Advertentie

Geen integriteitsonderzoek naar oud-stadsdeelvoorzitter

Er komt geen onderzoek naar een oud-stadsdeelvoorzitter die adviseur werd bij een ontwikkelaar van een groot project in hetzelfde stadsdeel.

22 december 2022
draaideur_shutterstock
Shutterstock

Het college van Amsterdam ziet geen reden tot integriteitsonderzoek naar een stadsdeelvoorzitter die een jaar na zijn vertrek adviseur van een projectontwikkelaar met belangen in dat stadsdeel werd.

Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Gemeente Meierijstad
Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Zorgmakelaar Jeugdhulp Gecertificeerde Instellingen

JS Consultancy
Zorgmakelaar Jeugdhulp Gecertificeerde Instellingen

Schade

Om tot dat besluit te komen trok het college meer dan een jaar uit. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren stelde haar schriftelijke vragen al op 2 december 2021. Haar vragen kwamen voort uit de grote zorgen die de partij zich maakt over de schade die een dergelijke overstap kan toebrengen aan het vertrouwen in de politiek. In 2019 ging de oud-stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West (Achmed Baâdoud, tussen 2010-2018) werken als adviseur voor projectontwikkelaar MRP Development dat het ontwikkelrecht heeft voor een hotel op de locatie van theater De Meervaart. Dat nieuws kwam een dag na de behandeling van dit lokaal explosieve dossier in de gemeenteraad. Ook ging de oud-stadsdeelvoorzitter aan de slag als strategisch adviseur voor winkelcentrum Osdorp.

Gedragscode

Bloemberg-Issa wil weten wat de gemeenteregels zijn voor het omgaan met kennis en contacten van de gemeente na het verlaten van het politieke ambt of het beëindigen van een dienstverband bij de gemeente. Op de vraag of het college het wenselijk acht dat een stadsdeelbestuurder, een politiek ambtsdrager of ambtenaar met relevante dossierkennis na zijn politieke of ambtelijke loopbaan in Amsterdam gaat werken bij projecten waar deze persoon voorheen politiek verantwoordelijk of werkzaam voor was vanuit de gemeente, verwijst het college naar de gedragscode voor collegeleden die nu wordt aangepast. ‘Daarin wordt de afkoelingsperiode en de draaideurregeling verlengd naar twee jaar.’

Exitgesprek

Dat houdt in dat het voormalige collegelid twee jaar geen werkzaamheden verricht voor of binnen de gemeente Amsterdam die betrekking hebben op onderwerpen die onderdeel uitmaakten van zijn/haar portefeuille. Voor ambtenaren bestaat de draaideurregeling al twee jaar. Zoals gezegd ziet het college geen reden voor integriteitsonderzoek naar de genoemde casus, maar het legt niet uit waarom niet. Wel wijst het college erop dat ook het exitgesprek met de vertrekkende bestuurder wordt ingevoerd. ‘Hierin wordt de afkoelingsperiode en draaideurregeling besproken en worden afspraken gemaakt voor eventueel noodzakelijke afstemming binnen die twee jaar.’ Het college laat ook weten geen informatie te hebben over meer van dergelijke cases. In de toekomst zullen de exitgesprekken en eventuele vervolggesprekken en afspraken worden vastgelegd.

Regels

Tot slot wil Bloemberg-Issa weten hoe vertrouwelijke informatie van de gemeente contractueel wordt beschermd. Collegeleden, ambtenaren en extern ingehuurde medewerkers moeten een VOG overleggen en extern ingehuurde medewerkers moeten de integriteitsverklaring en een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Politieke ambtsdragers leggen de eed af, evenals de ambtenaren, antwoordt het college. Verder staan in de gedragscode voor collegeleden regels over het omgaan met informatie, net als in de gedragscode voor ambtenaren, die ook van toepassing is voor extern ingehuurde medewerkers. De regels blijven van toepassing op de informatie na uitdiensttreding.

Verandering nodig

‘De antwoorden zijn kort, maar geven aan dat er verandering nodig is’, reageert Bloemberg-Issa op de repliek van het college. ‘Sterker nog, ze zijn tijdens het jaar dat ik op de antwoorden heb moeten wachten al begonnen met het wijzigen van het beleid.’ Achter de schermen heeft het PvdD-raadslid regelmatig gevraagd om de beantwoording van haar schriftelijke vragen. Ze heeft de antwoorden nu op de agenda van de commissie Algemene Zaken in januari gezet. ‘Ik wil daar onder andere vragen waarom ik zo lang heb moeten wachten op deze antwoorden.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Je kan bijzonder weinig met een gezworen gedragscode bij de rechter, het moet gewoon zwart op wit in de arbeidsovereenkomst dat je in zo´n situatie dan kan aanvoeren als een contractbreuk.
Advertentie