of 59250 LinkedIn

Companen

Companen: advies voor woningmarkt en leefomgeving

Companen speelt een rol van betekenis op de woningmarkt. Waar besluiten tot stand moeten komen, zorgen wij voor houvast. Al een halve eeuw. 

Onze adviseurs brengen partijen samen en smeden nieuwe coalities. We zijn voortdurend betrokken bij visies en concepten die bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving. Overal in Nederland.

Waar nodig doen we onderzoek en putten we uit onze schat aan kennis van iedere regio in Nederland. Omdat we goed op de hoogte zijn van veel lokale situaties, kennen we de specifieke krachtenvelden.

Companen inspireert, verbindt en begeleidt. In opdracht van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk.

Door verbinding van kennis kan Companen opdrachtgevers beter van dienst zijn. Companen is partner van kennisinstellingen op haar vakgebied. Zij zoekt samenwerking met andere gerenommeerde onderzoeks- en adviesbureaus om op integrale vragen volwaardige antwoorden te kunnen geven.


 • Analyse huurbeleid

  Reageer
  Rapportage 'Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2014' aangeboden aan de Tweede Kamer Net als in 2013 was in 2014 een maximale huurverhoging mogelijk van 4% (1,5% boven het inflatiepercentage …
 • De knellende positie van laagste inkomens

  Reageer
  Wooncongres 2014 Armoede wordt steeds nijpender. Het grootste probleem zit bij een hardnekkige groep laagste inkomens. Woonlastenonderzoeken agenderen dit vraagstuk, maar door het middelen van …
 • Goed voorbereid op de Herzieningswet

  Reageer
  Gemeentelijk woonbeleid komt weer volop in de schijnwerpers. In veel collegeprogramma's is een nieuwe woonvisie genoemd. Maar dat moet anders dan in het verleden! Vanuit het Rijk is de …
 • Ladder voor Duurzame Verstedelijking

  Reageer
  Alles wat u moet weten op onze website: www.laddervoorduurzameverstedelijking.nl Wat is de actuele regionale woningbehoefte? Gemeenten en ontwikkelaars hebben zich in het afgelopen jaar over die …
 • Sturen op verhuismotieven

  Reageer
  Niet overschatten, wel doen! “Interessante uitkomsten, een goede bouwsteen voor ons woonbeleid!” Voor verschillende gemeenten in het Groene Hart, zoals Alphen aan den Rijn, Bergambacht, …
 • Niet stoppen met bouwen

  Reageer
  Wachten beter dan anticiperen Het Planbureau voor de Leefomgeving roept gemeenten op terughoudend te zijn met nieuwbouw; ook al trekt de markt aan. Op termijn daalt immers de vraag. In zijn blog op …
 • Woonvisie: woning(ver)bouw leeft in Midden-Limburg

  Reageer
  Regionale Structuurvisie trekt volle zalen De belanghoudersavond op woensdag 2 juli jl bewees maar weer eens dat een regionale structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving wel degelijk volle zalen …

Contactgegevens

Companen

Boulevard Heuvelink 104, 6828 KT Arnhem

Postbus 1174, 6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl
info@companen.nl

Meest gelezen

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers