Jan Dirk Pruim

Jan Dirk Pruim (1955) verliet in 2002 zijn functie als gemeentesecretaris van Kampen om raadsgriffier te worden in Almere. Daar is hij tot zijn penionering jaar continue op zoek naar vernieuwing en verbetering van het democratisch stelsel geweest. In 2004 introduceerde Almere onder zijn leiding de Politieke Markt. Een systeem dat vervolgens door het hele land navolging kreeg. Hij ziet een ruime rol voor de raadsgriffie: een griffie traint, begeleidt en adviseert raadsleden. Daar hoort een sterke griffier en een sterke griffie bij. En daar is de raad verantwoordelijk voor. Op dit moment is hij waarnemend gemeentesecretaris in Dronten.
 • digitaal / Column

  Laat AI een kans zijn voor gemeenteraden

  Gemeenteraden kunnen zichzelf helpen door de regie te nemen en AI zelf op de agenda te zetten.

  15 mei 2023
  Laat AI een kans zijn voor gemeenteraden
 • bestuur en organisatie / Column

  Een kritische vierde macht gevraagd

  De tijd is rijp om wat vaker als uitvoerend ambtenaar duidelijk te maken dat niet alle regels meer goed kunnen worden uitgevoerd.

  03 april 2023
  Een kritische vierde macht gevraagd
 • bestuur en organisatie / Column

  Systeemfalen

  Hoe draag je als ambtenaar bij aan een reset?

  07 maart 2023
  Systeemfalen
 • carrière / Column

  Niet voor bange mensen

  Werkers in het publiek domein moeten niet bang zijn zich zichtbaar in te zetten voor de herwaardering van de democratische rechtsstaat.

  02 mei 2022
  Niet voor bange mensen
 • bestuur en organisatie / Column

  Het einde voor politieke partijen

  Moet na de verkiezingen de conclusie niet zijn dat politieke partijen niet meer in staat zijn te idealiseren, te motiveren, te mobiliseren?

  24 maart 2022
  Het einde voor politieke partijen
 • bestuur en organisatie / Column

  De gemeenteraad doet er toe

  Het zoeken naar passende manieren van besturen is juist voor gemeenten weggelegd. Gemeenten zijn veel wendbaarder dan het Rijk of provincies

  04 maart 2022
  De gemeenteraad doet er toe
 • bestuur en organisatie / Column

  De menselijke maat in de gemeenteraad

  Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, is het interessant welke kandidaten zich aan het beantwoorden van de volgende vraag durven te wagen: ‘Wat ga ik betekenen voor de gemeentelijke menselijke maat’?

  14 januari 2022
  De menselijke maat in de gemeenteraad
 • bestuur en organisatie / Column

  Verkiezingscampagne voeren is mensen ontmoeten

  Op social media en met wat zoeken op internet heb ik al veel gelukkige, dankbare en trotse lijsttrekkers zien passeren. Kandidatenlijsten worden vastgesteld. De kandidaten hebben er zin in . Respect heb ik voor de kandidaten. Want zij zullen nu veel tijd en energie in de campagne moeten steken. Niet alleen om gekozen te worden, maar ook omdat in deze periode het fundament voor de komende vier jaar wordt gelegd.

  08 december 2021
  Verkiezingscampagne voeren is mensen ontmoeten
 • financiën / Column

  Minder tijd voor geld, meer tijd voor invloed

  Tijdens mijn arbeidzame leven heb ik vaak gemopperd op de begrotingsbesprekingen in de gemeenteraad. Eigenlijk over de gehele financiële jaarcyclus die in mijn ogen zwaar op de vergaderagenda van een gemeenteraad drukt. Waarom wordt er bijna zonder morren veel vergadertijd aan de financiën besteed?

  15 november 2021
  Minder tijd voor geld, meer tijd voor invloed
 • bestuur en organisatie / Column

  Leren om 'raad te zijn' met het inwerkprogramma

  Nog zo’n 150 dagen en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Veel griffies zijn al volop bezig met inwerkprogramma’s voor degenen die dan zijn gekozen. Sommige raden starten nu al met bijeenkomsten voor potentiële kandidaten. Je kunt niet vroeg genoeg zijn met het wijzen op de belangrijke- en ook de corvee taken voor een raadslid.

  11 oktober 2021
  Leren om 'raad te zijn' met het inwerkprogramma
 • bestuur en organisatie / Column

  Het is tijd voor andere gemeenteraadsverkiezingen

  Het is hoog tijd voor andere gemeenteraadsverkiezingen. En voorbeelden van andere manieren om deze vorm te geven zijn er te over, stelt Jan Dirk Pruim.

  20 september 2021
  Het is tijd voor andere gemeenteraadsverkiezingen
 • bestuur en organisatie / Column

  ‘Den Haag’ bedankt!

  Arme plaatselijke politieke afdelingen en lokale partijen. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in het vooruitzicht zullen die plaatselijk politiek betrokken inwoners zich nog meer moeten inspannen in hun zoektocht goede kandidaten te werven en campagne te voeren en de opkomst te verhogen. Want Haags gedrag rekent plaatselijke politici onheus af.

  07 april 2021
  ‘Den Haag’ bedankt!
 • bestuur en organisatie / Column

  Sluit de raadzalen maar

  Voor mij voelt het dat bij het oplossen van een probleem te weinig de vraag aan de orde is geweest, welke nieuwe problemen krijgen we er met deze oplossing voor in de plaats? Als er eigenlijk geen kwesties gevoeld-, of door de meerderheid gewenst zijn, die een plenaire raadsvergadering in het gemeentehuis vereisen, dan komt in mijn somberste beeld het moment nabij dat de raadzaal in het gemeentehuis wordt gesloten.

  08 maart 2021
  Sluit de raadzalen maar
 • bestuur en organisatie / Column

  Tijd voor een omslag

  Het knaagt aan Jan Dirk Pruim dat ambtenaren bij de toeslagenaffaire (bijna) niet meer in staat zijn geweest, te zien, te signaleren en te mobiliseren, over wat de uitvoering van hun werk te weeg brengt.

  25 januari 2021
  Tijd voor een omslag
 • bestuur en organisatie / Column

  De griffier van morgen

  Ons lokale democratische systeem vereist doorlopend beweging. En vereist maximale ondersteuning voor de gemeenteraad. Griffiers zijn er nog lang niet. Sterker nog het komende decennium zal die van de griffiers kunnen worden. Dat vraagt een stevige politieke bodem.

  16 december 2020
  De griffier van morgen
 • bestuur en organisatie / Column

  De gemeenteraad kan het niet (meer) alleen

  Wordt de raad een lokaal democratisch relikwie. Of geven we de gemeenteraad positie en gaat de ondersteuning van de raad daarvoor nu echt een keer op de schop? Of zijn dit de zoveelste rapporten van zelfkastijding en kunnen we weer over gaan tot de orde van de dag?

  23 november 2020
  De gemeenteraad kan het niet (meer) alleen
 • bestuur en organisatie / Column

  De gemeenteraad en webcam etiquette

  Ach, dit alles voor ‘de democratie’. En dan begint de vergadering met de raadsleden op vierkante schermpjes. En na al die maanden wendt het (nog) niet. Voor mij heeft het geen statuur dat past bij het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. En daar gaat een raad vaak prat op.

  12 oktober 2020
  De gemeenteraad en webcam etiquette
 • bestuur en organisatie / Column

  Gemeenteraad, de olifant die naar het kerkhof loopt

  Het zomerreces was voor mij en mijn collega’s een welkome periode na de eerste corona maanden. De effecten van de crisis op het raads- en mijn eigen werk maakten die periode heel intens. Je hoopt dan na het reces iets meer ruimte te vinden om de basis van het raadswerk, namelijk de ontmoeting voor het gesprek, het debat, in te vullen. Maar die stille hoop komt (nog) niet uit.

  07 september 2020
  Gemeenteraad, de olifant die naar het kerkhof loopt
 • bestuur en organisatie / Column

  Corona werpt griffiers terug in de tijd

  De afgelopen maanden doen mij terugdenken aan de eerste jaren van de dualisering. In de gemeentewet werd een nieuwe functionaris opgenomen, de griffier, die zich allereerst ging bezighouden met het vergaderen van de raad. Want de vergaderingen van de raad moeten perfect verlopen.

  06 juli 2020
  Corona werpt griffiers terug in de tijd
 • bestuur en organisatie / Column

  If Mayors ruled the world

  Het boek van Benjamin Barber met die titel zal in de boekenkast van mening burgemeester en wethouder staan. Het was na 2013 dan ook een kleine hype onder bestuurders. Het gaf opnieuw een impuls aan de opvatting dat de burgemeester de man of vrouw is binnen het lokaal openbaar bestuur. 

  11 juni 2020
  If Mayors ruled the world