of 64204 LinkedIn

Dikbetaalde overheidsadviseurs ontspringen dans

Verschillende tweedekamerleden gaan met minister Plasterk in debat over het feit dat een grote groep externe overheidsadviseurs niet onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) valt. Regelmatig verdienen ze meer dan de topfunctionaris in dienst.

Terwijl de salarissen voor topfunctionarissen onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) aan banden zijn gelegd, hebben externen in de laag eronder vrij spel. Tot voor kort vielen deze ingehuurde adviseurs wel onder de WNT, maar om administratieve redenen zijn ze achteraf uit de wet geschrapt. PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks vragen vandaag om opheldering aan minister Plasterk.

179 duizend bruto

Vanaf januari mogen de topfunctionarissen in alle (semi-) publieke sectoren niet meer dan 179.000 euro bruto per jaar verdienen. Dit maximumbedrag gold sinds begin 2015 al, maar nog niet voor de topmensen in de zorg, woonsector en het wetenschappelijk onderwijs.


Overgangsrecht

De maatregel geldt voor nieuwe benoemingen. Voor de huidige bestuurders in de overheidssector met een hoger topsalaris geldt een overgangsrecht. Hun loon wordt de komende jaren in fases teruggebracht naar maximaal 179.000 euro, evenveel als een ministerssalaris. Voorheen mochten publieke topmensen nog 130 procent van een ministerssalaris verdienen. Dat werd in 2015 verlaagd naar 100 procent. De WNT wordt later verder uitgebreid zodat nog meer medewerkers een lager maximumloon ontvangen

Geen limiet
Voor consultants, communicatieadviseurs, interim-managers, juristen en andere door de overheid ingehuurde specialisten is er momenteel geen limiet wat betreft hun beloning. Soms gaat het om enkele tonnen per persoon per jaar. Zo was er vorig jaar de kwestie waarbij twee consultants de ICT-problemen bij de politie moesten oplossen. Tussen 2012 en 2014 werden zij ingezet voor 1,6 miljoen euro. De WNT zou uitwassen als deze juist moeten voorkomen. Verschillende partijen uit de Tweede Kamer willen dat de minister ook de externen onder de wet schaart.

Gat in wet
D66 is een van de partijen die vandaag uitleg van de minister wil. ‘Er zit een gat in de wet en het is gek dat juist voor deze groep adviseurs ruimere regels gelden,’ zegt een D66-woordvoerder. ‘Om hoeveel het gaat is ook niet duidelijk, want omdat ze niet onder de regeling vallen hoeft er ook niet gerapporteerd te worden. Dit is wat ons betreft nu net precies niet wat er met deze wet beoogd werd.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
@Tjark Reininga: dat kan natuurlijk niet, want externen moeten in hun uurtarief ook andere zaken verwerken (buffer tegen arbeidsongeschiktheid, pensioen, overbrugging voor dagen zonder opdracht inclusief ziekte enzovoorts). En vergeet daarbij niet, dat de Balkenendenorm alleen over bruto salarissen gaat en dat de werkgeverslasten daarbuiten vallen. Externen zullen die lasten, die ze zelf moeten dragen, ook in hun tarief moeten verwerken. Dus uurtarieven zijn onvergelijkbaar met bruto uurlonen.

@Annemarie IJkelenstam: Ja, zo werkt dat. Maar zo hoort het niet te gaan, als de opdrachtgever, i.c. de gemeente, kritisch is op zijn inhuur. Inderdaad schieten gemeenten daarin wel eens te kort, door onvermogen, bureaucratie of een houding van "het is toch mijn eigen geld niet".

Maar zo moeilijk is dat niet: als elke gemeentelijke opdrachtgever gewoon kritisch is op externe inzet (qua tarief, op te leveren resultaat en duur van de inzet), dan is er niets aan de hand. En laat rekenkamers af en toe die inzet onderzoeken. Zoals recentelijk bij de renovatie van de metro (oostlijn) van Amsterdam, waar de externe inzet groeide tot 95%, terwijl die gemeente beschikt over busladingen ambtenaren van het niveau 12 en hoger, waarvan er een niet onaanzienlijk deel thuis zit met dat salaris zonder enige tegenprestatie te leveren.
Door tjark reininga op
misschien is het verstandig niet uit te gaan van een bedrag per jaar, maar van het salaris per gewerkt uur.

en dan ook de opdrachten aan externe krachten aan te belonen conform de sinds Balkenende gehanteerde normeringen.
Door Annemarie IJkelenstam (ex fractievoorzitter Beter Buren in gemeente Buren) op
Ooit een verhaal gehoord van een externe adviseur van Rijksoverheid. Hij werd gevraagd een rapport te schrijven. In land van Blinde eenoog koning. Dus hij kwam binnen en werd gelijk door andere ingehuurde consultants ingelicht. Hou het vooral vaag, de zittende ambtenaren snappen er toch niets van. Schrijf je rapport zo dat je daarna gewoon wordt gevraagd voor vervolg en klaar ben je. Maanden binnen op een opdracht van 1 maand. Bemoei je zijdelings met een ander probleem of nog mooier creëer er 1 bij. Heb je gelijk nog meer werk. En dan zit je bij Yacht of een ander groot bureau, haal gezellig nog meer collega's binnen, regel korting en strijk thuis te premie op voor al die bemiddelingen die je hebt gedaan voor dit onnodige personeelsleden die je naar binnen hebt gebracht.
Last bus not least. Tja niemand controleert de declaraties, rekeningen, bonnetjes (sterker die raken kwijt) en de meeste overheidsinstellingen kunnen niet eens uit systeem halen hoeveel zij nu per jaar betalen aan deze gasten. In onze gemeente komen mensen voor 100.000,00 euro een half jaar werken. Vervolgens zitten ze er zonder mandaat 8 jaar later nog. De opdracht gevende wethouder is zelfs al vertrokken. tijd voor een goed accountantsonderzoek met diepgang. Daar moet een wetsvoorstel voor komen. Dat accountantscontroles zoals bedrijfsleven dat kent worden toegepast bij Overheid, Gemeente. Daar hou je geld aan over, en die adviseurs zijn tenminste nuttig.
Door Hoekstra (adviseur) op
Scheerder begint de vinger op de zere plek te leggen. De grens tussen de private en publieke sector wordt vager en vager. Voor de ambtenaren pur sang geldt met dank aan SP en PvdA inderdaad het communistisch regiem. Het kan niet anders of dat gaat schuren. Die WNT zal steeds ingewikkelder worden omdat er links of rechts mee geprobeerd wordt tegen marktkrachten in te gaan. Dat is tot mislukken gedoemd.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Om eventuele uitwassen bij externe inhuur voor de Overheid tegen te gaan zou een minimaal aantal te stellen regels niet misstaan (bijv. over de aanbesteding, de lengte van de inhuur e.d.).
Door F. Scheerder (Controller) op
Het probleem is dat externe adviseurs zich op de 'markt' begeven. Het lijkt mij geen goed idee om alleen aan marktpartijen die hun diensten vooral richten op de overheidssector de WNT op te leggen voor de maximale kosten die zij mogen doorrekenen aan de overheden. Het zou dan eigenlijk moeten opgaan voor alle marktpartijen. Immers gelijk speelveld voor alle marktpartijen. Tja.. dan zijn we beland in een heel ander systeem (communistisch), wat verre van te prefereren is.
Gemeenten c.q. overheden zouden zelf goed in staat moeten zijn om de kosten voor externe inhuur goed in te schatten; we hebben altijd nog zoiets als concurrentie stellen (inkoop).
Door Bert op
@Paulus: jouw reacties druipen van de afgunst. Ik zou zeggen, neem ontslag, bied jezelf aan als zzp'er en ga adviezen schrijven. Je zult zien, dat dat zo eenvoudig nog niet is. Hoe kom je aan klanten en hoe krijg je jouw adviezen verkocht?

Want hier is gewoon sprake van een vrije markt en daar is niets mis mee. Als geen overheidsinstantie behoefte zou hebben aan bepaalde adviezen zou er geen cent voor betaald worden.

Dus, mensen die zich goed kunnen verkopen kunnen iets wat schaars is. Of weten zich als zodanig te verkopen en vallen daarbij niet door de mand. Wat is daar mis mee? Als er geen vraag is, is er ook geen aanbod.

Elke zelfstandige weet immers, dat er ook perioden van vraaguitval kunnen zijn, en dat je daarom jouw werk en tariefstelling zal moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

Kortom, je hoeft helemaal niets te regelen als overheid. Opdrachtgevers moeten gewoon kritisch zijn met wat ze bij externen bestellen. Dan doet de markt zijn werk.

Tot slot @Paulus: normale banen zoeken is alleen leuk voor mensen, die de ouderwetse zekerheid van een aanstelling zoeken, met vast inkomen, vaste verlofregelingen en sociale zekerheid. Steeds meer mensen kiezen evenwel. vrijwillig of noodgedwongen, voor een bestaan als zelfstandige en dan ben je afhankelijk van de markt.
Door Paulus op
@ wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) .

Gelukkig hoeven wij jou niet serieus te nemen. Want niet alleen de PvdA, maar ook andere partijen zijn voorstander van dit idee. Heb je ook mensen in dienst die met behoud van uitkering moeten werken, en een rapport maken wat voor tienduizenden euro's aan overheidsinstanties wordt verkocht? Maffiapraktijken. Moeten keihard aangepakt worden!
Door Paulus op
Huppekee, de graaicultuur van het old boys network moet hard aangepakt worden, met die praatjesmakers die zogenaamd adviseren, met rapporten die door ambtenaren zijn gemaakt. Maak dat de kat wijs. Het zijn gewoon oplichters. Ga een normale baan zoeken, in plaats van je verrijken met belastinggeld.
Door wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
Van de Balkenende-norm naar de Plasterk-norm. Die laatste zal en moet met iets in de geschiedenisboekjes terechtkomen. Doorgeschoten regeldrift, typisch beleid van de Partij van de Afgunst. Omdat we de managers van de BV Nederland een te laag salaris betalen, moet iedereen genoegen nemen met minder. Het deflatiespook wordt in Den Haag omgezet in een nachtmerrie.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers