Advertentie
sociaal / Nieuws

Miljoenenstrop dreigt in Limburg om herverdeling budget jeugdzorg

Uit berekeningen blijkt dat Limburgse gemeenten in de jeugdzorg mogelijk 13 tot 15 miljoen extra in moeten leveren.

04 april 2014

De verdeling van het budget Jeugdzorg pakt mogelijk voor gemeenten in Limburg zeer nadelig uit. Onderzoeksbureau APE becijferde dat het tekort voor Limburgse gemeenten kan oplopen 15 miljoen euro, bovenop de bezuiniging die sowieso gepland staan. Limburg wil snel met de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven om tafel om al te drastische effecten van zo’n nieuw verdeelmodel te voorkomen.

Na 2015
De zorgen die Limburg en de Limburgse gemeenten hebben, gaan over de jaren na 2015. Voor dat jaar liggen de budgetten namelijk grotendeels al vast. In de meicirculaire zullen de staatssecretarissen de definitieve budgetten bekendmaken, maar dat kan maximaal 5 procent afwijken van het bedrag dat ze in december 2013 al te horen kregen.


Extra hard getroffen 

Onderzoeksbureau APE heeft een verkennende studie uitgevoerd naar de gevolgen van de herverdeling van het geld na 2015. Daarbij is uitgegaan van de criteria die nu worden gehanteerd bij de verdeling van het gemeentefonds in combinatie met tien aanvullende criteria zoals kinderen in de ggz, het aantal tienermoeders en het percentage éénouder-gezinnen. ‘Het blijkt dat Limburg extra hard getroffen wordt bij de herverdeling van met name het geld voor jeugdzorg’, aldus gedeputeerde Peter van Dijk. ‘Bij het geld voor de Wmo en de Participatiewet springen we er licht positief uit. Maar op Jeugdzorg zouden we zomaar 13 tot 15 miljoen in kunnen leveren.’ Dit bedrag komt bovenop de Limburgse bijdrage op de door Den Haag opgelegde bezuinigingsopgave die voor Limburg een kleine 6 miljoen euro bedraagt.

Extra pijnlijk
Voor Limburgse gemeenten is zo’n grote financiële opgave extra pijnlijk omdat de provincie net een structurele bezuiniging van 19,5 miljoen achter de rug heeft. Omdat Limburg lange tijd ‘ruim in haar jasje’ zat voor wat betreft het budget jeugdzorg, is tussen 2011 en 2013 al 20 procent van het budget gekort. Van Dijk: ‘De laatste tranche van die bezuiniging is in 2013 verwerkt. Als er vanaf 2016 weer zo’n enorm bedrag op ons af komt zou dat rampzalig zijn.’

Overgangstermijn 

Om dat rampscenario te voorkomen, pleit Van Dijk voor een geleidelijke overgang van bijvoorbeeld 2 procent per jaar. Ook zou er een bandbreedte moeten komen voor een maximaal bezuinigingspercentage en een compensatie voor het geval gemeenten te grote tekorten in het budget krijgen. ‘De tijd die dan ontstaat kan gebruikt worden om het model van herverdeling gaande weg te verbeteren’, aldus Van Dijk. Hij heeft de bewindslieden het rapport gestuurd en gevraagd om voor de meicirculaire nog in gesprek te gaan hierover. ‘Zodat we niet in de meicirculaire –patsboem – geconfronteerd worden met een enorme bezuinigingsopgave. 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bertus
Als het gesprek om geld blijft gaan dan worden de gezinnen het kind van de rekening. Natuurlijk moet je wel het geld beschikbaar hebben. Het snel optuigen van een nieuwe organisatie kost geld en geeft veel beginnersfouten. Een zachte overgang van 3 jaar geeft iedereen detijd om goed na te denken over alle facetten van de beslissingen. Bij een zachte overgang hoef je vrijwel geen leergelod te betalen en dat scheelt veel in deze branche.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het zijn aannames waarvoor de gemeenten (VNG) zich binnen redelijke grenzen via rijksgaranties gewoon moeten indekken. Als het Rijk dat niet wil is er slechts één oplossing: niet meewerken aan de uitvoering van deze wetgeving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie