Advertentie

Positie Limburgse cdk Bovens ter discussie

De Limburgse commissaris van de koning (cdk) Theo Bovens (CDA) is niet van plan op te stappen. De positie van Bovens als integriteitsbeheerder van de provincie Limburg ligt onder een vergrootglas sinds de affaire rond oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Die sluisde als directeur van landschapsbeheerder IKL tonnen aan subsidies naar eigen bv's. Naar aanleiding daarvan stapten de CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus vorige week vrijdag op. Die stap zal Bovens niet nemen.

02 april 2021
Theo-Bovens.JPG

De Limburgse commissaris van de koning (cdk) Theo Bovens (CDA) is niet van plan op te stappen. Zijn positie als integriteitsbeheerder van de provincie ligt onder een vergrootglas sinds de affaire rond oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Als directeur van landschapsbeheerder IKL sluisde hij tonnen aan subsidies naar eigen bv's. Naar aanleiding daarvan stapten CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus vorige week vrijdag op. Die stap zal Bovens niet nemen.

'Onaanvaardbaar en onuitlegbaar'

Dat bleek vrijdag uit een verklaring die de cdk voor de Limburgse Staten aflegde. De Staten zijn vrijdag in een spoeddebat bijeen om te bekijken of het resterende college van Gedeputeerde Staten voldoende steun heeft. Daarbij staat ook de positie van de cdk als integriteitsbeheerder ter discussie. In zijn verklaring zei Bovens dat de onderste steen boven moet en zal komen in de IKL-kwestie. De affaire rond Vrehen en het opstappen van twee gedeputeerden noemde hij schadelijk voor het vertrouwen in het Limburgse bestuur. Als de berichten rond Vrehen kloppen, vindt Bovens de gang van zaken 'onaanvaardbaar en onuitlegbaar'.


Positie Frische
Bovens moest zijn verklaring in eerste instantie afbreken, omdat de livestream vanuit de Statenzaal haperde en wegviel. Die livestream is nodig in verband met de coronamaatregelen. De storing duurde meer dan een uur. Al die tijd lag de Statenvergadering stil. Om 11.00 uur hervatten de Staten hun beraadslaging, maar toen was er gedoe over de vicevoorzitter, CDA'er Geert Frische, die de vergadering leidt. Sommige fracties vonden dat hij geen voorzitter kon zijn omdat hij als wethouder in Echt-Susteren mogelijk opdrachten had verschaft aan een bv van Vrehen. Frische zag het probleem niet.

Voorzittershamer overgedragen
Op verzoek van de Partij voor de Dieren werd de vergadering geschorst voor een beraad van de fractievoorzitters. Hoewel een meerderheid van de fractievoorzitters geen probleem had met Frische, besloot hij uiteindelijk zelf terug te treden wegens gebrek aan vertrouwen van sommige fracties en de voorzittershamer over te dragen aan PVV-collega Harm Bosch. Met name de SP wil dat Bovens opstapt. Veel andere partijen willen eerst een integriteitsonderzoek afwachten waarin ook naar het handelen van Bovens wordt gekeken. 

Externe toezichtcommissie stopt

Ook werd bekend dat de externe toezichtcommissie die een onderzoek zou instellen naar directeur Vrehen van IKL ermee ophoudt . De stap volgt op toenemende kritiek waarin getwijfeld wordt aan de onafhankelijkheid van de commissie. De commissie moest onderzoeken hoe tonnen aan subsidiegelden naar bv's van de inmiddels ontslagen Vrehen doorgesluisd konden worden, zoals NRC onlangs publiek maakte.

Integriteitskwestie

De commissie werd aangesteld door de raad van toezicht van IKL onder voorzitterschap van CDA-burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten. Voorzitter van de onderzoekscommissie was Maria Henneman. Haar man was CDA-senator in de tijd dat Vrehen gedeputeerde voor deze partij was. In 2009 moest Vrehen als gedeputeerde vertrekken, ook wegens een integriteitskwestie. 

Onafhankelijkheid moet buiten kijf staan

'De commissie is van mening dat de uitkomst van het onderzoek door derden in het huidige klimaat ter discussie zal worden gesteld', aldus de raad van toezicht in een verklaring vrijdag. 'De onafhankelijkheid van de commissie moet buiten kijf staan. Dat is in het belang van de kwaliteit van ons onderzoek en in het belang van de Stichting IKL.' De raad van toezicht zegt bezig te zijn met het werven van een nieuwe externe onafhankelijke onderzoekscommissie. 'Er is ons alles aan gelegen dat dit een zorgvuldige, onafhankelijke en gezaghebbende commissie is, die de feiten en omstandigheden zal onderzoeken', aldus de raad. (ANP)

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

B. Janssen / Ambtenaar
Dhr. Bovens werkt normaal gesproken in de luwte van zijn functie. Dat kan jaren doorsudderen omdat het hele bestuursorgaan nogal in de luwte opereert. Totdat er eens een keer een affaire naar boven drijft, dat kan in Limburg zijn (te vaak helaas), maar ook op andere plekken kan dat. Het is de vraag wat we eigenlijk willen met deze bestuurslaag? Want daar zit de kern van het probleem, er gaat veel geld in om, maar er is nauwelijks zicht op of belangstelling voor. Hoe democratisch willen we het hebben?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Bimie Jansen: Helemaal juist. deel de provincies opnieuw in, in kleinere regioprovincies, waar de taken worden belegd die nu in onduidelijke en nauwelijks democratische samenwerkingsverbanden zijn ondergebracht. Scheelt een extra (pseudo) bestuurslaag, een boel bureaucratie en dus een boel centen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Moralist
Een goed bestuurder weet wanneer hij moet vertrekken. Dat Bovens wil blijven zitten zegt daarmee genoeg als je alle uitglijers en doofpotten achter elkaar zet. Het is niet alleen tijd voor een nieuwe cultuur in Den Haag maar zeker ook in Limburg en daar kan Bovens geen leidende rol in hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Theo doet een Rutte 2.0:´Gouverneur Theo Bovens verwacht dat de IKL-affaire niet de laatste integriteitskwestie zal zijn die boven water komt 'en niet de laatste onderste steen die boven moet komen'."Ik heb geen concrete aanwijzing dat er nog andere kwesties spelen maar omdat de dynamiek die nu is ontstaan mogelijk een katalysator zal zijn voor mensen om vragen te stellen bij zaken waar men voorheen wellicht geen vragen bij had", zo zei Bovens.Jokken mag niet Theo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Wat je ziet bij alle integriteitskwesties: er is pas een probleem als het in de openbaarheid komt. Dan worden pas stappen ondernomen en volgt er politieke heisa.Beeldvorming is belangrijker dan een behoorlijk functionerende organisatie die signalen over misstanden adequaat oppakt of zelf pro actief de vinger aan de pols houdt en maatregelen neemt.Het beschermen van bestuurders, partij- en persoonlijke belangen, ten koste van het algemeen belang en de integriteit van de organisatie.Zo moeilijk is het allemaal niet. Schoon schip maken ook niet. Er moet wel een wil zijn.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Theo Bovens is zo integer als de pest. Vraag dat maar aan Jan Loonen in Venray!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adriaan Zwaag
Een mens komt vingers te kort om alle integriteitskwesties te tellen die de afgelopen jaren in de besturen van provincie en gemeenten in Limburg hebben gespeeld. Die konden allemaal ontstaan onder toeziend oog van deze Commissaris van de Koning.Theo Bovens heeft daarmee aangetoond ongeschikt te zijn om leiding te geven aan een betrouwbare overheid in Limburg. Deze man moet vervangen worden, hoe eerder hoe beter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Gemeente ambtenaar
Voor het CDA is de tijd aangebroken om tijdelijk uit het Limburg Provinciale bestuur te treden. Inclusief CDA-er CdK Bovens. Deze periode in de oppositie. Dat zou de partij zelf moeten inzien en naar moeten handelen. Ook de functies zoals Dijkgraaf zouden ze moeten afstaan. Tijd voor bezinning
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Om Kees van Kooten te citeren, "Dit is daar toch de gebruikelijke usance"?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie