of 60775 LinkedIn

BNG Bank

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 100 miljard zijn we een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, woningcorporaties en instellingen voor zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.


 • Miljoenennota 2021. Omslag in de overheidsfinanciën. Maar risico’s voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën gering

  Miljoenennota 2021

  BNG Bank Reageer
  De uitbraak van het coronavirus, Covid-19, heeft de Nederlandse economie in maart abrupt in een economische crisis gestort. De overheid was genoodzaakt om maatregelen te nemen die het economische en …
 • Paragraaf weerstandsvermogen van gemeenten - III. De risico's en de risico's 'van over de grens'

  Paragraaf weerstandsvermogen van gemeenten - III

  BNG Bank Reageer
  Peter Boorsma neemt deze zomer de weerstandsparagraaf (WP) onder de loep. In deel III gaat hij verder in op de presentatie van de risico's en de risico's 'van over de grens'; de 3e en 4e …
 • Paragraaf Weerstandsvermogen van gemeenten - II. De tweede en derde onderzoeksvraag.

  Paragraaf Weerstandsvermogen van gemeenten - II

  BNG Bank 1 reactie
  Peter Boorsma neemt deze zomer de weerstandsparagraaf (WP) onder de loep.  In  deel I  is de eerste onderzoeksvraag beantwoord: wie schrijft de weerstands-paragraaf? Nu in deel …
 • Reddingsboei voor kleinere duurzame projecten. BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt leningen aan duurzame projecten

  Reddingsboei voor kleinere duurzame projecten

  BNG Bank Reageer
  Begin 2018 is het BNG Duurzaamheidsfonds gestart met het verstrekken van leningen aan duurzame projecten. Hiermee werd invulling gegeven aan de toenemende vraag van bedrijven, instellingen en …
 • Paragraaf weerstandsvermogen van gemeenten - I. Wie schrijft de weerstandsparagraaf

  Paragraaf weerstandsvermogen van gemeenten - I

  BNG Bank Reageer
  Houden Nederlandse grensgemeenten rekening met risico's die afkomstig zijn van buitenlandse grensgemeenten? Het voorschrift van een risico-/weerstandsparagraaf bestaat ondertussen bijna 25 …
 • Hart van Zuid, Rotterdam. Integrale gebiedsontwikkeling met een innovatief contract

  Hart van Zuid, Rotterdam

  BNG Bank Reageer
  Hart van Zuid is een goed voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling met een innovatief contract waarbij in nauwe samenwerking met gemeente en omwonenden een bruisend stadshart voor Rotterdam Zuid …
 • Doelenanalyse: beleidsindicatoren die ertoe doen. Kracht zit 'm in de bestuurlijk belangrijke onderwerpen

  Doelenanalyse: beleidsindicatoren die ertoe doen

  BNG Bank Reageer
  In B&G van maart 2020 stond een  interessant artikel  over de verplichte beleidsindicatoren, waarin wordt gepleit voor een herbezinning over welke indicatoren wel, en welke niet …

Contactgegevens

BNG Bank

Koninginnegracht 2

2514 AA Den Haag

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

070 - 3750 750

www.bngbank.nl

mc@bngbank.nl

Meest gelezen

Wat doen we voor een duurzamer Nederland?

Altijd op de hoogte blijven van de laatste artikelen?