bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Voer effectief de regie in een samenwerkingsverband: 3 tips

Hoe kom je van verschillende belangen naar overeenstemming?

21 december 2022
bestuursacademie

Als overheidsorganisatie is het bijna onmogelijk om de huidige complexe maatschappelijke vraagstukken zelfstandig aan te pakken. De oplossing ligt in integrale samenwerkingen. Maar hoe houd je in een samenwerkingsverband de regie?

Hoe kom je van verschillende belangen naar een overeenstemming?

De realisatie van de woningbouwopgave, een succesvolle implementatie van de Omgevingswet, de beste hulpverlening in het sociaal domein. Er zijn tegenwoordig veel opgaven die je als overheidsorganisatie niet meer alleen kunt aanpakken. Integraal samenwerken is noodzakelijk, maar best een uitdaging. Elke discipline heeft een eigen visie op een vraagstuk. Daarmee gaan ook andere belangen gepaard. Die visies en belangen moet allemaal geaccepteerd en met elkaar verbonden worden. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je tot overeenstemming en een werkwijze die voor alle partijen werkt? De volgende drie tips helpen je om effectief de regie te voeren en zo tot een succesvolle integrale samenwerking te komen.

1. Zorg voor een gelijkwaardige samenwerking

Het is belangrijk om te erkennen dat jullie elkaar nodig hebben om de opgave te realiseren. Dat is de beginstap om gelijkwaardigheid te creëren. Dit breid je uit door de partijen regelmatig samen te brengen, zodat zij elkaar leren kennen. Wat is ieders functie en visie? Welke belangen spelen er? Hierdoor weet je wat je aan elkaar hebt en vanuit welk perspectief iedereen werkt. Door elke partij de ruimte te geven om de visie en belangen goed toe te lichten, ontstaat er onderling begrip en acceptatie. Vervolgens ga je op zoek naar de manieren waarop je deze verschillende belangen en perspectieven kunt verbinden en behartigen. Want als je recht doet aan ieders belangen, is er vanuit alle partijen betrokkenheid en pakken de betrokkenen sneller hun verantwoordelijkheid.

2. Focus op de gezamenlijke opgave

Probeer niet alles in een keer op te lossen, maar stel samen één helder doel. Wat is jullie gezamenlijke ambitie? Kies het doel waarvoor jullie allemaal de meeste passie voelen. Dat werkt extra motiverend. Stel dan samen inspirerende subdoelen op en denk na over hoe jullie elkaar scherp kunnen houden op het realiseren van die doelen. Maak vervolgens een actieplan dat voor alle partijen werkt, maar blijf dit verder ontwikkelen als jullie verbeterpunten zien. Zo stemmen jullie gedurende het proces alles steeds beter op elkaar af.
 
Ook is het aan te raden om binnen een samenwerkingsverband een gezamenlijke taal te creëren. De vaktaal binnen de partijen kan verschillen. Door de belangrijkste termen voor iedereen te verduidelijken, voorkom je communicatieproblemen.

3. Durf de controle uit handen te geven

Als regisseur voel je een bepaalde verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelen. Maar besef dat je partners net zo goed verantwoordelijk zijn. Jullie hebben elkaars expertises en specialismes nodig om de opgave aan te kunnen pakken. Kijk dus wat anderen voor jou kunnen doen en wat jij voor hen kunt doen. Hoe versterken jullie elkaar? Bovendien kun je niemand dwingen om mee te doen. Accepteer daarom dat je niet overal de controle over kunt hebben en stuur alleen aan op dingen die ertoe doen en waar je invloed op hebt. Taken die onder andermans specialisme vallen, moet je loslaten. Als je dat niet doet, geef je mogelijk het signaal af dat je vanuit je eigen perspectief en belang werkt. En dat wil je niet in een gelijkwaardige samenwerking.
 
Laat ook merken dat je het waardeert als anderen hun verantwoordelijkheid nemen. En help ze om die verantwoordelijkheid te pakken. Dit kun je doen door het creëren van een eerlijke en open cultuur, waarin mensen openstaan voor feedback. Een cultuur waarin betrokkenen zich veilig voelen om nieuwe dingen uit te proberen, omdat ze weten dat hun teamleden klaarstaan om ze bij te sturen. Geef elkaar feedback als een experiment minder goed uitpakt, maar deel het ook juist met elkaar als het heel goed ging. Daar leren jullie van en het helpt jullie bij het verbeteren van het actieplan.

Meer vaardigheden ontwikkelen als regisseur?

Vind je het nog steeds een uitdaging om een rol als regisseur aan te nemen en wil je er daarom graag meer over leren? In onze tweedaagse training Effectief Regie Voeren krijg je zicht op jouw regiestijl en leer je hoe je deze aanpast aan de situatie en je gesprekspartner. Je leert omgaan met tegenstrijdige belangen en leert hoe je verschillende belangen aan elkaar verbindt. Na dit programma ben je in staat om een waardevol samenwerkingsverband te creëren dat gemotiveerd aan de slag gaat met de gezamenlijke opgave.

Heb je vragen over deze training? Dan kun je contact met ons opnemen via 035 20 04 908 of info@bestuursacademie.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.