Advertentie

Raadsvragen? Eerst 18.000 euro betalen

Gemeenteraden laten betalen voor beantwoording van raadsvragen is ‘volkomen ridicuul.’ Dat stelt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga. ‘Dit is zo fout als het maar zijn kan', stelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans.

08 augustus 2020
financien---stapeltjes-geld.jpg

Als gemeenteraad moeten betalen voor beantwoording van raadsvragen is ‘volkomen ridicuul.’ Dat stelt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga. ‘De gemeenteraad heeft recht op alle informatie die nodig is.’ ‘Het is een vernietigbaar besluit’, stelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans resoluut. ‘Dit is zo fout als het maar zijn kan.’

Openbaar belang

De enige grond om te weigeren antwoorden op raadsvragen te geven, en daar ook geen capaciteit en middelen voor vrij te maken, is als het openbaar belang in het geding is, stellen beiden. En dat is alleen in heel uitzonderlijke gevallen, verduidelijkt Voermans, ‘nooit alleen om reden van een louter financieel belang.’ Dat beaamt Elzinga.

 

Inhuur derden

Elzinga en Voermans reageren daarmee desgevraagd op een kwestie in Opmeer. De raadsfractie van DSV had vragen gesteld over de inhuur van derden. Gedetailleerde vragen, stelde het college in zijn raadsvoorstel, waarin het de raad vraagt 18.000 euro vanuit de algemene reserve ter beschikking te stellen, als de raad antwoord op die vragen wil.

 

18.000 euro

‘Met de huidige ambtelijke capaciteit is het beantwoorden van de gestelde vragen niet mogelijk’, aldus het college in zijn raadsvoorstel. Beantwoording kost naar schatting 160 uur à 90 euro per uur (‘een minimumtarief van een externe’, aldus het raadsvoorstel); totaal 18.000 euro. Vragen over externe inhuur moeten dus worden beantwoord door een externe. De raad heeft niet met het collegevoorstel ingestemd.

 

Schoffering

‘Het is een schoffering van de raad. Als raadslid moet je je controlerende taak kunnen uitoefenen’, stelt DSV-fractievoorzitter Mario Appelman. ‘Als onze vragen niet worden beantwoord, komt onze democratische taakuitoefening in de knel. Het is absurd dat het college überhaupt geld vraagt voor de beantwoording van raadsvragen.’  

 

Informatierecht

De Opmeerse griffier Mark Versteeg vindt het een slechte ontwikkeling, voor de hele raad, dat het college op deze manier drempels opwerpt. ‘Door geld te vragen voor de beantwoording van raadsvragen wordt het informatierecht van de raad ingeperkt. Het gaat nu toevallig om raadsvragen van DSV, maar het kan elk raadslid treffen.’ Wat hem betreft moet het college gewoon leveren. En ja, de gemeente heeft een capaciteitstekort, maar dan moet er anders worden geprioriteerd. ‘Raadsvragen moeten worden beantwoord, daarin is de Gemeentewet duidelijk. Dan moet een verordening maar later worden gemaakt.’

 

Onvoorwaardelijk recht

Voor Voermans is het simpel: de gang van zaken is in strijd met de Gemeentewet. ‘Ieder lid van de raad kan het college mondelinge en schriftelijke vragen stellen. Dat is een onvoorwaardelijk recht’, aldus Voermans, daarbij verwijzend naar artikel 155 van de Gemeentewet. ‘Dan is er nog artikel 169 van de Gemeentewet dat bepaalt dat het college alle informatie moet geven aan de raad die hij nodig heeft.’

 

Vernietiging raadsbesluit

Het advies van Voerman aan Appelman is om een brief te schrijven aan Gedeputeerde Staten, die de brief vervolgens doorsturen naar de regering, om het raadsbesluit ter vernietiging (art. 268 Gemeentewet) voor te leggen. ‘De zaak wordt dan inhoudelijk behandeld door de rechters van de Raad van State’, aldus Voermans. Elzinga ontraadt een gang naar de rechter. ‘Dat is een verliesronde.’ Hij adviseert een extern adviseur te vragen zijn licht op de zaak te laten schijnen. ‘Die zal het college wijzen dat het op de verkeerde weg zit. Dan komt het college wel tot inkeer.’

 

Geen schoonheidsprijs

Zover hoeft het wat burgemeester Gertjan Nijpels van Opmeer betreft allemaal niet te komen. ‘De vragen waren zo detaillistisch en moesten binnen 30 dagen worden beantwoord dat we, vanwege een krappe bezetting, niet anders konden dan daar een externe op te zetten. Daarvoor moest de raad geld vrijmaken.’ De raad is daar zoals gezegd niet mee akkoord gegaan, en dus bleven de vragen onbeantwoord. Inmiddels wordt gewerkt aan een compromisvoorstel waarbij op een hoger abstractieniveau de kern van de vragen door de eigen medewerkers kunnen worden beantwoord, zonder dat er een enorme tijdsdruk op zit, aldus Nijpels. Het streven is om de antwoorden voor de begrotingsbehandeling te leveren. ‘Het verdient geen schoonheidsprijs, maar het is van belang dat betrokkenen elkaar hierin vinden.’  

