Advertentie

Ambtenaar houdt niet van verandering

Democratische vernieuwingen lijken niet aan ambtenaren besteed. Niet-ambtenaren zijn vaker te porren voor veranderingen, zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

09 maart 2017

Bestuurlijke en/of democratische vernieuwingen lijken niet aan ambtenaren besteed. Een meerderheid is (dik) tevreden met het huidige democratische stelsel en wil onder meer geen gekozen burgemeester. Gemeenteambtenaren zijn ook het minst enthousiast over gemeentelijke referenda. Niet-ambtenaren zijn vaker te porren voor veranderingen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research. 

Voldoende

De tevredenheid over het functioneren van de democratie is over het algemeen redelijk, en onder ambtenaren nog net iets groter. Zes op de tien Nederlanders beoordelen de democratie als ruim voldoende tot uitmuntend, onder gemeenteambtenaren ligt dat percentage op 69 procent. Gemiddeld geven Nederlanders een 6,5; een op de vijf geeft een onvoldoende. zo blijkt uit het onderzoek. De vermeende kloof tussen burger en politiek is in dit onderzoek niet terug te vinden. ‘Over het systeem is men niet ontevreden. Er is wel cynisme en ontevredenheid over de politieke partijen en over de politici’, weet I&O-onderzoeker Peter Kanne.

Op de schop

Een meerderheid van de Nederlanders (52 procent) vindt dan ook niet dat het systeem rigoureus op de schop moet. Onder ambtenaren ligt dat percentage met 58 procent nog iets hoger. Ruim een op de drie (36 procent) Nederlanders vindt dat er wel meer of minder moet worden gesleuteld aan het politieke stelsel. Bijna een kwart (23 procent) vindt dat het stelsel moet worden aangevuld met andere democratische vormen, dertien procent wil het hele stelsel op de schop nemen.


Gekozen burgemeester

De meeste steun is er voor het burgerinitiatief (73 procent), gemeentelijke referenda (70 procent), invoering van een kiesdrempel om de versplintering in de Tweede Kamer tegen te gaan (59 procent) en de gekozen burgemeester (46 procent). Maar ook hier lopen de meningen van ambtenaren en niet-ambtenaren sterk uiteen. Nog geen een op de drie gemeenteambtenaren (30 procent) is voor de gekozen burgemeester en bijna de helft van de gemeenteambtenaren (47 procent) is tegen. Rijksambtenaren zien de gekozen burgemeester met 49 procent bovengemiddeld wel zitten. Daarnaast zijn gemeenteambtenaren negatiever over gemeentelijke referenda dan gemiddeld: 59 versus 70 procent is voor, 41 procent versus 27 procent ziet daar niets in. Rijksambtenaren zijn hierover met 76 procent voor en 22 procent tegen juist weer beduidend enthousiaster. Ambtenaren dragen burgerinitiatieven wèl een warm hart toe, al ligt het percentage voorstanders onder gemeenteambtenaren (72 procent) net iets lager dan het aantal voorstanders onder rijksambtenaren (75 procent).


Loting

Bijna zes op de tien Nederlanders vinden dat er een kiesdrempel van vijf procent moet worden ingevoerd, 27 procent is daarop tegen. Pas als een partij acht zetels heeft, komt zij daarmee in de Kamer. Hoewel in meerderheid voor, zijn ook op dit punt betreft ambtenaren wat behoudender (54 procent voor, 33 procent tegen). Het aantal tegenstanders van afschaffing van de Eerste Kamer is onder ambtenaren (66 procent) hoger dan onder niet-ambtenaren (55 procent). Voor loting – waarbij zetels in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer worden ‘verloot’ - gaan de handen niet op elkaar. 12 procent en een nipte meerderheid is daar tegen (51 procent). De weerstand hiertegen onder ambtenaren is ook hier groter met respectievelijk 58 procent (gemeenteambtenaren) en 55 procent (rijksambtenaren) procent. Het fenomeen is overigens vrij onbekend.

 

Verantwoording

I&O Research voerde in opdracht van Binnenlands Bestuur van 10 t/m 14 februari een online onderzoek uit onder burgers en ambtenaren. In totaal deden 4.164 mensen mee aan het onderzoek, waaronder 1.359 ambtenaren.


Afbeelding


Lees meer over het verkiezingsonderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 5 van deze week

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Arnout
Zoals zo vaak tegenwoordig geeft een populistische kop een behoorlijke draai aan het artikel van BB. Of ambtenaren van veranderingen houden of niet is niet getoetst. Hen is gevraagd om hun mening ten aanzien van wezenlijke wijzigingen van het democratisch stelsel. Onduidelijk blijft of er alternatieven zijn voorgelegd waar je voor kunt zijn. Kritiek op een stelselwijzing zonder alternatief te kunnen aangeven is niet gelijk aan het tegenhouden van veranderingen. Verschillen tussen de mening van gemeente en rijksambtenaren kunnen daarentegen verschillende achtergronden hebben. De vraag of ambtenaren wel of niet van verandering houden is wellicht af te leiden uit de motivering van de antwoorden. Zolang die niet wordt gegeven is dit artikel wederom met kop en al uit de bocht gevlogen. Jammer van het interessante onderwerp en de kansen die zo'n artikel in BB en haar lezerspubliek te bieden heeft.
Roel Mulder / gemeenteraadslid Amersfoort
Wat een prachtig voorbeeld van een nimby-uitslag! Rijksambtenaren hebben geen last van gemeentelijke referenda, gekozen burgemeesters enzovoort - dus zijn ze er vóór. Gemeente-ambtenaren hebben daar allemaal wel last van en zijn dus tegen.
H. Keuken / wethouder
Dat is nu het grootste probleem bij de overheid. De veranderingsgezindheid is zo gering dat je als organisatie altijd achter de feiten aanholt. Hun positie is nog te comfortabel. Stroperige besluitvorming, weerstand en weinig toekomstgericht denken is typerend voor dienaren van de koning.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Waarom zou je een referendum houden als de overheid zich vervolgens toch niets aan de uitslag gelegen laat liggen?
Wim / bestuursadviseur
Wat ik in het artikel mis, is welk probleem je wilt oplossen met bestuurlijke vernieuwing. De afstand tussen overheid en inwoners is groter aan het worden. Daarom wel veel steun voor het burgerinitiatief en referenda. Een gekozen burgemeester is niet een oplossing voor een probleem, maar een start van een compleet nieuw stelsel. Immers de burgemeester moet herkozen worden. De positie van de wethouder moet dan ondergeschikt worden. Wil de burgemeester zijn verkiezingsprogramma waar maken, dan moet de positie van de gemeenteraad ondergeschikt worden. Feitelijk een Raad van Commissarissen die de burgemeester en zijn ondergeschikte wethouders controleert. Als je dat niet wilt, wil niet zeggen dat je tegen vernieuwing bent. Definieer daarom eerst helder het probleem en zoek daar dan zonder politieke statements een oplossing bij.
Ingrid Monchen / gemeente-ambtenaar
Kijk de aflevering van Zembla van 8 maart jl. nog even terug. En zie wat referenda kunnen aanrichten.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Als 52 procent daadwerkelijk tevreden zou zijn, betekent dat toch niet dat er niets moet veranderen. We hebben toch geen dictatuur van de meerderheid, al had het daar tijdens dit kabinet wel de schijn van. Kijk eens naar Zwitserland, van hun oeroude basisdemocratie kunnen wij nog veel leren. Wie angst heeft voor referenda, die heeft angst voor echte democratie, is mijn stelling.
H. Wiersma / gepens.
Veel waarde aan dit onderzoek hoeft niet te worden toegekend. Zeer belangrijk is bijv. de kwaliteit en inhoud van de enquête. Door wie is de enquête bijv. opgesteld.? Welke deskundigheid was daarbij betrokken? Voorbeeld: is er bij de suggestie om de 1e Kamer op te heffen ook een alternatief opgegeven? Bijv. door deze functie over te brengen naar een verkleinde en anders samengestelde afdeling van de Raad van State? Ik mis het enquêteformulier bij het artikel.
doeterniettoe / -
Welke problemen los je op met bijvoorbeeld met een gekozen burgemeester? Of waar zit de verbetering?

Problemen die nu worden ervaren zitten meestal niet in het systeem, maar de mensen in dat systeem. En dan niet de ambtenaren, maar politici zelf.

En dat zal straks niet anders zijn (maar je hebt er wel enorm veel energie voor moeten gebruiken en of het nieuwe systeem beter is is maar de vraag)
Derk / kritische burger
Wat een negatieve reacties allemaal op democratie en referenda. Ik zeg niet dat deze middelen alles oplossen maar wij zullen in de komende jaren met z'n allen democratie opnieuw moeten uitvinden. Ons democratische bestel is hopeloos verouderd. Wij kruisen 1x in de vier jaar een hokje aan en verwachten van een gekozen politicus dat deze in de best interest van iedereen optreed. In de praktijk gaat jey toch vaak mis en worden grote groepen overgeslagen of meerderheden genegeerd. Ons beteld stamt uit 1848, het is wel tijd in onze nieuwe communicatietechnologien om iets beters te organiseren. Er zijn overal experimenten gaande. een voorbeeld in Beppe Grillo in Italie. Kiezer kunnen gewoon wetsvoorstellen op internet indienen en als er voldoende stemmen zijn kan het worden behandeld in de kamer. het is een stap in de goede richting. Ik ben zelf voorstander voor meer echte democratie en dan kan via internet geregeld worden. Privacy en veilig stemmen is ook een issue, maar kan worden opgelost

Advertentie