of 60220 LinkedIn

Raad bepaalt of wethouder elders mag blijven wonen

Wethouders die buiten de gemeente wonen hoeven niet langer jaarlijks ontheffing aan te vragen. De gemeenteraad mag bepalen hoe lang de bestuurder buiten de gemeentegrens mag blijven wonen.

De VNG steunt het wetsvoorstel om soepeler om te gaan met de woonplaats van wethouders en gedeputeerden. De bedoeling is dat vanaf volgend jaar de gemeenteraad of Provinciale Staten de beslissing neemt of een bestuurder ontheffing kan krijgen als hij niet in de desbetreffende gemeente of provincie woont. 

Ontheffing
De Gemeentewet bepaalt nu nog dat de wethouder in de gemeente moet wonen waarin hij of zij werkt. De gemeenteraad kan een wethouder die elders woont nu een ontheffing voor een jaar verlenen. In bijzondere omstandigheden kan dit worden verlengd. Het komt voor dat van meet af aan duidelijk is dat de ontheffing voor langer dan een jaar zal worden verleend. Daarnaast kan het al dan niet verlengen van de ontheffing inzet worden van een politieke beoordeling. Dergelijke oneigenlijke motieven zijn ongewenst, stelt Plasterk in zijn wetsvoorstel.

 
Maatwerk 

In 2014 nam de Kamer al een motie aan, waarin het stelt dat de beslissing over het woonplaatsvereiste van wethouders aan de gemeenteraad moet worden overgelaten. Daarmee is volgens de Kamer meer maatwerk mogelijk en wordt meer recht gedaan aan de lokale autonomie.


Goede bestuurders aantrekken
Met de wetswijziging kunnen wethouders straks dus langer buiten de gemeente wonen waarin zijn werken, als de raad hiermee instemt tenminste. ‘Dat komt tegemoet aan onze wens om het stellen van regels omtrent het woonplaatsvereiste van de wethouder aan de individuele gemeenteraden over te laten’, aldus de VNG. ‘Zo kunnen zij eventueel  kwalitatief goede bestuurders aantrekken van buiten de gemeentegrenzen indien daar behoefte aan is.’ Volgens de VNG wordt het belang van plaatselijke gebondenheid van de wethouder door individuele raden verschillend gewaardeerd. De Provinciewet wordt op soortgelijke wijze aangepast. Provinciale Staten mogen, gedurende de statenperiode, zelf regels stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
En nu nog hetzelfde voor de burgemeester en de CdK regelen.