bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Knelpunten bibliotheken bij gegevenslevering

Onderzoek naar bibliotheken in gecombineerde instellingen.

29 juli 2022

Bibliotheken delen niet alleen in toenemende mate huisvesting met andere instellingen, ze vormen ook steeds vaker één organisatie met andere instellingen. Deze bibliotheken in zogenaamde gecombineerde instellingen hebben om verschillende redenen moeite met het leveren van gegevens in het kader van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Voor zaken als bezoekers, activiteiten, personeel, en financiën kan het lastig zijn de cijfers voor de bibliotheekfunctie uit te splitsen van andere onderdelen van de organisatie die niet onder de Wsob vallen.

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek maakte Atlas Research door middel van focusgroepen met vertegenwoordigers van (bibliotheken in) gecombineerde instellingen en POI’s inzichtelijk wat de knelpunten zijn bij het invullen van de Wsob vragenlijsten. Gecombineerde instellingen herkennen zich onvoldoende in de Wsob vragenlijsten, en lopen tegen praktische zaken aan bij het maken van uitsplitsingen voor de bibliotheekfunctie. Uit een serie interviews met onder andere het CBS, het ministerie van OCW, de VNG, en VOB werd duidelijk wat de informatiebehoefte van verschillende stakeholders is. Het CBS en OCW hebben behoefte aan gegevens die specifiek betrekking hebben op de bibliotheekfunctie, en niet zozeer aan gegevens van de gehele gecombineerde instelling. VNG en VOB zien juist wel waarde in totaalcijfers. De inzichten uit de interviews leidde tot een reeks aanbevelingen om het invullen van de Wsob vragenlijsten voor gecombineerde instellingen aan te passen, waaronder het bieden van de optie om in sommige gevallen naast een uitsplitsing ook totaalcijfers van de organisatie aan te geven. De voorgestelde aanpassingen in de vragenlijsten hebben de onderzoekers getoetst onder een aantal bibliotheken in gecombineerde instellingen.

Hoewel de informatie die we hebben opgehaald veel inzichten biedt, kunnen deze nog niet direct leiden tot eenduidige aanpassingen in de Wsob vragenlijsten. De voorgestelde aanpassingen zullen voor een deel van de (bibliotheken in) gecombineerde instellingen werkbaar en mogelijk een uitkomst zijn, maar voor een deel ook niet. Dat is terug te voeren op de enorme diversiteit aan gecombineerde instellingen en de mate van integratie van de verschillende functies in die instellingen.

Download het uitgebreide rapport hier.

Foto auteurs

Contact
 

Nadine van den Berg
Onderzoeker
vandenberg@atlasresearch.nl                       

Nancy Blaker
Senior onderzoeker
blaker@atlasresearch.nl
     

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.