Advertentie
sociaal / Nieuws

Evaluatie wet ‘abo-tarief’ Wmo na drie jaar

De Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot invoering van het Wmo-abonnementstarief. De wet wordt na drie jaar geëvalueerd. Als uit de landelijke monitor naar de effecten van het Wmo-abonnementstarief blijkt dat gemeenten in de (financiële) problemen komen, moet de minister van VWS in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen.

10 april 2019

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot invoering van het Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand per 2020. De wet wordt na drie jaar geëvalueerd. Een amendement daartoe van het PvdA-Kamerlid John Kerstens is dinsdag door de Kamer aangenomen. Als uit de landelijke monitor naar de effecten van het Wmo-abonnementstarief blijkt dat gemeenten in de (financiële) problemen komen, moet de minister van VWS in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen.

Passende financiële randvoorwaarden

Een motie van SP-Kamerlid Maarten Hijink met die strekking is dinsdag eveneens door de Kamer aangenomen. Het is onzeker of de voorgestelde financiële compensatie aan gemeenten toereikend is om het abonnementstarief goed uit te voeren, aldus de motie. Mogelijk dat het inkomensonafhankelijke abonnementstarief leidt tot meer aanvragen. De minister moet zorgen voor ‘passende wettelijke en financiële randvoorwaarden’, zo vindt de Kamer.

Ongewenste effecten

‘Door een evaluatiemoment op te nemen in de wet wordt bewust de mogelijkheid gegeven om het doel van de wet − stapeling van zorgkosten voorkomen − te evalueren en te bepalen of sprake is van ongewenste effecten voor mensen die Wmo-voorzieningen nodig hebben’, aldus de toelichting op het amendement van Kerstens. De Kamer, en diverse patiënten- en cliëntenorganisaties, maken zich zorgen over verschraling van de zorg. Dit zou kunnen gebeuren als gemeenten door een toename van het aantal Wmo-cliënten in de financiële problemen komen en gaan snijden in de Wmo-voorzieningen. Omdat de precieze effecten van het abonnementstarief lastig zijn in te schatten, wil de Kamer ‘voorkomen dat mensen langere tijd geconfronteerd worden met mogelijke negatieve effecten’, aldus het amendement.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Bij iedere nieuwe wens van de Kamer en/of minister in het Sociale Domein behoren gemeenten te worden gecompenseerd voor de extra financiële lasten (meerkosten).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie