Advertentie

Scepsis over schrappen ‘100.000-plus’ eis

Het loslaten van het getalscriterium van minimaal 100.000 inwoners voor gemeenten is met opluchting, maar ook met de nodige scepsis ontvangen. Dat bleek maandag op de VNG-bestuurdersdag in Lelystad.

19 maart 2013

Het schrappen van het getalscriterium van minimaal 100.000 inwoners voor gemeenten door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) is in gemeenteland met opluchting, maar ook met de nodige argwaan ontvangen.

Financiële risico’s

‘De ene week zegt de minister dit, en de andere week zegt hij weer wat anders’, aldus een van de sceptici op de VNG-bestuurdersdag maandag in Lelystad. Het gaat er de minister om dat gemeenten hun taken, verantwoordelijkheden en financiële risico’s aankunnen. Als ze dat vanuit de inhoud kunnen aantonen en onderbouwen, is opschaling tot minimaal 100.000 inwoners niet nodig, zo benadrukte Plasterk maandag.


Knoop doorhakken

‘We hebben ook niet de intentie om fusies van bovenaf op te leggen’, aldus de minister. Bij gemeenten die er echter na jarenlang soebatten onderling niet uitkomen, is dat anders. Zoals eerder aangekondigd krijgen provincies dan een regierol. ‘De knoop moet een keer worden doorgehakt.’ Zo gaat de provincie Noord-Holland op verzoek van Plasterk de minister voor 1 oktober adviseren over de bestuurlijke toekomst van gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek.


Schaalgrootte is een must

Ook bij de samenwerkingsverbanden die per 1 januari 2014 operationeel moeten zijn voor in ieder geval de decentralisaties jeugdzorg en werk, is het getalscriterium van de baan, zo werd maandag duidelijk. Een zekere schaalgrootte is echter wel een must, om bijvoorbeeld gezamenlijk dure (jeugdzorg)voorzieningen te kunnen inkopen. ‘De vraag blijft of samenwerking uiteindelijk wel voldoende is’, stelde Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal bestuur en koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) dan ook in een van de deelsessies van de bestuurdersdag. Plasterk hoopt en verwacht dat de decentralisaties gemeenten uiteindelijk in elkaars armen zullen drijven.


Democratische legitimiteit

De door het kabinet voor de decentralisaties geëiste niet vrijblijvende gemeentelijke samenwerking, moet in gemeenschappelijke regelingen worden vastgelegd. Grote zorgen leven er in gemeenteland over het gebrek aan democratische legitimiteit van die gemeenschappelijke regelingen. Vooral raadsleden zullen er straks op worden aangesproken als bijvoorbeeld zorgvoorzieningen verdwijnen of versoberen als alle taken naar gemeenten zijn gedecentraliseerd. ‘De betrokkenheid van raadsleden is vaak klein. We worstelen hiermee’, aldus een bezorgde burgemeester.


Ontspringen herindelingsdans

Burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal leek zich te ergeren over de opluchting bij velen over het ‘relativeren van het getalscriterium’, waardoor veel gemeenten menen de herindelingsdans te kunnen ontspringen. ‘We moeten kijken naar wat het beste is voor de burger in plaats van naar wat het beste is voor ons als bestuurders.’ Buitendijk en Jorritsma beaamden dat en stelden dat het noodzakelijk is dat gemeenten in de spiegel blijven kijken. Jorritsma: ‘Als je op zo’n beetje alle terreinen met anderen moet samenwerken, is het dan wel zo belangrijk dat een gemeente zelfstandig blijft? Een fusie kan soms het enige onontkoombare antwoord zijn.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

de gebeten hond / netto betaler
Als exemplaar van de laatste onbeschermde diersoort in ons land roep ik om hulp en uitleg.

Ik krijg al tig jaren herindelingen door de strot geduwd waarbij ik als resultaat steeds minder voorzieningen, hogere lasten en een onbereikbaar bestuur krijg. Maar met als compensatie: meer bestuurskracht.

Kan iemand mij eens uitleggen wat dat dan is, hoe ik het kan meten en wat ik daarvan dan merk ? Of is het gewoon een kul-argument om lekker door te gaan met bestuurlijk rotzooi trappen ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf vanm Toetellaere / Herder BD
Ach dit is DE geloofsbelijdenis van de linkse kerk:

roept U maar, dat is het halve werk.

Jammer dat men één ding vergeet:

dat het object toevallig kiezer heet.

Misschien iets voor U, waarde heer Plasterk!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De kiezer is alleen maar gebaat bij kwalitatief betere besluitvorming en lagere Overheidskosten. Dus gewoon doorgaan met fuseren, maar wel vanuit een top down benadering. Hoe zou het eigenlijk met de reorganisatie bij het Rijk zelf staan?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dick Kaas / ex wethouder, informaticus
Ik hoor argumenten voor en tegen opschaling; over democratische legitimiteit; efficiency en nog veel meer.

Waar blijft een overzicht van de voor- en nadelen? Was het erg voor democratische legitimiteit toen uitvoering van huisvuil ophalen naar private partijen ging? Zijn raadsleden bij opschaling nog wel aanspreekbaar? Kunnen ze nog wel kennis hebben van wat er aan de hand is? Goedkoper? of ruilen we raadsleden en bestuurders in voor (niet aanspreekbare) ambtenaren. Past opschaling (en logge centrale -directie-) wel in een netwerksamenleving. Misschien komen we wel tot de conclusie dat je voor sommige zaken kleinschalig en voor andere grootschalig moet denken. Durven onze bestuurders de 'macht' wel laagdrempelig neer te leggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie