Maarten Bakker

 .
 • carrière / Nieuws

  Rechtbank akkoord met ‘deal’ over omkopingzaak Alphen aan den Rijn

  De aannemer gaf de omkoopraktijken toe en de deal met het OM werd overgenomen door de rechtbank.

  09 maart 2023
  Gemeentehuis van Alphen aan den Rijn
  Rechtbank akkoord met ‘deal’ over omkopingzaak Alphen aan den Rijn
 • carrière / Nieuws

  Deal OM met aannemer die ambtenaren omkocht

  Een nieuwe tuin, lunches, feestjes. Een aannemer fêteerde ambtenaren van Alphen aan den Rijn voor tienduizenden euro’s in ruil voor werk.

  03 februari 2023
  Omkopen - niet integer
  Deal OM met aannemer die ambtenaren omkocht
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Hengelaars dwarsbomen drijvend zonneveld

  Het moet makkelijker worden verstrekte visrechten in te trekken. Dat is nodig om drijvende zonnepanelen te kunnen plaatsen op binnenwateren.

  15 juni 2022
  Vissen vangen
  Hengelaars dwarsbomen drijvend zonneveld
 • ruimte en milieu / Nieuws

  ‘Woningbouwimpuls ook naar kleinere projecten’

  Gemeenten uit Utrecht en Brabant willen dat de woningbouwimpuls van het kabinet van 1 miljard euro ook beschikbaar komt voor kleinere nieuwbouwprojecten. In de regeling van minister Van Veldhoven (MenW) moeten er minstens 500 woningen op een locatie worden gebouwd om in aanmerking te komen voor het extra geld.

  09 maart 2020
  ‘Woningbouwimpuls ook naar kleinere projecten’
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Burgemeesters eisen rol van ‘crimefighter’ op

  De regioburgemeesters eisen in een voorstel voor de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit de rol op van ‘crimefighter’. Ze willen dat in de wet expliciet wordt vastgelegd dat burgemeesters ook een taak hebben als criminaliteitsbestrijders.

  12 januari 2018
  Burgemeesters eisen rol van ‘crimefighter’ op
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Werkstraf geëist voor ‘schofferende mails’ aan lokale politiek

  Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 180 uur tegen inwoner van Voorburg omdat hij met intimiderende en angstaanjagende mails de politieke besluitvorming in de gemeente Leidschendam-Voorburg over de komst van een AZC probeerde te beïnvloeden.

  20 april 2018
  Werkstraf geëist voor ‘schofferende mails’ aan lokale politiek
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Twijfels over toezicht op bodem

  Eerder waarschuwden verschillende diensten en instanties de Tweede Kamer al dat door de decentralisatie het toezicht op verontreinigde grond ‘uitgekleed’ dreigt te worden. Het is de bedoeling dat gemeenten per 1 januari 2021 het bevoegd gezag worden voor de bewaking van de bodemkwaliteit. Ze krijgen daarmee de ruimte om eigen beleidskeuzes te maken.

  06 april 2018
  Twijfels over toezicht op bodem
 • financiën / Nieuws

  ‘Gemeenten misbruiken Crisis- en herstelwet’

  De vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) beticht de gemeenten van misbruik van de Crisis- en herstelwet. De Crisis- en herstelwet trad in 2010 in werking, na de uitbraak van de economische crisis. Door procedures te versnellen en te vereenvoudigen, konden infrastructuur- en woningbouwprojecten makkelijker worden uitgevoerd. Dat was goed voor de werkgelegenheid. Nu de crisis voorbij is, wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Crisis- en herstelwet gaan inzetten bij de versnelling van de woningbouw.

  28 februari 2018
  ‘Gemeenten misbruiken Crisis- en herstelwet’
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Vrees ‘uitkleden’ toezicht op verontreinigde bodem

  De Wet bodembescherming bepaalt dat bedrijven afgravingen van grond moeten melden. Die verplichting geldt ook voor het gebruik van bodem, bagger en bouwstoffen. Bedrijven moeten die activiteiten doorgeven aan 25 meldpunten, bij onder meer omgevingsdiensten, gemeenten en provincies. Het kabinet wil deze meldingsplicht helemaal decentraliseren naar de gemeenten.

  06 februari 2018
  Vrees ‘uitkleden’ toezicht op verontreinigde bodem
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Burgemeesters eisen rol ‘crimefighter’ op

  Burgemeesters willen verder de regie krijgen bij de uitwisseling van gegevens, en hun bevoegdheden bij de sluiting van panden en terreinen moeten worden verruimd. Het kabinet komt met een zogenaamde ondermijningswet, om te verhinderen dat de onderwereld nog verder binnendringt in de bovenwereld en deze daarmee ondermijnt.

  12 januari 2018
  Burgemeesters eisen rol ‘crimefighter’ op
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Burgemeester krijgt gekaapte domeinnaam terug

  Een inwoner van Bodegraven moet van de voorzieningenrechter in Den Haag de domeinnaam van de burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afstaan. De ondernemer gebruikte de naam voor een website waarop hij zijn klachten over het gemeentebestuur ventileerde.

  17 augustus 2017
  Burgemeester krijgt gekaapte domeinnaam terug
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Reeuwijk-Bodegraven eist 30 domeinnamen op

  De gemeente Reeuwijk-Bodegraven eist een dertigtal domeinnamen op van een inwoner met wie ze een langslepend conflict heeft over een bestemmingsplan. De man uit Bodegraven registreerde de namen van de burgemeester, wethouders, raadsleden en van medewerkers van de gemeente als een domeinnaam.

  10 augustus 2017
  Reeuwijk-Bodegraven eist 30 domeinnamen op
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Zoetermeer blijft verdachte in Sterigenics-zaak

  Het bedrijf Sterigenics reinigde in Zoetermeer medische apparatuur en kleding met behulp van ethyleenoxide. Vanaf 2004 tot en met 2009 zouden volgens het OM de uitstootnormen uit de milieuvergunning voor de schadelijke stof overschreden zijn. In 2009 ontstond er onrust onder omwonenden van het bedrijf, die sluiting eisten. Een onderzoekscommissie van oud-minister Frank de Grave constateerde dat bestuurders en ambtelijk apparaat gefaald hadden bij de handhaving. Het bedrijf vertrok uit Zoetermeer en de verantwoordelijke wethouder trad af.

  11 juli 2017
  Zoetermeer blijft verdachte in Sterigenics-zaak
 • carrière / Nieuws

  Rechter: overeenstemming met bonden niet vereist bij privatiseringen Delft

  De voorzieningenrechter oordeelt dat de Ambtenarenwet en ook de CAR geen overeenstemmingsvereiste voorschrijven voor gemeentelijke reorganisaties. Het staat gemeenten vrij om een regeling over het overeenstemmingsvereiste in een lokale verordening op te nemen, aldus de rechter.

  01 december 2016
  Rechter: overeenstemming met bonden niet vereist bij privatiseringen Delft
 • financiën / Nieuws

  Kwart miljard rijk nodig voor OV-knooppunt Schiphol

  De Metropoolregio Amsterdam vraagt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijdrage van 150 tot 250 miljoen euro voor de uitbreiding van het OV-knooppunt Schiphol. Volgens het samenwerkingsverband van decentrale overheden barst het NS-station op de luchthaven uit haar voegen.

  11 november 2015
  Kwart miljard rijk nodig voor OV-knooppunt Schiphol
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Sociaal rechercheurs: fraude loont

  Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) slaat in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken alarm over de bestrijding van de bijstandsfraude. Fraudeurs ontlopen hun straf doordat ze niet worden aangepakt door gemeenten, aldus het LCSR.

  16 april 2015
  Sociaal rechercheurs: fraude loont