of 59244 LinkedIn

HEVO B.V.

Experts in huisvesting en Vastgoed

Wij kunnen u ondersteunen in elk facet van vastgoedontwikkeling: van besluitvormingsproces tot gerealiseerd project.


Daarbij streven wij altijd naar gebouwen die duurzaam presteren en naar een klantrelatie die minstens zo duurzaam is. Een partnership dat we bouwen op basis van oprechte betrokkenheid, kennisuitwisseling en wederzijds vertrouwen.

Garanties en resultaatverplichtingen gaan wij daarbij niet uit de weg. Almeer dan 30 jaar bieden wij met Risicodragend Projectmanagement opdrachtgevers de zekerheid dat hun project binnen de gestelde kaders van tijd, budget en kwaliteit wordt opgeleverd.

 

Onze adviseurs zijn daarnaast voortdurend betrokken bij fusiegemeentes, visieontwikkeling, strategische vastgoed- en huisvestingsplannen (IHP),campusontwikkeling, onderhoud en verduurzamen van vastgoed in onderwijszorgsportgemeenten en het bedrijfsleven die bijdragen aan een optimale woon-, leer en leefomgeving. Overal in Nederland.

We innoveren, verbinden partijen, nemen de verantwoordelijkheid, geven garanties en doen wat we beloven.

 

Vraag het ons, wij weten er alles van.

info@hevo.nl | 073-6409409


 • Herhuisvesting fusiegemeente Meierijstad. Drie pijlers: sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk en economisch

  Herhuisvesting fusiegemeente Meierijstad

  HEVO B.V. Reageer
  Sinds 1 januari 2017 zijn de gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel gefuseerd tot één gemeente: Meierijstad. De visie op deze nieuwe gemeente, de besturingsfilosofie en de …
 • Verduurzamen zorgvastgoed. Gaat ook over functionaliteit, toekomstbestendigheid en gezondheid

  Verduurzamen zorgvastgoed

  HEVO B.V. Reageer
  Door het klimaatakkoord staat duurzaamheid meer dan ooit in de belangstelling. Ook de zorgsector komt in beweging: 132 partijen ondertekenden de Green Deal Duurzame Zorg. In de zorg is duurzaamheid …
 • Het klimaat, maar dan concreet. Duurzaam denken en doen!

  Het klimaat, maar dan concreet

  HEVO B.V. Reageer
  Klimaatconferentie, klimaatakkoord en klimaattafels… Rond de jaarwisseling was er een enorme drukte rondom het klimaat. Drukte, maar helaas te weinig concrete ambities. Het voelt persoonlijk …
 • Strategisch vastgoedplan. Invulling geven aan toekomstbestendig en duurzaam vastgoed

  Strategisch vastgoedplan

  HEVO B.V. Reageer
  Een strategisch vastgoedplan is een op maat gemaakt plan dat aansluit op uw meerjarenstrategie en alle marktontwikkelingen. Het strategisch vastgoedplan bepaalt c.q. verwoordt de koers van uw …
 • Heeft u uw verduurzamingsplannen al gereed? Gemeenten als voorbeeld voor andere gemeenten/organisaties

  Heeft u als gemeente uw verduurzamingsplannen al gereed?

  HEVO B.V. Reageer
  De Nederlandse overheid gaat steeds meer eisen stellen aan zowel het bestaande als nieuwe vastgoed in Nederland om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen nastreven. In deze …

Contactgegevens

HEVO B.V.

Statenlaan 8

5223 LA  's-Hertogenbosch

 

Postbus 70501

5201 CB 's-Hertogenbosch

 

+31 (0)73 6 409 409

info@hevo.nl

www.hevo.nl


www.rpmbyhevo.nl : bouwen zonder risico’s.

Opdrachtgevers (gemeenten) krijgen : Zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.

Meest gelezen

Whitepapers

Events

Bloggers