Advertentie

'Illegaliteit strafbaar stellen niet verstandig'

Amsterdam gelooft volgens burgemeester van der Laan niet zo in de strafbaarheid van illegalen, ook omdat ze dan bijvoorbeeld niet meer naar de arts durven.

30 december 2012

Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam ziet niets in het wetsvoorstel van het kabinet van VVD en PvdA om illegaliteit strafbaar te stellen. ,,Ik geloof niet dat dat een hele verstandige maatregel is'', zei hij zondag in het tv-programma Buitenhof.

Paar duizend illegalen

Als de wet er echt komt, zal Amsterdam zich eraan houden. Maar Van der Laan vindt dat hij wel een mening mag geven over een voornemen om iets wettelijk te regelen. Zijn stad telt ,,een paar duizend'' illegalen.

Geen mens illegaal
De burgemeester wees erop dat hij toch altijd moet nadenken over de volgens hem populistische kreet 'Geen mens is illegaal'. ,,Gewoon als principe, dat mensen van zichzelf niet illegaal kunnen zijn. Daar moet je wel heel goed over nadenken. Dan zeg je hier: we zijn er jarenlang van uit gegaan dat mensen uitgezet konden worden of daar wel aan zouden meewerken. Dat blijkt gewoon niet zo te zijn. We hebben er duizenden hier, van wie er sommigen heel moeilijk of zelfs niet kunnen worden uitgezet'', zei Van der Laan.


Principiële vraag
De gemeente Amsterdam gelooft volgens hem niet zo in de strafbaarheid van illegalen, ook omdat ze dan bijvoorbeeld niet meer naar de arts durven. ,,Het is misschien ook een verkeerde kijkrichting: kan een mens strafbaar zijn doordat hij ergens is? Dat is een principiële vraag waarover in Amsterdam wel zorgen bestaan.''

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ruud / beleidsmedewerker
Beste Miriam,

Bent u nu niet bewust appels met peren aan het vergelijken? Onder de illegaliteit in de oorlogsjaren wordt echt wel iets anders verstaan dan personen die hier verblijven, maar waarvan ons democratisch tot stand gekomen rechtssysteem nu eenmaal, meestal na een zorgvuldige en uitgebreide procedure, heeft uitgewezen dat men geen recht heeft om hier te verblijven. Sterker nog, ik vind uw vergelijking feitelijk een belediging richting het voormalige verzet die, veelal met gevaar voor eigen leven, een wederrechtelijk in dit land binnengedrongen vijand heeft bestreden en tal van mensenlevens heeft gered uit de handen van een regime dat ons een systeem van rechteloosheid en willekeur had opgelegd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
alleen legalen zijn strafbaar in Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
Factor 10 hoger, meneer van der Laan.

Amsterdam telt tussen 30.000 en 50.000 illegalen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Miriam van Aller / rechtsbijstandsverlener
Het is eigenaardig gesteld met begrippen. Na de bevrijding was het eer als je behoord had tot de illegaliteit, tot het verzet. Thans is het bijkans een strafbaar feit en word je indien je illegaal bent- zonder toestemming van de overheid in Nederland verblijvend - en de overheid betrapt jou, achter slot en grendel geworpen. Het kan verkeren kortom.

Net als de heer van der Laan moet ik daar ook over nadenken en dringt zich de verschillende lading van eenzelfde begrip aan mij op en laat mij in verwarring achter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / directeur
Beste MIRJAM, JURISTE. In Uw opleiding heeft U ongetwijfeld wel eens gehoord van Rechtsongelijkheid.Na mijn dood moet ik 50 % successiebel betalen. Was tot voor kort 67 % ( bijna Franse tartieven).De Vermogens winst belasting moet formeel wettelijk 30 % van een 4 % fictief rendenment zijn. Omdat dit fisctieve rendement zelfs geen 2 of 1 % of nog lager is, is het belastingtarief daarmee gestegen tot ca boven de 80 %.We mogen niet weten wat het allochtonen beleid jaarlijks kost omdat dit stigmatiserend werkt. Maar als ik daar iets van zeg wordt ik voor racist uitgemaakt en als ik mijn belastring iet betaal, moet ik boete betalen of ga het gevang in!!!!Rechtsgelijkheid?? Moraliteit?? Of helpen politicie hier grotendeels gelukszoekers ( die deels via mensenhandel hier komen) vanwege de zieligheidsindustrie zoals recent ook te zien was bij Texel "Johannes de Potvis". Sorry het lijkt hard wat ik zegt, maar het overgrote deel van onze gasten komt simpel voor de poen en niet voor hun geluk! En er zijn altijd uitzonderingen dat is duidelijk!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Burgemeesters kunnen hun mening over gevoelige zaken (drugs, illegalen e.d.) beter eerst eens met hun superieuren in Den Haag bespreken, alvorens aankomende wetgeving op voorhand al te gaan ondergraven. Ook voor hem geldt dat een ambtenaar enige terugheid behoort te hebben voor wat hij wel en niet zegt en naar buiten brengt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
stel socialisme nou eindelijk eens strafbaar, we weten allemaal wat er in 40-45 gebeurd is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Volgens mij schiet je er met strafbaarstelling niet veel op, je duwt mensen nog meer richting de buitenkant van onze maatschappij zoals Van der Laan terecht opmerkt.

Buiten dat je natuurlijk behoorlijk vergallopeert door iemand dus te straffen, vast te zetten, om dat hij hier niet mag zijn-snap ik dat?Ik ben, als liberaal, blij als er mensen zijn die rgens iets van hun leven wat willen maken ipv zeuren over hun gespreide bedje en klagen dat als ze dood zijn belasting meoten betalen (laatste hemd heeft geen zakken Piet enne wie dat erft heeft het niet verdient-als je begrijpt wat ik bedoel)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / directeur
BESTE P 22.43

Onder strafbaarstelling versta, ik geen boete omdat die toch is niet te verhalen. Versta ik ook geen opname in de gevangenis, omdat deze mensen dan nog beter wonen dan in hun vroegere situatie! Onder strafbaarstelling versta ik onmiddelijk terug brengen naar het land van herkomst. Er komen dus geen mensen zoals U (domwrg stelt) aan de buitenkant van de maatschappij.En Uw laatste alinea,, is heel netjes. Immers Uw visie genoten maken mij uit voor racist. Ko0tom een simpele domme dooddoener van iemand die ook aan het subsidie of Overheids infuus ligt. En waarom zou een vreemdeling die mijn geld via het belastingsysteem krijgt meer rechten hebben dan mijn familie. Nietsnutten gaan over mijn verdiende centjes besluiten. Kortom U is kennelijk trots op Uw hebzucht ( ander woord voor solidariteit)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie