Advertentie

Meer vrouwen en allochtonen nodig in de politiek

Er zijn te weinig laag opgeleiden, allochtonen en politici actief als politicus of bestuurder in gemeenten en provincies. Dat blijkt uit de 'Staat van het Bestuur 2012'.

25 oktober 2012

Het aandeel vrouwen, allochtonen en lager opgeleiden die actief zijn in gemeenten en provincies moet omhoog, vindt demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken (BZK, CDA). Uit de vandaag naar de Kamer gestuurde 'Staat van het Bestuur 2012' blijkt dat zij niet goed vertegenwoordigd zijn.

Weetjes: raadsleden

Nederland telt momenteel 9.175 raadsleden. De gemiddelde leeftijd (anno 2012) is 53,1 jaar. Hoe groter de gemeente, hoe lager de gemiddelde leeftijd. Iets meer dan een op de vier raadsleden (26,5 procent) is vrouw. Nog geen  een op de tien raadsleden is allochtoon (7 %). Het gros van de raadsleden heeft een hbo- (39,5%) of universitaire opleiding (27%). Slechts 3 % heeft een lbo of vmbo-opleiding afgerond.

Weetjes: wethouders

In de 415 Nederlandse gemeenten zijn 1.455 wethouders actief. De gemiddelde leeftijd (anno 2012) is 54,6 jaar. Ook hier geldt: hoe kleiner de gemeente, hoe hoger de gemiddelde leeftijd. Het aandeel wethouders van buiten de raad is de laatste twee jaar toegenomen van 27,3% in 2010 naar 38% nu. Nog geen een op de vijf wethouder is vrouw (19,5%). Wethouders van alllochtone afkomst zijn op een hand te tellen: slechts 5% van de wethouders is allochtoon. Wethouders zijn gemiddeld genomen beter opgeleid dan raadsleden. Meer dan zeven op de tien wethouders heeft minimaal een hbo-opleiding (hbo: 37%, wo: 35,2%). 2% van de wethouders heeft een lbo- of vmbo-diploma op zak.

Weetjes: burgemeesters

De gemiddelde leeftijd van de burgemeesters is 57,2 jaar. Hoe kleiner de gemeente, hoe ouder de eerste burger. Iets meer dan een op de vijf burgemeesters is vrouw (21%), maar de verschillen per provincies zijn groot. Zeeland telt bijvoorbeeld geen enkele vrouwelijke burgemeester, in Flevoland is eenderde van de burgemeesters vrouw.  Een kleine 6 % van alle burgemeesters is van allochtone afkomst. De eerste burgers hebben gemiddeld genomen de hoogst genoten opleiding van alle lokale politici: meer dan de helft (50,4%) heeft een hbo-diploma op zak, 34,3 procent een universitaire bul.


Weetjes: statenleden

In de twaalf provincies zijn 566 statenleden met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar actief. Met een percentage van 34,5 % zijn vrouwen in de provinciale politiek beter vertegenwoordigd dan in het lokale bestuur. Het opleidingsniveau is hoog: 54,1% heeft een universitaire en 30,8% een hbo-achtergrond.

Weetjes: gedeputeerden

De gemiddelde leeftijd van de 58 gedeputeerden is 50 jaar. Bijna een op de drie gedeputeerden is vrouw (29,3%). De provinciale bestuurders hebben flink in de boeken gezeten: 71,1% studeerde aan een universiteit en 24,4% rondde een hbo-opleiding af.


Weetjes: Commissarissen van de Koningin

Nederland telt slechts twee vrouwelijke CdK’s: in Zeeland en in Overijssel. De Staat van Bestuur gaat niet in op de gemiddelde leeftijd en het opleidingsniveau van de CdK’s.

Weetjes: waterschappen

De gemiddelde leeftijd van de (algemeen) bestuursleden is met 58,8 jaar hoog. Gemiddeld is een op de vijf leden een vrouw. Het opleidingsniveau ligt bij de waterschappen gemiddeld lager dan bij de andere bestuurslagen. Ruim zeven op de tien waterschappers heeft een hbo (36,8%) of wo-diploma (35,3%) op zak. Ruim een kwart (25,6%) heeft een mbo-opleiding achter de rug.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

HMC van Heusen-Smulders / Managementondersteuner Algemeen & Communicatie
Onzin; meer kwaliteit en integriteit moet in de politiek en o dat nu mannen of vrouwen, autochtonen of met allochtone afkomst is, doet er niet toe. We voelen ons niet meer of minder vertegenwoordigd, tenzij het niet goed gebeurt! Dus, graag met verstand en wijsheid de posities invullen en niet omdat de persoon toevallig een bepaalde minderheid omvat. Vrouwen of allochtonen met echte kwaliteiten komen vanzelf op voor hun rechten, dat hoeven jullie niet voor hen te doen want dat is gewoonweg zwaktepolitiek!
laatste der hollandianen
Ik ben van mening dat iemand die zijn roots niet in Nederland heeft niet in de Nederlandse politiek mag komen en ook niet te jong mag zijn want dat jonge grut heeft geen levens ervaring.

Het Nederlandse volk vertegenwoordigen is een te belangrijke functie om dat dat te laten doen door mensen die niks van de Nederlandse cultuur en Nederlandse normen en waarden weten of en hun hart en ziel ergens anders hebben dan Nederland.

De afgelopen 50 jaar hebben Nederlanders al geen volkvertegenwoordigers meer.

Er word van alles vertegenwoordigt maar niet het Nederlandse volk.
C.R. Th.
Mooi deze oproep naar allochtonen, vrouwen en lageropgeleiden. het klopt dat je mag verwachten dat de volksvertegenwoordiging een goede weerspiegeling is van het volk. maar hoe zit het met de jongeren?

Bas / logicus
@Berlo, net als veel andere Surinamers ben je niet goed op de hoogte van de geschiedkundige feiten. Slechts 200 Nederlandse families hebben zich verrijkt aan de slavenhandel. De meesten onder hen behoren tot de vriendenkring van het Koninklijk huis en de Koninklijke familie zelf. Overigens heeft het Nederlandse volk- niet de daders- in de loop de jaren een veelvoud van het geroofde aan de Surinaamse Staat terugbetaald. Ten onrechte overigens.Over slavernij weet je betreurenswaardig weinig. Deze heeft ruim 5000 jaar bestaan en Nederland heeft daar slechts een kleine 170 jaar (1630- 1803)actief aan deelgenomen. Binnen diezelfde periode bestond er gedurende ongeveer 150 jaar in Europa het lijfeigenschap(tot 1781). Voor jouw informatie : een lijfeigene had veel minder rechten of privileges dan een gemiddelde slaaf. Een zieke lijfeigene rotte weg als deze ziek was terwijl er voor een slaaf een arts werd geroepen.Overigens waren het de Yankees die begonnen waren met de bestrijding van de slavernij. Jan, Kees, Nederlanders dus. De gewone Nederlanders die gevestigd waren in het noordelijk deel van de huidige USA. De gewone Nederlandse bevolking heeft feitelijk geen profijt ondervonden uit de slavernij. Wel uit de handel in specerijen. De slavernij heeft met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis ook geen enkel belang en hoort zodoende dus ook niet prominent thuis in de vaderlandse geschiedenis.Over het algemeen beheersen Nederlanders de Engelse taal stukken beter dan mensen uit andere Europese landen. En Engels kregen we niet op de basisschool maar pas op de middelbare school. De huidige lesmethodiek om kinderen met een taalachterstand ook nog Engels te leren is niet door mij uitgevonden en word ook niet door mij ondersteund.Je toerisme cijfers met betrekking tot vakantie bestemmingen van autochtone Nederlanders is nergens op gebaseerd. Bovendien kloppen ze niet. Hetgeen je daaropvolgend schrijft slaat eveneens nergens op.Dierentuinen vind je over de gehele wereld. Bovendien zorgen dierentuinen er vaak voor dat bepaalde diersoorten beschermd worden en / of niet uitsterven.Het Surinaams beeld van Sinterklaas en zwarte Piet is ingegeven op hun eigen vooroordelen. Deze folklore heeft niets van doen met racistische achtergronden. De Sint is blank omdat hij zijn knecht Piet de opdracht gaf om lieve kindertjes een cadeautje te brengen. De fabel stelt dat dit gebeurde doordat Piet door de schoorsteen naar binnen kroop. Vandaar zo zwart als roet en zodoende werd Piet voortaan zwarte Piet genoemd.Nederland heeft vele oorlogen gevoerd met Frankrijk, Duitsland en Engeland. En met de Spanjaarden hebben 80 jaar oorlog gevoerd (in Nederland). Ik heb geen enkele wrok richting inwoners uit die landen. Nog vrij recent heeft Nederland 5 jaar te lijden gehad onder de Duitse bezetting. Gevoelens van wrok onder mijn generatie zou net nog op enig begrip mogen rekenen maar echt recht van spreken hebben we niet. Overigens heb ik daar ook geen behoefte aan.Als jij een voorbeeld moet zijn van een student HBO Accountancy , HBO Fiscaal Recht en HBO SPD dan houd ik mijn hart vast. Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, geen concreet verhaal, valse weergave van feiten, niets onderbouwd en excessen aangedikt alsof dit de normale gang van zaken was.

criticus
Vertegenwoordiging is iets fundamenteel anders dan afspiegeling.

