bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

De waarde van de kleine uurtjes

Omvang en waarde van de nachtcultuur in Amsterdam.

05 juli 2021

In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzocht Atlas Research de Amsterdamse nachtcultuur van 2019. Het doel van dit onderzoek was het afbakenen van het concept nachtcultuur, het aanbod en bezoek van de nachtcultuur in kaart brengen, en de waarde van de nachtcultuur inschatten voor de stad.

De Amsterdamse nachtcultuur bestaat uit alle kunst en cultuur die tussen 22:00 en 6:00 wordt aangeboden, waaronder bijvoorbeeld nachtclubs en muziekpodia, en de ontmoetingsplaatsen die voornamelijk een sociale rol vervullen in het nachtleven, waaronder cafés en bars. Met deze definitie zijn 541 nachtvenues geteld, waarvan ruim de helft in het centrum gevestigd is. Verder telt Amsterdam 85 festivals en evenementen die verbonden zijn met de nachtcultuur, die voornamelijk elektronische dancemuziek op het programma hebben staan. Naar schatting kwamen in 2019 1,5 miljoen bezoekers naar Amsterdam voor de nachtcultuur.

De nachtcultuur heeft een economische waarde voor Amsterdam, bijvoorbeeld door de jaarlijkse welvaartswinst als gevolg van bestedingen van nachtcultuurbezoekers van buiten de stad (€63 miljoen), of de ruim 5 duizend arbeidsplaatsen die de nachtvenues verzorgen. Verder wordt de jaarlijkse gebruikswaarde, de meerwaarde die mensen hechten aan hun bezoek, geschat op ruim €22 miljoen. De optiewaarde, de bereidheid om meer te betalen voor een woning bij culturele voorzieningen in de buurt, is geschat op €22,9 miljoen per jaar. Als laatste heeft de nachtcultuur ook een sociale waarde, die bijvoorbeeld bestaat uit het bieden van een plek waar ideeën en creativiteit uitgewisseld en ontwikkeld kunnen worden, en waar bezoekers hun identiteit kunnen ontdekken, vormen, en uiten.

Download het rapport hier.

Joost & Nancy

Joost Poort                                                             Nancy Blaker
Associate senior onderzoeker                           Senior onderzoeker
poort@atlasresearch.nl                                 blaker@atlasresearch.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.