 

Prijskaartje

Nijpels erkent het belang van de controlerende taak van de raad, maar er zit ook een andere kant aan de medaille benadrukt hij. ‘De raad moet zich ervan vergewissen dat er een capaciteitsprobleem is.’ Hij durft er dan ook zijn hand niet voor in het vuur te steken dat er nooit meer aan de raad geld wordt gevraagd voor de beantwoording van raadsvragen. ‘De raad mag morgen vragen hoeveel kuub zand we waar hebben gestort, en wie dat heeft gedaan, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan. De raad moet in zo'n geval accepteren dat we met onze krappe bezetting een derde moeten inhuren om dergelijke vragen op microniveau te beantwoorden.’      

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk Donkers / medewerker
Natuurljk heeft de raad recht op alle informatie die zij nodig heeft voor haar controlerende taak.

Maar dit is ook wel een regelrechte acte van erg veel onvermogen voor het bestuur van de gemeente Opmeer.

De gemeente is duidelijk niet in control. Een gemeente hoort natuurlijk zelf een actueel overzicht bij te houden van (oa) het personeel en het ingehuurde oersoneel en de bijbehorende kosten. Is toch een onderdeel van de normale verslaggeving aan de raad. Kennelijk weet het college zelf niet hoeveel geld ze waaraan uitgeeft.

Buitengewoon zorgelijk voor de inwoners van Opmeer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Aan de andere kant: de raadsleden moeten zich tot hoofdlijnen beperken en niet zulke gedetailleerde vragen stellen. Sommige raadsleden doen aan vragenterreur, louter uit balsturigheid. Dat kost de lokale belastingbetaler handen vol geld. Die zit echt niet op dit gedrag te wachten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alexander / ambtenaar
Waarom zouden de raadsleden zich moeten beperken tot uitsluitend hoofdlijnen. Juist in de kleine dingen zit vaak het venijn. De belastingbetaler zit niet op dat gedrag te wachten? Ik, als belastingbetaler, zou wensen dat een raad zich goed ingraaft, goed zijn controletaken doet. De raad is geen crèche !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin / Jur. medewerker
Als het beantwoorden van vragen enorm veel tijd kost, is het begrijpelijk dat de ambtelijke capaciteit hierdoor uitgebreid moet worden. Maar dan moet het college dát zeggen: er moet geld komen vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit, waardoor er bepaalde taken niet uitgevoerd kunnen worden. Niet: uw raad moet geld beschikbaar stellen om raadsvragen beantwoord te krijgen. Beetje rare communicatie van het college.En: 160 uur om raadsvragen te beantwoorden? Hoeveel vragen heeft die raad wel niet gesteld? Misschien moet ze zich zelf eens een beetje beperken daarin. Als je zo gigantisch veel vragen stelt, dan is het toch logisch dat je de ambtelijke dienst daarmee enorm veel werk bezorgd, zodat ze andere taken niet uit kunnen voeren?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Alexander. Nooit van het dualisme gehoord zeker?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Donkers / medewerker
@ Jan

Flauwe opmerking Jan. Natuurlijk heeft iedereen van dualisme gehoord. Maar dualisme wil natuurlijk niet zeggen dat de raad sommige vragen niet zou mogen stellen of dat een raadslid zich alleeen mag beperken tot "hoofdlijnen" (wie maakt uit wat dat zijn?). Het is het raadslid zelf die uitmaakt of een vraag van belang is of niet. Dat heeft helemaal niets met dualisme te maken.

Ik zou bijna zeggen: Nooit van democratische controle van de macht gehoord?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Raadsvragen beantwoorden kost tijd en dus geld. Het college had dit niet zo moeten doen. Gewoon de vragen beantwoorden. De extra kosten zorgen voor een overschrijding vh begrotingdbudgrt. Die verantwoordelijkheid neem als college. In de jaarrekening is het bijdrage aan het tekort/resultaat. Wil de raad die rekening daarom niet goedkeuren? Dan start ze maar een indemniteitsprocedure. Echte probleem is natuurlijk dat sommige raadsleden de controlerende taak vd raad als vrijbrief zien om op vreselijk vervelende manier hun punt proberen te maken.Jammer dat de vragen niet gepubliceerd zijn. Hadden we kunnen zien om wat voor belangwekkende democratische kwestie het gaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Raadsvragen beantwoorden kost tijd, dus geld. Iedere simpele ziel kan dit bedenken, alhoewel raadsleden het nog wel eens vergeten..

De hoogleraren geven aan dat er eigenlijk geen redenen zijn die middelen niet vrij te maken. De gemeenteraad gaat over de financiën, dus het college vraagt die middelen vrij te maken. De gemeenteraad weigert dit. Een vernietigbaar besluit, aldus de hoogleraren....De gemeenteraad vindt dat het college maar andere prioriteiten moet stellen. Driemaal raden wie het eerste klaagt als die inwoner langer op zijn uitkering of vergunning moet wachten of als de deadline van het beleid of die verordening niet gehaald wordt...Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
paul menting
De vragen zelf staan op de facebook

pagina van DSV Opmeer
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie