of 59212 LinkedIn

HEVO B.V.

Experts in huisvesting en Vastgoed

Wij kunnen u ondersteunen in elk facet van vastgoedontwikkeling: van besluitvormingsproces tot gerealiseerd project.


Daarbij streven wij altijd naar gebouwen die duurzaam presteren en naar een klantrelatie die minstens zo duurzaam is. Een partnership dat we bouwen op basis van oprechte betrokkenheid, kennisuitwisseling en wederzijds vertrouwen.

Garanties en resultaatverplichtingen gaan wij daarbij niet uit de weg. Almeer dan 30 jaar bieden wij met Risicodragend Projectmanagement opdrachtgevers de zekerheid dat hun project binnen de gestelde kaders van tijd, budget en kwaliteit wordt opgeleverd.

 

Onze adviseurs zijn daarnaast voortdurend betrokken bij fusiegemeentes, visieontwikkeling, strategische vastgoed- en huisvestingsplannen (IHP),campusontwikkeling, onderhoud en verduurzamen van vastgoed in onderwijszorgsportgemeenten en het bedrijfsleven die bijdragen aan een optimale woon-, leer en leefomgeving. Overal in Nederland.

We innoveren, verbinden partijen, nemen de verantwoordelijkheid, geven garanties en doen wat we beloven.

 

Vraag het ons, wij weten er alles van.

info@hevo.nl | 073-6409409


 • Heeft u uw verduurzamingsplannen al gereed? Gemeenten als voorbeeld voor andere gemeenten/organisaties

  Heeft u als gemeente uw verduurzamingsplannen al gereed?

  HEVO B.V. Reageer
  De Nederlandse overheid gaat steeds meer eisen stellen aan zowel het bestaande als nieuwe vastgoed in Nederland om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen nastreven. In deze …
 • BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) in 2020. BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. BENG-norm in ontwikkeling

  BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) in 2020

  HEVO B.V. Reageer
  Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor …
 • Nieuwbouwkosten-configurator 2019. Inzicht in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van een onderwijsgebouw

  Nieuwbouwkosten-configurator 2019

  HEVO B.V. Reageer
  Met de update van de Nieuwbouwkostenconfiguratoren is inzicht te krijgen in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van een onderwijsgebouw in PO, VO en (V)SO op basis van de normvergoeding.
 • Strategisch onderhoudsmanagement. Inzicht krijgen | prioriteren | keuzes maken.

  Strategisch onderhoudsmanagement

  HEVO B.V. Reageer
  Inzicht krijgen | prioriteren | keuzes maken. Strategisch onderhoudsmanagement draait om het maken van de verbinding tussen de onderhoudsstrategie, de vastgoedstrategie en het primaire proces. Door …
 • Onderhoudsmanagement vastgoed. Het is logischer om het onderhoud te koppelen aan het operationele proces. Door onderhoud op deze manier te organiseren, kan 10 tot 15% worden bespaard op onderhoudskosten

  Onderhoudsmanagement vastgoed

  HEVO B.V. Reageer
  Onderhoud van vastgoed heeft vaak als belangrijkste doel het in stand houden van gebouwen en installaties. Vanuit de visie dat een gebouw het operationele proces van een organisatie faciliteert, is …
 • Scholen, Stelsel en het Klimaatakkoord

  Ik zeg niets nieuws wanneer ook ik zeg dat we aan de vooravond staan van een grote opgave op het gebied van onze gebouwde omgeving. In korte tijd is in de wereld van de onderwijshuisvesting de term …
 • Verduurzamen gemeentelijke kantoorvastgoed. Kantoorhuisvesting dient in de komende jaren aan steeds strengere eisen te voldoen. Voor gemeenten bestaat er nog een extra verplichting

  Verduurzamen gemeentelijke kantoorvastgoed

  HEVO B.V. Reageer
  Kantoorhuisvesting dient in de komende jaren aan steeds strengere eisen te voldoen. Zo geldt in 2023 een wettelijke verplichting dat kantoorhuisvesting minimaal aan energielabel C moet voldoen en in …

Contactgegevens

HEVO B.V.

Statenlaan 8

5223 LA  's-Hertogenbosch

 

Postbus 70501

5201 CB 's-Hertogenbosch

 

+31 (0)73 6 409 409

info@hevo.nl

www.hevo.nl


www.rpmbyhevo.nl : bouwen zonder risico’s.

Opdrachtgevers (gemeenten) krijgen : Zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.

Meest gelezen

Whitepapers

Events

Bloggers