of 60220 LinkedIn

Ambtenaren krijgen meer vertrouwen in toekomst

De afgelopen jaren is het percentage ambtenaren dat bang is in de toekomst zin baan kwijt te raken afgenomen.

Werknemers in dienst van een overheid zijn iets optimistischer over de toekomst dan een aantal jaren geleden. Vreesde in 2013 nog 31 procent van de ambtenaren zijn baan kwijt te raken, in 2016 was het percentagegezakt naar 23 procent, Dat is een fractie minder dan de gemiddelde werknemer (23,8), aldus de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) in samenwerking met het CBS. Het beeld bij jonge en oude werknemers wijkt hier overigens erg van af. 

Crisis voorbij
‘Het gaat steeds beter op de arbeidsmarkt’, legt Tanja Traag van het CBS uit. ‘Er zijn meer vacatures en minder werklozen en dat gaat samen met optimisme.’ Toch is een derde van de werknemers bij financiële instellingen bang om zijn baan kwijt te raken, het hoogste percentage van de arbeidsmarkt. In de landbouw en visserij maakt men zich daarentegen niet zo druk, slechts 12,5 procent vreest voor zijn job. ‘In 2016 was gemiddeld een kwart van alle mensen ongerust dat ze misschien hun baan zouden verliezen.’, aldus Traag. Dat is een stuk minder dan een paar jaar daarvoor, toen was 34 procent van de werknemers bezorgd over zijn baan. ‘Maar het is altijd nog meer dan voor dat de economische crisis begon’. In 2007 was slechts 16 procent van de werkenden bang om zijn baan kwijt te raken.

Veertigers en vijftigers
Jongeren maken zich het minst zorgen over het behoud van hun baan. Ook werknemers die zich gezond voelen, maken zich relatief weinig zorgen. Van de gezonde werknemers van 15 tot 25 jaar was 14 procent bezorgd over het behoud van hun baan. Bij hun leeftijdsgenoten met een minder goede gezondheid was dat 25 procent. De baanonzekerheid is met 42 procent het hoogst onder 45- tot 55-jarigen die hun gezondheid als minder goed beoordelen.

Flexibel contract

Uit eerder onderzoek van Driessen HRM en TNS Nipo bleek al dat ook de jongere generatie ambtenaren veel liever leuk werk dan zekerheid willen. Ze gaan niet langer uit van één baan voor het leven. Toch lijkt voor veel werkenden en werkzoekenden het gebrek aan financiële zekerheid de keuze voor werken op flexibele basis op dit moment nog in de weg te staan. Door financiële zekerheid te waarborgen, wordt de keuze voor een flexibel contract sneller gemaakt. Op dit moment werkt één derde van de beroepsbevolking en 60% van de jongeren flexibel. Daarnaast telt Nederland in 2020 ongeveer 1 miljoen zzp’ers.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk op
Dit onderzoek is niet wetenschappelijk en hierdoor onbetrouwbaar en onjuist op verschillende onderdelen. Kortom: geldverspilling!

Wat heeft dit gekost en wie heeft dit betaald?