Advertentie
carrière / Nieuws

PvdD Amsterdam wil opheldering over vervolgfuncties

Een Amsterdamse stadsdeelvoorzitter die een jaar na zijn vertrek adviseur van een projectontwikkelaar met belangen in dat stadsdeel werd heeft bij de fractie van de Partij voor de Dieren tot grote zorgen geleid over de schade die dit kan geven aan het vertrouwen in de politiek. De partij wil weten wat de gemeenteregels zijn voor het omgaan met kennis en contacten van de gemeente na het verlaten van het politieke ambt of het beëindigen van een dienstverband bij de gemeente.

03 december 2021
Belangenverstrengeling-shutterstock-1398133601.jpg

Een Amsterdamse stadsdeelvoorzitter die een jaar na zijn vertrek adviseur van een projectontwikkelaar met belangen in dat stadsdeel werd heeft bij de fractie van de Partij voor de Dieren tot grote zorgen geleid over de schade die dit kan geven aan het vertrouwen in de politiek. De partij wil weten wat de gemeenteregels zijn voor het omgaan met kennis en contacten van de gemeente na het verlaten van het politieke ambt of het beëindigen van een dienstverband bij de gemeente.

Lobbyverbod
In schriftelijke vragen aan het college wijst raadslid Jennifer Bloemberg-Issa erop dat recent ‘terecht veel commotie is ontstaan over oud-bewindspersonen die aan de slag gaan als lobbyist op hun eigen beleidsterrein’. Ze vermeldt het feit dat oud-minister Cora van Nieuwenhuizen een lobbyverbod heeft gekregen en de komende twee jaar geen contact hebben mag hebben met ambtenaren van het ministerie. Ook verwijst ze naar de strengere regels die deze week kwamen om belangenverstrengeling en lobbyactiviteiten te voorkomen. Oud-bewindspersonen mogen voortaan niet meer lobbyen op het terrein waar ze bestuurlijk actief waren en ook niet op verwante beleidsterreinen waarmee diegene actieve bemoeienis had.

Explosief dossier
Vervolgens noemt Bloemberg-Issa het lokaal explosieve dossier van de verhuizing van theater De Meervaart in stadsdeel Nieuw-West en dat een dag na de behandeling in de gemeenteraad, op 16 juni 2021, het nieuws naar buiten kwam dat de voormalige stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West (Achmed Baâdoud, tussen 2010-2018) in 2019 is gaan werken als adviseur voor projectontwikkelaar MRP Development dat het ontwikkelrecht heeft voor een hotel op de locatie van De Meervaart. Ook ging hij aan de slag als strategisch adviseur voor winkelcentrum Osdorp, stipt het raadslid aan.

Projectontwikkelaar
Een bijgevoegde link verwijst naar een nieuwsbericht uit oktober 2016, waarin wordt gemeld dat er een realisatieovereenkomst is gesloten tussen de gemeente Amsterdam en MRP Development voor de ontwikkeling van het oude stadsdeelkantoorpand aan het Osdorpplein. De projectontwikkelaar gaat ook werken aan herontwikkeling van de westzijde van de Meervaart. ‘De komende periode zal MRP Development zich bezighouden met het uitwerken van een hotelbestemming op deze locatie in combinatie met een grootschalig leisure programma, winkels en horeca.’ Op de foto bij het bericht staat Baâdoud, destijds nog stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, achter twee directeuren van MRP.

Bescherming gemeentebelangen
Bloemberg-Issa wil weten of het college het wenselijk acht dat een stadsdeelbestuurder, politiek ambtsdrager of ambtenaar met relevante dossierkennis na zijn politieke of ambtelijke loopbaan in Amsterdam gaat werken bij projecten waar deze persoon voorheen politiek verantwoordelijk of werkzaam voor was vanuit de gemeente en of deze casus aanleiding is voor onderzoek door Bureau Integriteit. Ook wil ze weten of er meer gevallen bekend zijn van politieke ambtsdragers die een overstap maakten naar belanghebbende organisaties en wat het college met deze informatie doet. Verder vraagt ze naar de regels voor contacten met ambtenaren of politieke ambtsdragers na een politieke/ambtelijke loopbaan en de contractuele bescherming van vertrouwelijke informatie van de gemeente bij politieke ambtsdragers, ambtenaren en extern ingehuurde medewerkers.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie