Advertentie
sociaal / Nieuws

Werkdruk sociale wijkteams 'aanvliegend hoog’

Hevel een deel van het geld dat nu omgaat in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg over naar gemeenten. Die hebben dat nodig om de civil society te versterken. Dat zegt Ard Sprinkhuizen, lector Maatschappelijk Werk aan Hogeschool InHolland.

21 november 2016

Hevel een deel van het geld dat nu omgaat in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg over naar gemeenten. Die hebben dat nodig om de civil society te versterken. Dat zegt Ard Sprinkhuizen, lector Maatschappelijk Werk aan Hogeschool InHolland. De werkdruk in de sociale wijkteams - die nu 'aanvliegend hoog' is, kan daarmee omlaag.

Complexe systemen
Geld hoeft het probleem niet te zijn, denkt hij, al zit dat nu verstopt in ‘complexe systemen’. ‘In tweedelijnsvoorzieningen gaat per jaar ongeveer 100 miljard om. In de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg bijvoorbeeld. Als je een klein deel van die 100 miljard richting gemeenten schuift, kan het budget dat ze nodig hebben voor het versterken van de civil society verdubbeld worden, zonder dat iemand met de ogen knippert’.
 

Werkdruk
Sprinkhuizen zegt dit naar aanleiding van de werkdruk in de sociale wijkteams, de spil van de veranderingen in het sociale domein. Die is volgens hem ‘aanvliegend hoog’. In negen van tien gemeenten met sociale wijkteams kampen die met onvoldoende capaciteit, een zware caseload en hoge werkdruk (bron: onderzoeksbureau Movisie). In sommige gemeenten gaat er tijdelijk extra geld naar de teams. Maar een incidentele schep geld is onvoldoende, vindt Sprinkhuizen. 


Niet vanzelf
De basisinfrastructuur van de civil society, ‘scholen, buurthuizen, speelplaatsen, alle gelegenheden voor onderlinge bekommernis en verheffing’, is nog niet rijp voor de transformatie, beweert hij. ‘Het opbouwwerk is er voor een groot deel tussenuit gesloopt, jeugd- en jongerenwerk heeft geen stevige positie meer en er is niet geïnvesteerd in de infrastructuur bij kerken en moskeeën, sportclubs en buurtverenigingen. Mensen gaan niet uit zichzelf van alles voor elkaar doen. Dit vraagt om een stevige investeringsagenda’.

Hardnekkige problemen

Naar Sprinkhuizens idee is het naïef te veronderstellen dat problemen die al decennialang bestaan, met een paar wetswijzigingen te verhelpen zijn. Hij wijst op hardnekkige problemen, zoals armoede, schulden, opvoedingsproblemen, huiselijk geweld, sociaal zwakke wijken en buurten. ‘Eigen kracht ontwikkelen, outreachend werken, sociale veerkracht in de wijk versterken, een structuur die dat mogelijk maakt staat niet een twee drie’.  

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 22, 18 november 2016.  

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

netto-betaler / teammanager sociaal cohesie team
@Ard Sprinkhuizen:

Een paar miljard Euro aan belastinggeld er tegenaan smijten gaat vast helpen!
jan wouter van der straaten / mantelzorger
Geld van de Wlz zou m.i. naar zorg moeten gaanAls gemeenten teveel werk hebben zouden zij één-en-ander anders moeten organiseren of op een andere manier financiering moeten organiserenGeld voor langdurige zorg, moet m.i. gaan naar Langdurige Zorg. Het klassieke credo "handjes aan het bed"
Anna / Adviseur
Uit ervaring weet ik dat echt kwetsbare zorgbehoevende ouderen niet goed af zijn bij wijkteams. De zorg is te gefragmenteerd. Uiteindelijk moeten de problemen opgelost worden met oneigenlijke ziekenhuisopnamens en spoedplekken in verzorgingshuizen. De combinatie zelf niets meer kunnen en noodzaak 24 uurs zorg (ook onplanbaar) is echt niet te behappen door wijkteams. Wijkteams moeten eerst hun eigen huidige taken beter leren uitvoeren. En het is zeer ongewenst om daarvoor geld weg te halen bij de Wet langdurige zorg, dan blijft er nog minder over voor goede verzorging zwaar zorgbehoeftigen.
loek / v.m. jur.medew. gsd
(De NZA en) bijv.. Zorgverzekeraars Nederland en de aangesloten zorgverzekeraars gaan niet de kip met gouden eieren slachten. Geld voor langdurige zorg, moet m.i. gaan naar Langdurige Zorg zoals v.d. straaten aangeeft, is dan ook terecht.. Overigens moeten de gemeenten die, o.l.v. de VNG, zo happig waren op de decentralisaties nu eerst zorgen dat er rust in de tent komt. Daar is de bijdrage van deze MW-er enkel mee in strijd en dus preken voor eigen parochie. Terminologie verzinnen zoals aanvliegende hoge werkdruk is leuk maar niet oplossingsgericht. Het gaat immers om een serieuze zaak.
Joke
Dat komt omdat ze de meeste tijd verdoen met werk dat niet nodig is in grote groepen ze vinden het heerlijk om mensen lastig te vallen die geen hulp nodig hebben en dit toch mogen opdringen aan ze daar zijn ze echt verzot op dit verhaal slaat echt helemaal nergens op het ligt aan de teams die de hulpvragers op de wachtlijsten niet leuk genoeg vinden ze mogen er gewoon een burger uitpikken wie dan ook.
Karel
Wat voor werkdruk ?

Die wijkteams vertellen leugen na leugen en zetten het in de computer.

Ze willen gewoon weer meer geld en personeel en macht natuurlijk.

De overheid trapt er wel weer in.

Burgers gaan ten onder in de database en weten zelf nergens van ze worden niet eens op de hoogte gebracht van een bestaand dossier maar de hele omgeving wel die alles gelooft wat de teams vertellen in al hun naiviteit.
Marchand
Het is net zo naïef om te veronderstellen dat:

- er geld 'over' is binnen de zorg;

- dat sociaal werk er nu iets goed mee zou (kunnen) doen (in deze eeuw tot 2014 heeft mede het sociaal werk nauwelijks bijgedragen aan enige verbetering van welzijn en toen had men ook de zelfde ideële doelstelling);

- grote caseload synoniem is voor 'er is dus veel ellende' (onderzoek of men de juiste dingen doet is er nauwelijks).

Een beetje een 'kleren van de keizer' verhaal. Wachten dus op dat jongetje dat het wel ziet hoe het zit.........
Trudie
Ze houden zich niet bezig met wachtlijsten de enorme lange wachtlijsten. Ze zijn meestal aanwezig in de wijken om te kletsen over mensen en nieuwe meldertjes zoeken.

Je mag niet te mooi zijn, niet te veel zelfvertrouwen hebben want dat is een dsm clusteraandoening, niet te veel eigen kracht hebben want dat vinden ze niet leuk,je moet minstens 5 vrienden hebben voor een vangnetje, je mag niet te dik zijn,niet te mager en vooral geen schulden want ook dat vragen ze maar in het wilde weg even na bij de woningstichting en de bkr die moet antwoorden op hun vragen( daar hebben ze wel tijd voor ). Je mag geen meningsverschil hebben met je buren,je moet op de avances van de buurman verderop ingaan hij bedoelt het toch niet naar het is een hele aardige man hij heeft toch zo'n zorgen om je vertelde hij wij hebben de mensenkennis in huis hoor wij geloven zijn verhaal, je mag niet voor jezelf opkomen want dat is te agressief en te assertief daar houden ze ook niet van dan heb je add je moet contact hebben en houden met je voltallige familie al hebben ze je helemaal in elkaar geslagen het moet gelijmd worden want dat is goed voor je gezondheid ook moet je niet te veel energie hebben want dan heb je adhd en kijk ze vooral recht in de ogen en maak een praatje want anders ben je een autist. Oh ja straf je kinderen niet te hard in het openbaar want dan komt de jeugdzorg achter je aan ze letten echt overal op.Werkdruk maken ze zelf omdat ze zich met allerlei zaken bemoeien die hun echt niet aangaan het zijn trouwens bijzondere types die blijven aanhouden en niet weggaan ook als je het beleefd vraagt en ze staan heel erg dicht bijna tegen je aan en zeggen nooit hoe ze heten( dat hoeven wij niet te vertellen ).het gaat jullie verder niets aan wat wij in ons dagelijks leven doen. Dus voor werkdruk en problemen zorgen jullie zelf. Help alsjeblieft degenen die echt hulp vragen,dit nodig hebben en hier heel erg dankbaar voor zijn en laat ons alsjeblieft met rust want dat is gezond.Wat doet dit perfecte personeel aan zichzelf wat welzijn betreft vraag ik me altijd af ?Jullie zien er niet zo happy uit.
Geert
De overheid moet wat aan die Movisie doen.
Christa
Een openbare hulpverlener van een wijkteam kan al zijn frustraties in zijn eigen leven lekker afreageren op anderen zij kennen ook jaloerse gevoelens ze komen zoveel mensen tegen die meer geluk hebben dan zij, schulden kennen ze zelf ook, lastige wiet rokende en xtcx pubers die ze niet de baas kunnen en overspelige echtgenoten die zijn verhuist naar mooie jonge slankej exemplaren je moet het allemaal maar kunnen verwerken he ?
Robert Jan
De meeste wijkteams horen gearresteerd en strafrechterlijk vervolgd te worden voor hetgeen ze zich mee bezig houden dus nog meer personeel ? NEE !

