• ruimte en milieu

  RO-ambtenaren uitverkocht

  Het lukt gemeenten amper nog om ambtenaren ruimtelijke ordening te behouden of aan te trekken. Gevolg is dat plannen en aanvragen steeds langer blijven liggen. ‘Alles wordt weggekocht door bureaus.’

  20 juni 2008
  RO-ambtenaren uitverkocht
 • ruimte en milieu

  Open ramen en geheime achterkamers

  Minister Plasterk van Cultuur opent vandaag in Den Haag de Dag van de Architectuur, die dit keer in het teken staat van Architectuur & Politiek. Den Haag weet wel raad met dit thema.

  20 juni 2008
  Open ramen en geheime achterkamers
 • sociaal

  Feestelijke heropening in (2008), (2010), 2013

  Het Rijksmuseum is tien jaar dicht wegens verbouwing. Lange sluitingen van cultuurgebouwen zijn niet uniek. Nieuw- en verbouw is complex en wordt bemoeilijkt door torenhoge ambities en irreële planningen en begrotingen

  13 juni 2008
  Feestelijke heropening in (2008), (2010), 2013
 • bestuur en organisatie

  Concreet bezwaar

  Je kunt bij een afkeurend besluit niet volstaan met verwijzing naaralgemene beleidsuitgangspunten. Je moet duidelijk aangeven waarombijvoorbeeld een vrijstellingsmogelijkheid in een concrete situatie niet gewenst is.

  13 juni 2008
  Concreet bezwaar
 • sociaal

  Echte wereld in Buitenwereld

  In De Buitenwereld worden medewerkers van UWV, CWI en sociale diensten ingeleid in de wereld van de klant. ‘Het klopt mischien allemaal wel al die regeltjes, maar het klópt gewoon niet!’    De burger tussen de oren

  13 juni 2008
  Echte wereld in Buitenwereld
 • sociaal

  Persoonlijk: ‘Ik breng overzicht’

  Vorig jaar werd Ed de Haan (52) directeur van muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Hij geeft leiding aan het muziekcentrum in de overgangsfase naar het nieuwe Muziekpaleis. Daarvoor was De Haan hoofd financiën en plaatsvervangend directeur bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Utrecht.

  13 juni 2008
  Persoonlijk: ‘Ik breng overzicht’
 • ruimte en milieu

  ‘Wij kunnen niet álles decentraliseren’

  Het is minister Cramer van Vrom ernst. Nederland moet de komende jaren mooier worden, en de minister zal de beleidsruimte nemen die nodig is om dit voor elkaar te krijgen. ‘Iedereen weet straks precies wanneer de scheidsrechter op het fluitje blaast.’

  13 juni 2008
  ‘Wij kunnen niet álles decentraliseren’
 • financiën

  ‘Deregulering dreigt te verzanden’

  Robin Linschoten, voorzitter van de club die het aantal regels moet helpen terugdringen, is somber over de dereguleringsoperatie. ‘We dreigen weer in de oude situatie terecht te komen, van goede voornemens waar weinig van terecht komt. Dit kabinet mist politieke discipline.’  

  13 juni 2008
  ‘Deregulering dreigt te verzanden’
 • sociaal

  Zuipen en keten

  Gemiddeld een halve krat bier drinkt de jonge bezoeker van een illegaal drankhok. Gemeenten dubben nog: sluiten, of toestaan vanwege de sociale functie van de keten. Maar de Voedsel- en Waren Autoriteit wil hom of kuit. 'Je kunt niet blijven ronddraaien in de cirkel van voorlichten en gedogen.'

  06 juni 2008
  Zuipen en keten
 • ruimte en milieu

  'Hier staan de neuzen dezelfde kant uit'

  Vorig jaar is Jan Schellekens (54) benoemd tot directeur van het Bureau van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Hij gaat het beroep van rentmeester méér op de kaart zetten. Daarvoor was Schellekens chef de bureau bij de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en wethouder van de gemeente Goirle.

  06 juni 2008
  'Hier staan de neuzen dezelfde kant uit'
 • sociaal

  Sterk helpt zwak

  Stichting De Sportbank probeert in Haagse achterstandswijken kleine allochtone sportverenigingen te versterken met steun van grote en rijkere clubs. Sport verbroedert en vergroot de leefbaarheid in de wijk, aldus Sportbankdirecteur Louk Burgers. 'Het is allemaal niet zo ingewikkeld.'

  06 juni 2008
  Sterk helpt zwak
 • bestuur en organisatie

  'Ons werk beter doen dan een ander'

  De dienstverlening door de overheid moet volgens het kabinet het rapportcijfer zeven halen. 'Dienstverlening moet een negen scoren. Een zeven is aanmodderen, niet slecht genoeg om failliet te gaan', zegt André de Waal, associate professor strategisch management in Maastricht.

  06 juni 2008
  'Ons werk beter doen dan een ander'
 • ruimte en milieu

  Vrijheid lonkt vanaf 1 juli

  Gemeenten zijn volop bezig met de aanstaande invoering van de nieuwe Wet ruimtelijk ordening (Wro). Soms onwennig, hier en daar enthousiast. 'Er zal nog heel wat worden uitgevochten.'

  06 juni 2008
  Vrijheid lonkt vanaf 1 juli
 • financiën

  Gelderland houdt steeds meer geld over

  Gelderland houdt al jaren dik geld over en dat bedrag loopt flink op. Of deze zogenaamde onderbesteding erg is, hangt af van de oorzaak.

  30 mei 2008
  Gelderland houdt steeds meer geld over
 • bestuur en organisatie

  'Sterk college is een team'

  Een college van B en W vormt geen sterk team als alleen het afgesproken coalitieprogramma wordt uitgevoerd.

  30 mei 2008
  'Sterk college is een team'
 • financiën

  Sterke benen die de weelde dragen

  Te weinig geld, die zorgen zijn bekend, maar te veel geld blijkt zijn eigen sores op te leveren. Ook voor overheden. Hoe gaan zij om met een overschot op de begroting? De keus tussen Dagobert Duck en Robin Hood.

  30 mei 2008
  Sterke benen die de weelde dragen
 • financiën

  'Aan te veel geld heb je niks'

  Dit jaar hoeven de aandeelhouders niet op een extra dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten te rekenen. Misschien in 2009 weer, zegt BNG-topman Carel van Eykelenburg, al waarschuwt hij provincies en gemeenten: boek het nog maar niet in.

  30 mei 2008
  'Aan te veel geld heb je niks'
 • ruimte en milieu

  Uitwerkingstermijn

  Twaalf jaar na vaststelling van het bestemmingsplan moet de gemeente de uitwerking van de bestemming zelf ter hand nemen en niet langer overlaten aan de eigenaren van een perceel.

  30 mei 2008
  Uitwerkingstermijn
 • bestuur en organisatie

  Grote stad dik in de ambtenaren

  Er zijn grote verschillen in het aantal ambtenaren per inwoner in de 50.000+-gemeenten. De verschillen lopen op tot een factor drie. Amsterdam heeft relatief de meeste overheidsdienaren, Amersfoort de minste.

  30 mei 2008
  Grote stad dik in de ambtenaren
 • financiën

  Slim beleggen binnen de grenzen van de wet

  Utrecht en Noord-Holland behoren tot de zeer vermogende overheden. Dat maakt forse extra investeringen mogelijk. Zelfs dan blijven er nog honderden miljoenen over.

  30 mei 2008
  Slim beleggen binnen de grenzen van de wet
Advertentie