of 59761 LinkedIn

BNG Bank

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 100 miljard zijn we een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, woningcorporaties en instellingen voor zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.


 • Hart van Zuid, Rotterdam. Integrale gebiedsontwikkeling met een innovatief contract

  Hart van Zuid, Rotterdam

  BNG Bank Reageer
  Hart van Zuid is een goed voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling met een innovatief contract waarbij in nauwe samenwerking met gemeente en omwonenden een bruisend stadshart voor Rotterdam Zuid …
 • Doelenanalyse: beleidsindicatoren die ertoe doen. Kracht zit 'm in de bestuurlijk belangrijke onderwerpen

  Doelenanalyse: beleidsindicatoren die ertoe doen

  BNG Bank Reageer
  In B&G van maart 2020 stond een  interessant artikel  over de verplichte beleidsindicatoren, waarin wordt gepleit voor een herbezinning over welke indicatoren wel, en welke niet …
 • BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt eerste sportleningen. Sinds de introductie van de Sportlening eind januari 2020 zijn er al zes leningen verstrekt.

  BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt eerste sportleningen

  BNG Bank Reageer
  Het BNG Duurzaamheidsfonds heeft de eerste Sportlening verstrekt aan Watersportvereniging Blinckvliet uit het Zuid-Hollandse Zuidland. Met de financiering kunnen zij de jachthaven uitbaggeren en …
 • Impact coronacrisis op financiële positie gemeenten. Een eerste verkenning

  Impact coronacrisis op financiële positie gemeenten

  BNG Bank 1 reactie
  Half maart 2020 wordt duidelijk dat de uitbraak van het COVID-19 virus (hier verder aangeduid met ‘het coronavirus’) grote impact zal hebben op de Nederlandse maatschappij. Scholen …
 • Wijkkompas ondersteunt gemeenten bij wijkaanpak. Informatie eenvoudig en overzichtelijk toegankelijk

  Wijkkompas ondersteunt gemeenten bij wijkaanpak

  BNG Bank Reageer
  Terwijl gezondheid en economie de aandacht opeisen blijft de energietransitie een thema dat gemeenten en burgers bezighoudt. Gemeenten werken door aan warmtetransitieplannen. Met het  …
 • De waarde van Groen: cruciale schakel voor de toekomstbestendige gemeente

  De waarde van groen

  BNGBank Reageer
  Een toekomstbestendige gemeente kan niet zonder groen. Nederlandse gemeenten staan voor tal van opgaven zoals klimaatadaptatie en woningbouw. Groen kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze …

Contactgegevens

BNG Bank

Koninginnegracht 2

2514 AA Den Haag

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

070 - 3750 750

www.bngbank.nl

mc@bngbank.nl

Meest gelezen

Wat doen we voor een duurzamer Nederland?

Altijd op de hoogte blijven van de laatste artikelen?