Ik evrwacht vertegenwoordiging door een kundig en kwalitatief goede personen. Spies hoort daar in elk geval niet bij, aangezien die het verschil niet snapt.
Berlo / student HBO Accountancy , HBO Fiscaal Recht en HBO SPD
Bas(logicus): jij vindt dat ik de Nederlandse taal onvoldoende beheers! Dat vind ik een grappige opmerking!Wat betreft de geschiedkundige feiten : ik weet niet waar jij je bronnen vandaan hebt , maar er 80/90 % van je "feiten" kloppen NIET!Bovendien : zwarte piet is wel racistisch! Zwart door de schoorsteen maar dan wel met schone kleren en bovendien helemaal zwart!!!!!!!!
Iwan / directeur
Ik zou graag de politiek in Nederland in willen gaan, gezien de grote blunders en de verkeerde beslissingen die dagelijks genomen worden. Ik heb echter een probleem. Ik ben te direct en te gedreven. Veel mensen in Nederland denken dat zij direct zijn, maar dat is echt niet zo. Zij zijn zeer gematigd en politiek correct op een enkeling na. het heeft mij bijvoorbeeld bijzonder verbaasd dat vrijwel heel Nederland, in elk geval de totale politiek, is gevallen over de uitspraak van de SP voorman over 'my dead body' toen het ging over het tempo van het terugbrengen van de overheidstekorten. Het zelfbeeld van de directheid van een heleboel zgn. directe mensen klopt van weinig kanten.
Bas / logicus
Dat er weinig allochtonen werkzaam is als Raadslid heeft legio oorzaken. In de Gemeenteraad van Den Haag zit een persoon van niet autochtone komaf die nauwelijks Nederlands spreekt en daarnaast op het communicatief vlak ook nog erg zwak is. Echt begrijpen wat het onderwerp is van de vergadering doet de man niet. Zodra hij gaat spreken kijken de andere leden elkaar met grote vragende ogen aan: waar heeft die man het over, snapt hij het wel? Het is verder best een aardige man maar hij hoort niet thuis in een functie waarin integratie, communicatieve vaardigheden, inhoudelijke kennis, affiniteit met de achterban, een IQ boven 90% en taalvaardigheden de kerncompetenties zijn waarover een Raadslid dient te beschikken. Helaas is deze man enkel een verstorende factor.
Berlo / student HBO Accountancy , HBO Fiscaal Recht en HBO SPD
Er worden heel vaak discussies gehouden over allochtonen en als we het hebben over allochtonen,dan hebben we het over de niet westerse allochtonen,waarom? 50 á 60 jaar geleden,dus na de tweede wereld oorlog. Toen waren de gastarbeiders(vooral turken en marokanen) meer dan welkom ,toen was de taal(NT 2 en andere inburgeringseisen ook niet nodig) ook geen probleem,zover ik weet! Mensen uit Suriname en Nederlandse Antillen hebben nog meer recht om in Nederland te wonen dan de Nederlanders zelf! Hoe dat zo? Nou, het zit namelijk zo: het waren Nederlanders(en andere Europese landen) die de zwarte slaven uit Afrika(zie geschiedenis op Wikipedia) haalden om ze vervolgens onder de meest erbamelijke omstandigheden( vouwelijke slaven werden verkracht) lieten verschepen naar Amerika en omringende eilanden,zoals de Nederlandse Antillen.

Ik vind het echt betreurenswaardig dat er op de middelbare school bij geschiedenis niet of nauwlijks aandacht wordt besteedt aan dit onderwerp, schaamt Nederland zich, of zo? Ik ben zelf in Suriname geboren en toen ik 2 was naar Nederland gekomen met mijn broers en moeder. Ik heb een Nederlandse achternaam. Als ik ergens kom dan wordt er 9 van de 10 keer gevraagd(door zowel hoogopgeleide,middelopgeleide en laagopgeleide mensen) waarom ik een Nederlandse achternaam heb(geschiedenis over de zwarte slavernij is van cruciaal belang)? De slaven kregen dezelfde naam als hun "eigenaar" , dus wees niet verbaasd als er surinamers zijn met achternamen zoals: van Houten,de Laar ,van Loon etc.

Dus niet meer meer zeuren over onzin want hollanders spreken ook heel slecht engels(zelf vinden ze van NIET!),ook krijgen ze dat AL vanaf de basisschool!!!! En toen de Hollanders naar Zuid Afrika gingen een paar honderd jaar geleden hebben ze niet eens de moeite genomen om de taal te leren,nee sterker nog : ze hebben de inheemse bevolking eerst weggedreven om er vervolgens te gaan wonen als of zij de eerste bewoners daar waren,dus vandaar "Afrikaans" ,wat eigenlijk gewoon nederlands is,stelletje hypocrieten!! Ze gingen naar Zuid Afrika om het goud en diamanten van ons te jatten!! En dat is dus ook de reden dat als er een Nederlander naar Afrika gaat het 9 van de 10 keer Zuid afrika is,ze denken nog steeds zij de eerste bewoners zijn!!! Indianen verbannen, 60% á 70 % van de wereld gekoloniseerd(met name Afrika ,veel olie(zie SHELL in Nigeria).goud en diamanten), Aboriginal verbannen zwarte slaven uit afrika gehaald en nog praten we over mensenrechten en greenpeace in Nederland!!!Eerst naar jezelf kijken en dan praten over mensenrechten en Greenpeace! De dieren hier in de dierentuinen zijn toch ook gejat uit Afrika, Azië Zuid Amerika etc !! Afrikanen komen in Nederland toch ook geen dieren jatten? Ze horen gewoon te leven waar ze HOREN TE LEVEN,id dat zo moeilijk om te begrijpen?? Sinterklaas en ZWARTE PIET, dat is het enige wat Nederlanders kennen!!!
Advertentie