Advertentie

Gemeente Brunssum beslist over lot wethouder Palmen

Beide vergaderingen worden voorgezeten door waarnemend burgemeester Gerd Leers. Die trad aan na het opstappen eind vorig jaar van burgemeester Luc Winants. Vlak na de benoeming tot wethouder van Palmen in oktober 2017 verscheen een voor hem ongunstig integriteitsrapport.

19 februari 2018

De omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen vormt dinsdag en woensdag onderwerp van debat tijdens twee extra commissievergaderingen van die gemeente. Dinsdagavond staat een onderzoek door een rekenkamercommissie op de agenda. Dat beschrijft de elf procedures rond een stuk grond van 30 vierkante meter, waarover gemeente en Palmen elkaar al tientallen jaren in de haren vliegen. Woensdag staat de integriteit van Palmen op de agenda.

Integriteitsrapport

Beide vergaderingen worden voorgezeten door waarnemend burgemeester Gerd Leers. Die trad aan na het opstappen eind vorig jaar van burgemeester Luc Winants. Vlak na de benoeming tot wethouder van Palmen in oktober 2017 verscheen een voor hem ongunstig integriteitsrapport. Palmen weigert echter af te treden, daarin gesteund door een meerderheid in de raad. Palmen is wethouder Grondzaken in Brunssum, maar hij heeft al decennia lang een conflict met diezelfde gemeente over een gronddeal. Voor Winants was de gang van zaken onverteerbaar. Hij kon niet langer instaan voor de integriteit van het bestuur en vertrok.

Second opinion
Een raadsmeerderheid besloot in december tot woede van de oppositie dat er een second opinion moest komen naar de integriteit van Palmen. De coalitie trok daartoe de hoogleraren Arno Korsten uit Maastricht en Douwe Jan Elzinga uit Groningen aan. Die presenteren woensdag hun bevindingen aan een raadscommissie.

Gronddeal

Inmiddels dreigt Palmen volgens regionale media met een claim van 1,5 miljoen euro om geleden schade rond het gronddossier. Om dit risico te verkleinen besloot de raad een deel van het onderzoeksrapport naar de gronddeal rond Palmen buiten de openbaarheid te houden.

Respect

Waar Winants als voorzitter vaak niet serieus genomen werd door enkele raadsfracties en Palmen grof geschut en beledigend taalgebruik niet uit de weg ging, wil Leers respect voor elkaar. Bij zijn aantreden begin januari liet Leers weten dat beledigingen, grof taalgebruik en intimidaties niet thuishoren in het openbaar bestuur. 'Laten we afspreken dat iedereen zich gaat gedragen zoals het hoort', zei hij toen. (ANP)

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

loek / v.m. jur.medew. gsd
Quote: Twee extra commissievergaderingen van die gemeente. 1. Dinsdagavond rekenkamercommissie, 2. Woensdag staat de integriteit van Palmen op de agenda.

Beide vergaderingen worden voorgezeten door waarnemend burgemeester Gerd Leers. einde quoteHoe verhoudt zich dit tot artikel 82 lid 4 Gemeentewet?

4.Een lid van de raad is voorzitter van een raadscommissie.

De burgemeester (wnd) is geen raadslid en m.i. derhalve geen partij die commissieavonden tenzij er een reglement van (wan)orde is.Wat een soapy. Of dit artikel is opruiend bedoeld want de Raad en niet een Raadscommissie heeft Palmen aangesteld als wethouder. Dat de Raad (of was het de rekenkamercommissie?) heeft besloten een deel van de gronddeal geheim te houden, is different koek. Maar dat kan op zich wel weer vragen oproepen.

Het lijkt allemaal niet erg fris te worden gespeeld. Belangen lijken behoorlijk te botsen, maar dat kan toneel zijn.Na woensdag lezen we meer in BB.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toeschouwer / Waarnemer
loekoek heeft een punt. En niet zo'n kleine!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.de Niet / Strat.Adviseur
Wethouder Palmen dreigt met een prive-schadeclaim van 1,5 miljoen euro over de aan-verkoop van een stukje grond van 30 m2 van-aan de gemeente waar hij wethouder is. Als dat waar is, betekent het mijns inziens direct en ogenblikkelijk een diskwalificatie van deze wethouder: ongeschikt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Heuvelman
Wat een tijdverspilling, die 2 extra commissievergaderingen. Over 4 weken (+ 1 dag) zijn de verkiezingen geweest, ook in Brunssum. Grote kans dat er een nieuwe coalitie komt, waarin geen plaats meer is voor Palmen.

Je zou van Gerd Leers meer wijsheid en bezonnenheid verwachten. Maar ook hij laat zich opnaaien door de media.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@J. de Niet

In het artikel staat o.a. Dat beschrijft de elf procedures rond een stuk grond van 30 vierkante meter, waarover gemeente en Palmen elkaar al tientallen jaren in de haren vliegen.

-Dat aantal meters zal geen 1,5 mio kosten maar de procedurekosten om tegen een gemeente in te gaan, kunnen flink oplopen. -Als dat waar is, betekent het mijns inziens direct en ogenblikkelijk een diskwalificatie van deze wethouder: ongeschikt!Hij is door de Raad aangesteld, de Raad heeft een (vervolg) integriteitstoets laten verrichten door hoogleraren die morgenavond daarvan kond doen, door het Rijk benoemd burgemeester Winants trok eerder aan zijn stutten omdat hij kennelijk geen overwicht had en onduidelijk toezicht hield, Gerd Leers (ook CDA net als andere belanghebbenden) wil commissievergaderingen voorzitten waartoe hij niet bevoegd is. Niet zo vreemd dus dat Palmen van zich afbijt.

Daarnaast hebben de Gouverneur (Bovens-CDA) en Ollongren(D'66-Biza) zich er op zo te zien onjuiste wijze mee bemoeid. (zie o.a. BB 13-12-17)

Er is veel meer aan de hand dan die eis van 1,5 mio. Het gaat, als je verbanden wilt zien, om het inkapselen van gemeenten (niet alleen Brunssum) zodat de lokalo's inbinden en de oude hap de macht weer naar zich toe kan trekken. Lees bijv. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga …@Heuvelmans. Lees o.a. hiervoor. De Raad verzocht de hoogleraren om rapportage, die is af en wordt morgen besproken. Het is geen tijdverspilling. Er worden al teveel zaken over verkiezingen heen getild om iedereen in het gelid te krijgen. In feite stelt u in uw bijdrage dat Palmen niet terug moet keren. U gaat dus op de stoel van de Raad zitten. Laat de Raad het werk doen t.w. heroverweging van de aanstelling door die Raad (een soort bezwaarprocedure). Leers lijkt wijs maar je moet je afvragen of hij geschikt is door een commissievergadering te gaan voorzitten terwijl hij onbevoegd is. Dit heet macht op een onjuiste manier uitoefenen teneinde je eigen gelijk en dat van je partij te halen.

We zullen donderdag wel lezen in BB hoe deze smakeloze vertoning is afgelopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Kan de gemeente Brunssum niet per 1.1.2019 opgeheven worden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Frits van Vugt. Een onderbouwde mening is meer op zijn plaats dan kretologie. U geeft aan dat u adviseur enz. bent. Schrijft u dan ook: het is hier waardeloos dus hef maar op?

In Brunssum wordt misschien (ik weet het niet zeker maar heb de indruk dat) wel een achterhoedegevecht gevoerd tegen de overheersing van bepaalde elementen/partijen die een aparte kijk op de Trias Politica hebben. De voorgeschiedenis en de reacties zijn in BB te vinden.Laat het recht zijn loop hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie