Julia Bolk Actieonderzoeker & Teamcoach

Julia zet zich in voor de missie van CrossOver: bijdragen aan voldoende technische vakmensen met slimme handen om Nederland de komende 100 jaar leefbaar te houden! Dit doen we door technische organisaties en brancheverenigingen te helpen bij het werven, ontwikkelen en behouden van technici. Ik ben projectleider en actieonderzoeker voor initiatieven voor technische vakmensen, met als doel dat technische vakmensen zich elke dag kunnen ontwikkelen, zich fit en vitaal voelen en dat ze meer gewaardeerd worden om hun Slimme Handen. Een groot onderdeel van het werk focust zich op werk-naar-werk trajecten en het oplossen van het grote tekort aan technici. Ik schrijf graag over de bevindingen die ik tegenkom en de conclusies die ik kan trekken uit mijn gesprekken met overheden, PPS'en, opleiders, ondernemers, grote bedrijven en technici zelf. Ik heb een Masters in Internationale Ontwikkeling (SciencesPo, cum laude) en Economie (Stockholm School of Economics). Ik heb internationale ervaring in de publieke en private sector en consulting. Hiervoor werkte ik aan female economic empowerment, economische analyses van klimaat- en handelsbeleid, en evaluaties van ontwikkelingsprogramma's van de overheid.