of 64204 LinkedIn

BNG Bank

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Onze ambitie is dat klanten in de publieke sector ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.


 • Hoe houden we de warmtetransitie betaalbaar? Idee: Regionale Warmtebeheerbedrijven

  Hoe houden we de warmtetransitie betaalbaar?

  BNG Bank 1 reactie
  Het alarmerende IPCC-rapport over de snelle opwarming van de aarde maakt de overstap van aardgas naar fossielvrije alternatieven een topprioriteit. Eén van de oplossingen is het realiseren …
 • Inkomsten gemeenten kunnen omhoog

  BNG Bank Reageer
  Sinds een wijziging in de wetgeving dienen gemeenten de overhead apart weer te geven in hun begroting en jaarrekening. Daarmee veranderde de systematiek van overheadtoerekening. Gemeenten waren …
 • Miljoenennota 2022. Economische vooruitzichten 2022

  Miljoenennota 2022. Economische vooruitzichten 2022

  BNG Bank 1 reactie
  Krachtig economisch herstel In het afgelopen half jaar hebben de overheden in de westerse landen hun bevolking in een snel tempo gevaccineerd. Daarnaast zijn er testfaciliteiten opgericht voor …
 • Hulp bij verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Waarom dit ontzorgingsprogramma?

  Hulp bij verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

  BNG Bank Reageer
  We gaan in gesprek over dit ontzorgingsprogramma met Kirsten van Muijden, Thomas van Houten en Pieter van der Berg. Kirsten van Muijden en Thomas van Houten werken allebei als adviseur Duurzaam …
 • Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - III. Bepaling van NWC, BWC en WV; en risk control

  Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - III

  BNG Bank Reageer
  In deel III over de paragraaf weerstandsvermogen bij provincies bespreekt Peter Boorsma de bepaling van nodige weerstandscapaciteit (NWC), beschikbare weerstandscapaciteit (BWC) en bepaling …
 • Warmtetransitie vereist duidelijkheid in de uitvoering. Voor de warmtetransitie zijn warmtenetten nodig

  Warmtetransitie vereist duidelijkheid in de uitvoering

  BNG Bank Reageer
  Verduurzaming van de warmtevoorziening in gebouwen is een essentieel onderdeel van het Klimaatakkoord, waarover in het formatieproces zeker wordt gesproken. Voor deze warmtetransitie zijn …
 • Middeldure huurwoningen voor Eindhoven via Plek. Dit initiatief zou wel eens de weg kunnen wijzen voor andere steden.

  Middeldure huurwoningen voor Eindhoven via Plek

  BNG Bank Reageer
  Twee Eindhovense woningcorporaties hebben de handen ineengeslagen om het aanbod middeldure huur- en koopwoningen in de stad en regio te vergroten. Stayinc. en Trudo gaan – met steun van BNG …
 • Age Friendly Cultural Cities (2016-2021). Ouderen- en cultuurparticipatie op de kaart

  Age Friendly Cultural Cities (2016-2021)

  BNG Bank Reageer
  ‘ Als gemeenten geld in cultuur voor ouderen steken is dat een effectieve besteding ’, aldus Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk en jurylid BNG Bank Lang Leve Kunstprijs.
 • Van risico naar succes. 25 jaar risicomanagement in gemeenten

  Van risico naar succes

  BNG Bank Reageer
  Verleden jaar beschreef Peter Boorsma(1) in een reeks van vier artikelen(2) een onderzoek naar risicomanagement en de weerstandsparagraaf bij gemeenten als vervolg op een eerder onderzoek uit …

Contactgegevens

BNG Bank

Koninginnegracht 2

2514 AA Den Haag

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

070 - 3750 750

www.bngbank.nl

mc@bngbank.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Altijd op de hoogte blijven van de laatste artikelen?

ACTIEF STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vier SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

 

AfbeeldingDuurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

•  BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare wijken.
•  BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale voorzieningen.


AfbeeldingGoede gezondheid en welzijn (SDG 3) 

•  BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.AfbeeldingKwaliteitsonderwijs (SDG 4) 

• 

BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.

•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.

 

AfbeeldingBetaalbare duurzame energie (SDG 7)

•  BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
•  BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

                                       LEES MEER