Advertentie

Bellingwedde en Vlagtwedde fuseren tot Westerwolde

Westerwolde moet per januari 2016 als nieuwe gemeente het licht zien. Dit is althans het plan van de colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde.

26 september 2013

Bellingwedde en Vlagtwedde willen per januari 2016 opgaan in een nieuwe gemeente: Westerwolde. Hiermee wordt de gewenste kleinschaligheid behouden, terwijl de gemeente robuust genoeg is om toekomstige opgaven aan te kunnen.

Grotere schaal

Dit stellen de beide colleges in hun principebesluit tot herindeling. Naast fusie willen beide gemeenten op een groot aantal terreinen intensief en niet-vrijblijvend samenwerken op een grotere schaal.


Ingrijpen

Dit collegebesluit druist in tegen het advies van de visitatiecommissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’. Die adviseerde eerder dit jaar om Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal en een deel van Oldambt in één nieuwe gemeente te laten opgaan. Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben alle gemeenten in de provincie tot begin december de ruimte gegeven om naar andere fusiepartners te zoeken. Dan moeten er principebesluiten liggen van de gemeenteraden. Als de alternatieve herindelingsvoorstellen onvoldoende robuust en toekomstbestendig zijn, grijpt de provincie in.


Herindelingsvarianten

De colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde zijn ervan overtuigd dat een fusie tussen beide gemeenten de gevraagde kracht en robuustheid biedt. De twee gemeenten hebben de afgelopen maanden diverse herindelingsvarianten onder de loep genomen. Bij doorrekening van de verschillende herindelingsscenario’s is de variant Bellingwedde/Vlagtwedde als meest optimale naar voren gekomen, kijkend naar de combinatie formatie, lasten en inkomsten. Herindeling van deze twee gemeenten is ook ‘logisch en voor de hand liggend omdat Bellingwedde en Vlagtwedde cultuurhistorisch en landschappelijk krachtig met elkaar verbonden zijn’, aldus het raadsvoorstel.

Draagvlak

Een herindeling van Bellingwedde en Vlagtwedde kan volgens beide colleges rekenen op voldoende bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Tegelijkertijd is er het besef dat voor een aantal taken een bredere samenwerking nodig is, zoals de decentralisaties jeugd, werk en langdurige zorg. Op deze en andere terreinen zal met andere gemeenten worden samengewerkt.


Keurmerk

De nieuwe fusiegemeente Westerwolde wil zich gaan profileren als Cittaslow-gemeente. Kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners) kunnen dit internationaal keurmerk krijgen als ze zich onderscheiden op leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit.


Tempo

De beide gemeenten willen vaart zetten achter de fusie. Als het aan beide colleges ligt ziet Westerwolde al op 1 januari 2016 het licht. GS willen dat de provincie op uiterlijk 1 januari 2018 nog zes in plaats van de huidige 23 gemeenten telt.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Liever vandaag nog dan morgen
Eindelijk eens een dapper besluit!!

Ik ken Westerwolde als een prachtig gebied, waar het prima vertoeven is. Nu moeten de gemeenteraden ook maar eens heel snel kleur bekennen. Verder mag de provincie blij zijn dat er een concreet initiatief is. En hou aub op met het onzinnig gepapegaai over robuustheid en toekomstbestendigheid. Dit zijn nietszeggende kreten!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kees
Wederom een besluit van bestuurders die niet in staat zijn om over hun eigen schaduw heen te kijken. De genoemde argumente zijn alle valide, maar dat zegt niets over de schaalgrootte van een gemeente. 5 gemeenten in de provincie Groningen is het maximum.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie