Advertentie
sociaal / Nieuws

Welzijnsorganisaties in zwaar weer

Een krappe 65 procent van de welzijnsorganisaties verwacht dit jaar getroffen te zullen worden door bezuinigingen door gemeenten. Dat blijkt uit een representatieve quickscan die Sociaal Werk Nederland heeft uitgevoerd onder zijn lidorganisaties.

21 juli 2020
buurthuis.jpg

Bijna 65 procent van de welzijnsorganisaties verwacht dit jaar getroffen te zullen worden door bezuinigingen door gemeenten. Een derde verwacht dat de bezuinigingen het hele sociaal werk raken. Anderen vrezen specifieke bezuinigingen op algemene voorzieningen zoals het brede welzijnswerk, het jongerenwerk, het maatschappelijk werk en het ouderenwerk.

Onder druk

Dat blijkt uit een representatieve quickscan die Sociaal Werk Nederland heeft uitgevoerd onder zijn lidorganisaties. Al jaren staat het sociaal werk in de wijken onder druk. Sinds 2008 is erop bezuinigd, terwijl de vraag om hulp in de wijken is verdubbeld. Door corona is het sociaal werk nog verder onder druk komen te staan en zien de toekomstperspectieven er niet goed uit, zo stelt Sociaal Werk Nederland.

Omzetverlies

Door de coronacrisis moesten buurthuizen hun deuren noodgedwongen sluiten. Het welzijnswerk heeft daardoor tussen maart en juni al bijna acht miljoen euro omzetverlies geleden, ondanks de compensatieregelingen van het rijk, zo blijkt uit de quick scan. Voor de komende maanden, tot september, komt daar naar verwachting een netto omzetverlies van 7 miljoen euro bij. Door de afstandsmaatregelen zijn er minder bijeenkomsten, worden er minder ruimtes verhuurd en missen de buurthuizen baromzet.

Gedwongen ontslagen

En daar komen de gemeentelijke bezuinigingen op het sociaal werk nog bij. Als gevolg daarvan vreest bijna de helft van de 114 respondenten dat de organisatie moet krimpen en reorganiseren. De verwachting is dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. Een op de tien respondenten verwacht een verschraling van de dienstverlening. Ze zullen minder activiteiten kunnen aanbieden en de werkdruk op resterende sociaal werkers neemt nog verder toe.   

Grote zorgen

Sociaal Werk Nederland maakt zich er grote zorgen over. Voorzitter Eric van der Burg vindt dat het rijk moet onderzoeken of gemeenten echt het geld niet hebben om het sociaal werk van voldoende budget te voorzien. ‘Wij zien dat teveel mensen in buurten nu geïsoleerd raken, naar de voedselbank moeten en afdrijven van de samenleving.’

Sociale kloof

Er moet fors worden geïnvesteerd in wijken, benadrukt Van der Burg. ‘De woningcorporaties zien het, de gemeenten zien het: dit gaat echt niet goed. En er komt nog een enorme extra golf aan hulpvragen nu zoveel met name jonge mensen hun baan verliezen en letterlijk hulp nodig hebben in hun buurt of gemeente voor eten en wonen. Investeren is nu nodig om te voorkomen dat de sociale kloof niet meer te overbruggen valt. Alle adviesorganen, van SER, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving tot SCP en CBS waarschuwen. En onze sociaal werkers zien dit dagelijks.’

Rijk moet investeren

Medio juni stelde Eric van der Burg in Binnenlands Bestuur dat onder geen beding mag worden bezuinigd op het sociaal werk. Dat heeft tijdens de coronacrisis zijn waarde meer dan ooit bewezen en is ook de komende tijd van groot belang. Hij pleitte toen voor verruiming van het gemeentelijk budget met een miljard euro. Met de resultaten van de quick scan in de hand roept Sociaal Werk Nederland het rijk op in actie te komen en een einde te maken aan de dreigende verdere verpaupering van armere wijken in Nederland. Het rijk moet investeren in duurzame sociale aanpak.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Er wordt in het sociaal domein ook veel te gemakkelijk geld uitgegeven. De wal zal het schip doen keren. Zonder ongewijzigd beleid worden mensen die het echt nodig hebben al op korte termijn de dupe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie