Advertentie

Bijleveld: ‘Stemcomputer nog ver weg’

De herinvoering van de stemmachine is nog ver weg, zegt CDA-staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken. 'We zullen voorlopig nog op papier stemmen met alle nadelen van dien.'

25 mei 2010

Alles moet in het werk worden gesteld om de Kamerverkiezingen op 9 juni beter te laten verlopen dan die voor de gemeenteraden op 3 maart, meent Bijleveld. Zij stelt vast dat niet alleen zij is geschrokken van de incidenten op 3 maart. ‘Op twee door Binnenlandse Zaken georganiseerde voorlichtingsdagen voor 9 juni kwamen 380 ambtenaren af. Dat zegt toch wel wat.’

 

Een pakket reparatiemaatregelen moet incidenten op 9 juni voorkomen. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak Bijsterveld af dat de bezetting in de stembureaus, waar nodig, wordt uitgebreid. De aanwijzingen voor leden van de stembureaus zijn verbeterd. Bijleveld: ‘Op de nieuwe instructie- cd van Binnenlandse Zaken staat nu een test wat wel en wat mag niet in het stembureau.’

 

Proces-verbaal

 

Om het vastleggen van de uitslag te vereenvoudigen is voorts het proces-verbaal aangepast. Dat moet voorkomen dat er fouten worden gemaakt bij het toekennen van de voorkeursstemmen - de oorzaak voor de meeste hertellingen op 3 maart. Bijleveld: ‘Er is ook een nieuw stembiljet in de maak, maar dat kan nog niet op 9 juni worden ingezet. Daarvoor is een wetswijziging nodig.’

 

Net als bij de vorige verkiezingen worden in een landelijke voorlichtingscampagne burgers er op gewezen dat ze altijd een stempas én een geldig legitimatiebewijs moeten meenemen. Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan oudere kiezers. Zo krijgen verpleeg- en verzorgingstehuizen en apotheken van BZK speciaal voorlichtingsmateriaal zoals posters, folders en een informatiefilm. In die informatie staat ook dat een verlopen identificatiebewijs nog 5 jaar na verloop gebruikt mag worden om te stemmen. Gebleken is dat vooral ouderen vaak geen nieuw ID-bewijs meer aanvragen.

 

De VNG en een aantal burgemeesters riepen het kabinet eerder op om toch vooral door te gaan met het zoeken naar een nieuwe stemcomputer. Bijleveld heeft na advies van de commissie-Korthals Altes de stemcomputer in 2007 in de ban gedaan. De stemcomputer was onbetrouwbaar. Bijleveld: ‘Het zou ideaal zijn als zo’n machine goed zou werken. Maar zolang het stemgeheim niet is gewaarborgd, is de stemcomputer buiten beeld.’

 

Los van de techniek, doet zich nog een ander probleem voor. ‘Je kunt niet één leverancier voor zo’n computer hebben, je moet er volgens de regels meerdere hebben’, weet de staatssecretaris. ‘En er zijn nog ingewikkelde kwesties te regelen, zoals het beheer van broncodes. Maar mocht het zover zijn dat alle blokkades weg zijn, dan zal eerst ook nog de Kieswet veranderd moeten worden. Want de stemcomputer staat daar niet meer in.’

 

De staatssecretaris denkt niet dat het snel zover komt: ‘We kijken goed om ons heen en in andere landen is het niet anders. In de Verenigde Staten, Duitsland en Italië wordt ook weer met het potlood gestemd.’

 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Piet Westland / Geen
Wie houdt 9 juni a.s.in de gaten of ongewenste stemmen niet onder een andere partij worden gelegd?
De mogelijkheid tot malversatie is oneindig veel groter bij het handmatig sorteren en tellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leon Planken
Piet: Iedere burger kan dat in de gaten houden: elke burger mag aanwezig zijn bij en toezien op het gehele stemproces, inclusief het tellen. Dat is nogal een voordeel ten opzichte van computerstemmen, waar niemand (zelfs niet de leden van het stembureau) ziet wat er met een stem gebeurt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Belinda Bosch
Net zoals met PC's van defensiestaf, diplomaten en ander personeel die met vertrouwelijke gegevens werken, is de beveiliging eenvoudig te realiseren.
De staatssecretaris zou beter haar huiswerk moeten doen: In Italië werd altijd al met papier gestemd, in de VS is nog nooit zoveel gebruik gemaakt van de stemcomputer als nu, in België wordt in dezelfde week gebruik gemaakt van ruim 21.000 computers, eerder in deze maand is in de Filipijnen met de stemcomputer gestemd.
Bovendien moet ze der egel maar eens aanwijzen waar staat dat er minimaal 2 leveranciers noodzakelijk zijn. En bovendien zou het toch een fluitje van een cent zijn om meerdere leveranciers te vinden?
Tenslotte de wet wijzigen om een nieuwe stembiljet toe te staan en de stemmachines in de Kieswet te schrappen, moet toch net zo eenvoudig zijn als controleerbare stemmachines in de wet op te nemen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Belinda Bosch
Leon: We hebben op 3 maart gezien hoeveel mensen hiervan gebruik hebben gemaakt om te voorkomen dat er onjuiste uitslagen zouden ontstaan. Bij de tweede telling werden meer dan 1250 stemmen meer geteld dan bij de eerste telling. Waar komen die stemmen vandaan ? Dit is bijna 1 extra stembureau. Nu kun je roepen dat het geen invloed op de uitslag heeft, maar dan zeg ik als je in eerste instantie 1 heel stembureau niet telt, dan moet je tevoren eens besluiten welk stembureau dat dan zou moeten zijn. Het stembureau waar jij stemt Leon?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie