Advertentie

Bloemendaal betaalt eigenaren Elswoutshoek 7,5 ton

De gemeente Bloemendaal heeft de eigenaren van landgoed Elswoutshoek een afkoopsom van 750.000 euro betaald, omdat de gemeente hen jarenlang heeft tegengewerkt. Het bedrag werd bekend toen de accountant erop stond dat het in de jaarrekening moest. De afkoopsom was deel van een geheime deal, waarover de gemeenteraad in beslotenheid vergaderde en stemde. Burgemeester doet aangifte van het lekken van de stemverhouding.

15 juli 2021
Geheimhouding-shutterstock-1304544550.jpg

De gemeente Bloemendaal heeft de eigenaren van landgoed Elswoutshoek een afkoopsom van 750.000 euro betaald, omdat de gemeente hen jarenlang heeft tegengewerkt. Het bedrag werd bekend toen de accountant erop stond dat het in de jaarrekening moest. De afkoopsom was deel van een geheime deal, waarover de gemeenteraad in beslotenheid vergaderde en stemde. Burgemeester doet aangifte van het lekken van de stemverhouding.

Drama
De kwestie-Elswoutshoek houdt de gemoederen in de gemeente Bloemendaal al jarenlang bezig, al sinds koop van het landgoed door de gebroeders Rob en Hans Slewe in 2009. De broers wilden het verwaarloosde landgoed opknappen en er wat bijbouwen, maar de gemeente Bloemendaal vond dat de landgoederen intact moesten blijven, zoals ze waren. Het geschil leidde tot een drama dat twee wethouders en twee burgemeesters de kop kostte en het raadslid Marielys Roos een veroordeling voor het schenden van het ambtsgeheim. Die zaak is nog niet ten einde, want Roos gaat in cassatie.

 

Mediator

In samenwerking met het Haarlems Dagblad bracht ReportersNL deze week naar buiten dat er een deal is gesloten tussen de gemeente Bloemendaal en de gebroeders Slewe, nadat zij op bevel van de rechter met een mediator om de tafel zijn gaan zitten. Over het bedrag in die deal mochten zowel de Slewes als de gemeente niets naar buiten brengen, maar dat was gerekend buiten accountant Baker Tilly die de gemeentelijke jaarrekening moest goedkeuren en dat zonder de vermelding van het bedrag niet wilde doen. Het bleek dat Rob Slewe drie ton schadevergoeding ontving en Hans Slewe 4,5 ton.

 

Geheimhouding

In de uitzending van ReportersNL zei Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht, dat geheimhouding bestaat voor tijdelijke zaken, zoals dat je niet bekend wilt maken wat het maximale budget is voor een bouwproject. ‘Na de aanbesteding kan het naar buiten. Je houdt iets geheim onder afgebakende voorwaarden’, aldus Peters die het moeilijk te begrijpen vindt waarom de deal met de Slewes geheim blijft. ‘Er moet wettelijke grond voor zijn. Het mag niet zomaar. Anders gaat iemand er toch wel over aan de bel trekken.’

 

Gezichtsverlies

Het lijkt erop dat de gemeente niet met de billen bloot wil, nu er zoveel geld mee is gemoeid. Peters herkent dat wel, want ‘dat is vaker een motief om dossiers geheim te houden’. ‘Maar gezichtsverlies is geen terechte grond om iets geheim te houden. Het zou onverstandig zijn als dat de reden is, het wordt linksom of rechtsom ooit bekend. Het moet landen in de boekhouding en in gemeente zoals Bloemendaal blijft zoiets niet geheim.’ Dat is het dus ook niet gebleven. Toch doet burgemeester Elbert Roest aangifte van lekken, namelijk over de stemverhouding in de raad over de deal. PvdA en Liberaal Bloemendaal zouden tegen hebben gestemd. Die verhouding had geheim moeten blijven.