Verdwijn alstublieft het liefst meteen morgen al uit onze wijken zodat we nog een klein beetje het fijne vredige Nederlandse gevoel terug kunnen brengen wat er voor de decentralisatie was.Jullie bederven de hele sfeer hier maken hier de dienst uit en behandelen mensen als beesten zo'n harde onbeschofte aanpak is nergens voor nodig. Movisie is trots op hun harde persoonlijkheid hun pittbull doorbijt gehalte die nooit meer loslaten maar zeg eens eerlijk klinkt dat niet een beetje ziekelijk een beetje erg ziekelijk ? Waarom moet dit zo ? Burgers hebben zo veel verdriet om wat jullie doen.Jullie aanpak is zo laag.Jullie doen alleen onderzoek bij de wijkteams en bij jullie zelf en die uitslag is natuurlijk positief. Wat de burger moet doorstaan dat interesseert jullie niets al crepeert die in de ellende die jullie hebben veroorzaakt. jullie gaan gewoon door.
John M.
Als je een klacht indient over een wijkteam dan komen ze de volgende dag al kwaad en dreigend met collega's op bezoek ze kunnen niet tegen kritiek.Voor dat soort bezoeken hebben ze blijkbaar wel tijd want ze zijn zo een uur bezig. Af en toe komt er ook een mijnheer uit Den-Haag langs in onze gemeente om te controleren of het allemaal wel goed gaat met de wijkteams. Hij komt koffie drinken en gaat in gesprek de wethouder en het personeel van het sociale team allemaal zeggen ze dat het heel erg goed gaat er zijn bijna nooit problemen en er is steeds meer zorg nodig vooral psychisch met veel intensieve begeleiding voor langere tijd en het iq van de meeste bewoners daalt met de dag met o.a deze informatie gaat hij weer weg. Hij vergeet alleen 1 belangrijk ding wat vinden de bewoners hier in Lelystad van wat zijn hun ervaringen ? Wat gebeurt er echt ?
Jerome uit Enschede / werkstress ????
Achter de voordeur teams liggen soms dagenlang te giechelen met meerderen als ze voor een deur gaan liggen net zo lang tot iemand naar buiten komt en maar aanbellen en kloppen op de deur en de ramen ? En maar schreeuwen: He open doen u moet de deur open doen !

Ook andere wijkbewoners worden er toe aangezet om mee te doen desnoods mag er geweld aan te pas komen ( de teams doen dit zelf immers ook ) hij zal open doen !

Het is logisch dat deze lieve burgers die daar al jaren zonder enige problemen of overlast wonen niet meer open doen.Achter de voordeur teams vertellen echter overal dat dit gevaarlijke gekken zijn terwijl daar geen enkele sprake van is. Dit personeel is knettergek en geobsedeerd van voordeuren ! Beste overheid verwijder deze mensen per onmiddelijk en geef dat geld aan echte medische hulp.En laat dit personeel zo spoedig mogelijk psychiatrisch behandelen.Die teams moeten echt van de straat af we willen dit overdreven aanstellerige gedoe hier niet. Blijf van die mensen af !
Advertentie