindejaarsuitkering. Persoonlijk vind ik de CAO voor ambtenaren (eigenlijk is het in juridische zin geen CAO omdat ambtenaren benoemd worden) achterhaald, maar moet er meer gekeken naar functie en kwaliteiten en moet de beloning daarop individueel worden ingericht. Nu wordt alles over éeén kam geschoren, en dat is wel een broodnodige hervorming die noodzakelijk is. Met differentiatie in beloning zullen de freeriders vanzelf vertrekken.
Advertentie