 

Besloten

John Bijl, directeur van het Periklesinstituut, snapt niet hoe die vergadering is verlopen. ‘Deze was besloten, maar je mag niet over de jaarrekening vergaderen in beslotenheid. Ik vraag me af of de geheimhouding op die stukken in die vergadering wel klopt.’ De voorzitter kondigde aan dat deze vergadering besloten zou zijn, evenals de stemming. ‘Maar zonder argumenten dat het besloten moest worden. Dat kan wel, maar is niet netjes.’ Het is een paradox in de wet: als hoogste orgaan hoef je niet te motiveren waarom je de vergadering besloten houdt. ‘Dit is wel gelimiteerd in Wob-artikel 10, maar je kunt nooit controleren of de juiste motieven zijn gebruikt voor beslotenheid. Het kan niet omdat je het niet leuk vindt en je moet wel naar eer en geweten handelen, al gebeurt dat niet altijd.’

Precedentschepping
Of een dergelijke ‘geheime’ deal wel kan hangt volgens Bijl af van hoe deze is opgeschreven. ‘Ik kan me voorstellen dat je die deal in vertrouwen sluit en details van de overeenkomst niet openbaar wilt maken. En je kent de politieke consequenties niet. Een precedentschepping kan ook reden zijn om details niet openbaar te maken. Maar daar gaat de raad zelf over. Geld is niet de enige reden om iets niet openbaar te maken. Als het kan leiden tot milieuschade hoef je het ook niet openbaar te maken. Maar het ging hier vooral om het bouwen van een paardenbak.’ Volgens Klaartje Peters is ‘gezichtsverlies’ geen grond voor geheimhouding. Zou de deal dus alsnog openbaar moeten worden?

Sukkels
Bijl vraagt zich af hoe je erachter komt dat de grond voor geheimhouding niet goed is. ‘Die grond moet de gemeenteraad weten, want zij moet deze bekrachtigen. Het zijn domme sukkels als ze dat doen als ze die grond niet weten.’ De wet gaat ervan uit dat de gemeenteraad weet onder welke gronden een gemeenteraad geheimhouding kan opleggen. ‘Als het college graag geheimhouding wil, omdat het zo ingewikkeld en politieke heftige materie is, dan moet de gemeenteraad zeggen: dat is geen goede geheimhoudingsgrond. De griffier of burgemeester moet dat tegenhouden. Anders is het net zoiets als wanneer je een stuk krijgt dat zegt: er komt een busbaan door het dorpscentrum, omdat we daar zin in hebben. Maar hoe je het ook wendt of keert: je mag die grond geheim houden.’

Stemming
Dat de stemming niet openbaar mag zijn vindt Bijl eigenlijk moeilijker en dat hangt volgens hem af van de verhouding met de jaarrekening. ‘Dat de accountant het bedrag bekend heeft gemaakt lijkt me een duidelijke zaak. Dat vraagt de Wob ook en dat zijn algemene beginselen van het openbaar bestuur.’
Verder vindt hij dat je in een democratie niet bang moet zijn dat de stemverhouding naar buiten komt. ‘Als je besloten vergadert mag je wel de uitslag van de stemming bekendmaken, maar er is geen uitspraak of dat ook inclusief de stemverhouding is.’

