Jan Dirk Pruim

Jan Dirk Pruim (1955) verliet in 2002 zijn functie als gemeentesecretaris van Kampen om raadsgriffier te worden in Almere. Daar is hij tot zijn penionering jaar continue op zoek naar vernieuwing en verbetering van het democratisch stelsel geweest. In 2004 introduceerde Almere onder zijn leiding de Politieke Markt. Een systeem dat vervolgens door het hele land navolging kreeg. Hij ziet een ruime rol voor de raadsgriffie: een griffie traint, begeleidt en adviseert raadsleden. Daar hoort een sterke griffier en een sterke griffie bij. En daar is de raad verantwoordelijk voor. Op dit moment is hij waarnemend gemeentesecretaris in Dronten.
 • bestuur en organisatie / Column

  Geen tijd om raadslid te zijn

  Om raadswerk beheersbaar te houden moet je oplossingen allereerst bij raadsleden zelf zoeken.

  10 januari 2024
  Geen tijd om raadslid te zijn
 • bestuur en organisatie / Column

  Gemeentesecretaris of griffier

  Wanneer eigentijds politiek bestuur je drijft, is er weinig verschil tussen griffier en gemeentesecretaris.

  23 november 2023
  Gemeentesecretaris of griffier
 • bestuur en organisatie / Column

  Aansprekende lokale politiek is meer dan fte’s bij griffies

  Het gaat niet over de omvang van een griffie maar over het gedrag en het denken van de raads- en statenleden zelf.

  02 oktober 2023
  Aansprekende lokale politiek is meer dan fte’s bij griffies
 • digitaal / Column

  Ook inwoners zoeken zich suf

  Raadsleden zoeken zich al decennia lang suf naar goede informatie.

  14 september 2023
  Ook inwoners zoeken zich suf
 • bestuur en organisatie / Column

  Functie elders

  Raadsleden hebben veel last van de werkwijze van hun gekozen partijgenoten in de Kamer.

  17 juli 2023
  Functie elders
 • bestuur en organisatie / Column

  Dappere mensen die politici

  Tijd voor een gemeentelijk registeren van bashen en aliassen

  12 juni 2023
  Dappere mensen die politici
 • digitaal / Column

  Laat AI een kans zijn voor gemeenteraden

  Gemeenteraden kunnen zichzelf helpen door de regie te nemen en AI zelf op de agenda te zetten.

  15 mei 2023
  Laat AI een kans zijn voor gemeenteraden
 • bestuur en organisatie / Column

  Een kritische vierde macht gevraagd

  De tijd is rijp om wat vaker als uitvoerend ambtenaar duidelijk te maken dat niet alle regels meer goed kunnen worden uitgevoerd.

  03 april 2023
  Een kritische vierde macht gevraagd
 • bestuur en organisatie / Column

  Systeemfalen

  Hoe draag je als ambtenaar bij aan een reset?

  07 maart 2023
  Systeemfalen
 • carrière / Column

  Niet voor bange mensen

  Werkers in het publiek domein moeten niet bang zijn zich zichtbaar in te zetten voor de herwaardering van de democratische rechtsstaat.

  02 mei 2022
  Niet voor bange mensen
 • bestuur en organisatie / Column

  Het einde voor politieke partijen

  Moet na de verkiezingen de conclusie niet zijn dat politieke partijen niet meer in staat zijn te idealiseren, te motiveren, te mobiliseren?

  24 maart 2022
  Het einde voor politieke partijen
 • bestuur en organisatie / Column

  De gemeenteraad doet er toe

  Het zoeken naar passende manieren van besturen is juist voor gemeenten weggelegd. Gemeenten zijn veel wendbaarder dan het Rijk of provincies

  04 maart 2022
  De gemeenteraad doet er toe
 • bestuur en organisatie / Column

  De menselijke maat in de gemeenteraad

  Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, is het interessant welke kandidaten zich aan het beantwoorden van de volgende vraag durven te wagen: ‘Wat ga ik betekenen voor de gemeentelijke menselijke maat’?

  14 januari 2022
  De menselijke maat in de gemeenteraad
 • bestuur en organisatie / Column

  Verkiezingscampagne voeren is mensen ontmoeten

  Op social media en met wat zoeken op internet heb ik al veel gelukkige, dankbare en trotse lijsttrekkers zien passeren. Kandidatenlijsten worden vastgesteld. De kandidaten hebben er zin in . Respect heb ik voor de kandidaten. Want zij zullen nu veel tijd en energie in de campagne moeten steken. Niet alleen om gekozen te worden, maar ook omdat in deze periode het fundament voor de komende vier jaar wordt gelegd.

  08 december 2021
  Verkiezingscampagne voeren is mensen ontmoeten
 • financiën / Column

  Minder tijd voor geld, meer tijd voor invloed

  Tijdens mijn arbeidzame leven heb ik vaak gemopperd op de begrotingsbesprekingen in de gemeenteraad. Eigenlijk over de gehele financiële jaarcyclus die in mijn ogen zwaar op de vergaderagenda van een gemeenteraad drukt. Waarom wordt er bijna zonder morren veel vergadertijd aan de financiën besteed?

  15 november 2021
  Minder tijd voor geld, meer tijd voor invloed
 • bestuur en organisatie / Column

  Leren om 'raad te zijn' met het inwerkprogramma

  Nog zo’n 150 dagen en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Veel griffies zijn al volop bezig met inwerkprogramma’s voor degenen die dan zijn gekozen. Sommige raden starten nu al met bijeenkomsten voor potentiële kandidaten. Je kunt niet vroeg genoeg zijn met het wijzen op de belangrijke- en ook de corvee taken voor een raadslid.

  11 oktober 2021
  Leren om 'raad te zijn' met het inwerkprogramma
 • bestuur en organisatie / Column

  Het is tijd voor andere gemeenteraadsverkiezingen

  Het is hoog tijd voor andere gemeenteraadsverkiezingen. En voorbeelden van andere manieren om deze vorm te geven zijn er te over, stelt Jan Dirk Pruim.

  20 september 2021
  Het is tijd voor andere gemeenteraadsverkiezingen
 • bestuur en organisatie / Column

  ‘Den Haag’ bedankt!

  Arme plaatselijke politieke afdelingen en lokale partijen. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in het vooruitzicht zullen die plaatselijk politiek betrokken inwoners zich nog meer moeten inspannen in hun zoektocht goede kandidaten te werven en campagne te voeren en de opkomst te verhogen. Want Haags gedrag rekent plaatselijke politici onheus af.

  07 april 2021
  ‘Den Haag’ bedankt!
 • bestuur en organisatie / Column

  Sluit de raadzalen maar

  Voor mij voelt het dat bij het oplossen van een probleem te weinig de vraag aan de orde is geweest, welke nieuwe problemen krijgen we er met deze oplossing voor in de plaats? Als er eigenlijk geen kwesties gevoeld-, of door de meerderheid gewenst zijn, die een plenaire raadsvergadering in het gemeentehuis vereisen, dan komt in mijn somberste beeld het moment nabij dat de raadzaal in het gemeentehuis wordt gesloten.

  08 maart 2021
  Sluit de raadzalen maar
 • bestuur en organisatie / Column

  Tijd voor een omslag

  Het knaagt aan Jan Dirk Pruim dat ambtenaren bij de toeslagenaffaire (bijna) niet meer in staat zijn geweest, te zien, te signaleren en te mobiliseren, over wat de uitvoering van hun werk te weeg brengt.

  25 januari 2021
  Tijd voor een omslag