of 65101 LinkedIn

BNG Bank

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Onze ambitie is dat klanten in de publieke sector ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.


 • Middenhuur brengt leven in de binnenstad. Wonen Boven Winkels Deventer

  Wonen Boven Winkels Deventer

  BNG Bank Reageer
  Sinds de oprichting 20 jaar geleden, realiseerde Wonen Boven Winkels Deventer (WBWD) bijna 150 woningen in de binnenstad van die middelgrote stad aan de IJssel. Niet alleen op leegstaande …
 • Groenoord (Schiedam) aardgasvrij: een deal voor álle bewoners.

  Groenoord aardgasvrij: een deal voor álle bewoners

  BNG Bank 5 reacties
  De wijk Groenoord in Schiedam is hard op weg om aardgasvrij te worden. Cruciaal element daarbij is een warmtenet. Door een goed uitgedachte financiële constructie is een woonlastenneutrale …
 • Alkmaar heeft primeur bij verduurzaming vastgoed. BV in eigen beheer gemeente

  Alkmaar heeft primeur bij verduurzaming vastgoed

  BNG Bank Reageer
  Als eerste gemeente in Nederland gaat Alkmaar haar maatschappelijk vastgoed verduurzamen via een eigen BV, gebruikmakend van een financieringsarrangement van EUR 86,5 miljoen bij BNG Bank. De …
 • Op weg naar een volledig circulaire economie. Monitoring van de voortgang van deze transitie is gewenst

  Op weg naar een volledig circulaire economie

  BNG Bank Reageer
  Begin 2021 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2021) gepubliceerd. Het rapport schetst de voortgang van de transitie naar een …
 • Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - IV. Mogelijkheden tot het opzetten van een ideale WP.

  Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - IV

  BNG Bank Reageer
  In dit vierde en laatste deel over de paragraaf weerstandsvermogen (WP) bij provincies bespreekt Peter Boorsma wat de aandacht is van de betrokken actoren en komt ook aan bod of er voldoende …
 • Hoe houden we de warmtetransitie betaalbaar? Idee: Regionale Warmtebeheerbedrijven

  Hoe houden we de warmtetransitie betaalbaar?

  BNG Bank 1 reactie
  Het alarmerende IPCC-rapport over de snelle opwarming van de aarde maakt de overstap van aardgas naar fossielvrije alternatieven een topprioriteit. Eén van de oplossingen is het realiseren …
 • Inkomsten gemeenten kunnen omhoog

  BNG Bank Reageer
  Sinds een wijziging in de wetgeving dienen gemeenten de overhead apart weer te geven in hun begroting en jaarrekening. Daarmee veranderde de systematiek van overheadtoerekening. Gemeenten waren …
 • Miljoenennota 2022. Economische vooruitzichten 2022

  Miljoenennota 2022. Economische vooruitzichten 2022

  BNG Bank 2 reacties
  Krachtig economisch herstel In het afgelopen half jaar hebben de overheden in de westerse landen hun bevolking in een snel tempo gevaccineerd. Daarnaast zijn er testfaciliteiten opgericht voor …

Contactgegevens

BNG Bank

Koninginnegracht 2

2514 AA Den Haag

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

070 - 3750 750

www.bngbank.nl

mc@bngbank.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Altijd op de hoogte blijven van de laatste artikelen?

ACTIEF STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vier SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

 

AfbeeldingDuurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

•  BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare wijken.
•  BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale voorzieningen.


AfbeeldingGoede gezondheid en welzijn (SDG 3) 

•  BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.AfbeeldingKwaliteitsonderwijs (SDG 4) 

• 

BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.

•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.

 

AfbeeldingBetaalbare duurzame energie (SDG 7)

•  BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
•  BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

                                       LEES MEER