'Op gebruikelijke wijze'
De raad mag dus zelf bepalen of ook de stemverhouding wordt vrijgegeven. ‘De wet zegt wel dat de besluitenlijst ‘op gebruikelijke wijze’ openbaar moet worden gemaakt. Of een rechter vindt dat dit betekent dat dit inclusief stemverhouding is, omdat dat ook ‘gebruikelijk’ is, durf ik niet te zeggen.’ De raad kan wel besluiten om de behandeling (argumentatie) besloten te houden ‘om hen te beschermen’. ‘Ik kan me wel wat voorstellen bij dat argument, maar vindt dus ook dat een democratie er tegen moet kunnen dat er mensen zijn die ergens tegen stemmen.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / ambtenaar
Hulde voor de accountant!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
En Roosje moet dan als enige met fatsoen bij deze beerput hangen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Metselaar / oud-raadslid Bloemendaal
Het initiatief om de familie S. te schaden kwam van de raad zelf. Geadviseerd door drie advocatenkantoren ontraadde de wethouder het initiatiefvoorstel van de raad om een bouwrecht ontnemen. Zelf waarschuwde ik voor een schadevergoeding van 1 miljoen euro. Het zijn geen sukkels die dit geheim willen houden, want dan moeten de raadsleden van de toenmalige coalitie toegeven dat de wethouder en een raadslid, die om die reden zijn weggewerkt uit de coalitie, gelijk hadden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Als deze informatie juist is, is deze gemeente rijp voor nader onderzoek door de Provincie en/of BiZa. Het raadslid dat deze zaak in feite aanhangig maakte hoort subiet te worden vrijgesproken (was zoals sommigen reeds vermoedden gewoon de klokkenluider).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Hulde voor deze accountant die lak heeft aan de 'onder de pet houden' mentaliteit van politici.Dat transparante verantwoording is verkracht door een beroep op geheimhouding te doen, is zeer verontrustend.Het wordt een trend in Nederland om je iets te kunnen herinneren, niet bij stil te staan en onder de pet te houden. Dat tast de rechtsstaat aan.Dat geeft rechtse populisten straks alle ruimte om hetzelfde te doen. Polen en Hongarije zijn geen eendagsvliegen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
De familie Slewe is helemaal nooit geschaad door de gemeente. Ze hebben zichzelf geschaad. Kort en goed: ze hebben een landgoed gekocht zonder het bestemmingsplan goed te raadplegen en dachten door ambtenaren en bestuurders zwaar onder druk te zetten hun zin wel te krijgen. Dat lukte niet, waarna ze een zwaar verbaal en schriftelijk offensief begonnen, voornamelijk via social media en enige bevriende journalisten van een plaatselijk weekblad en van het Haarlems Dagblad (die daar inmiddels vertrokken zijn). Om van het voortdurende gezeur af te zijn betaalt de gemeente nu 7,5 ton na overigens allerlei vergunningen te hebben verleend, o.a. voor een paardenbak, een vleugel aan de met vergunning samengevoegde dienstwoningen en de bouw van een zomerhuis. Van die vergunningen is overigens tot nu toe nooit gebruik gemaakt. Het landgoed verkeert nog steeds in een verloederde toestand. Alleen het hoofdgebouw is opgeknapt en mag ook nog eens in tweeën gedeeld worden (wat bij andere grote woongebouwen niet meer mag in de gemeente Bloemendaal). Waarom die overeenkomst geheim moest blijven, blijft een raadsel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
L. van Duijn
Dit is wel heel kort door de bocht hoor Jan. In Bloemendaal heerste al jarenlang een bestuurscultuur waarbij voor vriendjes van de politici van alles mogelijk was en voor anderen niet. De gebroeders Slewe behoorden niet tot de kliek van geprivilegieerden en kregen de door hen gevraagde vergunningen niet. Gewoon een klassiek geval van machtsmisbruik. Dat blijkt ook wel weer uit het feit dat er alles aan is gedaan om dit onder de pet te houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Louis. Ook de andere landgoedeigenaren moeten zich aan het bestemmingsplan houden. Hoe kom je erbij dat dit niet zo is? Omdat de familie Slewe en raadslid Roos dat beweren? Ze beweren zoveel. Ik noemde gewoon de feiten, die iedereen kan halen uit de officiële gemeentelijke publicaties en ook met eigen ogen kan zien. Dus niks kort door de bocht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Jan. Als de desbetreffende eigenaar niet zou zijn geschaad door de gemeente is de schadevergoeding van E 750.000 (!) volstrekt overbodig. Hoezo is hier niets misgegaan bij de gemeente Bloemendaal?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie